Izmaiņas domes darba kārtībā

Lai ierobežotu Covid–19 infekcijas izplatību, pamatojoties uz Jaunjelgavas novada domes 2020.gada 14.oktobra rīkojumu Nr. 2.1-2/20/38, Ministru kabineta 2020.gada 9.oktobra noteikumiem Nr. 623 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un 2020.gada 13.oktobra noteikumiem Nr. 624 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (spēkā ar 14.10.2020.), laikā no 2020.gada 26.oktobra līdz 2020.gada 31.decembrim vai citam rīkojumam

Jaunjelgavas novada domes darbinieki apmeklētājus klātienē pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņiem:

Ieņemamais amats Vārds, uzvārdsTelefons
Ieņemamais amats Vārds, uzvārdsTelefons
Domes priekšsēdētājsGuntis Libeks 29243332
Pašvaldības izpilddirektors Uldis Albiņš29122684
Kancelejas vadītājaRudīte Lauriņa65152352; 27020477
Kanceleja - klientu apkalpošanas centrsAgnese Rēķe un Guna Pudule65133656; 27020335
Finanšu un grāmatvedības nodaļa 65133645
KASE Aija Bražone65133650; 26359222
Grāmatvede - nekustamā īpašuma nodokļa administrētājaInese Berņa65133650; 26359222
Grāmatvede Ūdens/kanalizācijas skaitītāju rādījumu iesniegšana Komunālo pakalpojumu pieteikšanaDaiga Freimane65133646; 26378650
BāriņtiesaSandra Vilcāne un Santa Stoķe26954796 26954797
Komunālās nodaļas vadītājsJuris Zirnis 26658222


Pārējo administrācijas darbinieku
kontakttālruņi šeit. 
Kase klientu apkalpošanu klātienē bez iepriekšēja pieraksta veiks divas dienas nedēļā – otrdienā un ceturtdienā, šādā darba laikā:  8:30 – 12:00    13:00 – 16:30.

Apmeklējuma laikā obligāti izmantot savus mutes un deguna aizsegus!

 

Par Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas darba organizāciju līdz 2020. gada 30. decembrim

Pamatojoties  uz Ministru kabineta 2020.gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, tiek noteikta šāda apmeklētāju pieņemšanas kārtība Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā):

Apmeklētājam, lai veiktu civilstāvokļa aktu reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā,  iepriekš elektroniski vai telefoniski ir jāpiesaka sava ierašanās pa tālruņiem +371 65152352,  +371 27020477, e- pasts: dzimtsaraksti@jaunjelgava.lv. (Civilstāvokļa aktu reģistrācijai Daudzeses pagasta pārvaldē jāpiesakās pa tālruni +371 65141173 vai pa e pastu pagasts@daudzese.lv).

Lūdzam ievērot:

Par turpmāko Seces pagasta pārvaldes darbu

Lai ierobežotu Covid–19 infekcijas izplatību, pamatojoties uz Jaunjelgavas novada domes 2020.gada 14.oktobra rīkojumu Nr. 2.1-2/20/38, Ministru kabineta 2020.gada 9.oktobra noteikumiem Nr. 623 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un 2020.gada 13.oktobra noteikumiem Nr. 624 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (spēkā ar 14.10.2020.), laikā no 2020.gada 15.oktobra līdz 2020.gada 20.novembrim

Jaunjelgavas novada Seces pagasta pārvalde apmeklētājus klātienē pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņiem:

  • 27843100 pārvaldes vadītājs Arnis Mencendorfs
  • 27843991 DzKN vadītājs Andrejs Tišlers
  • 28800890 pārvaldes sekretāre Kristīne Vīksna
  • 26527765 grāmatvede – kasiere Baiba Karziņina

 Kase klientu apkalpošanu klātienē veiks vienu dienu nedēļā – trešdienā, šādā darba laikā:

8:00 – 12:00    13:00 – 17:00

 Apmeklējuma laikā izmantot savus mutes un deguna aizsegus!

Par bāriņtiesas darbu ar klientiem

Jaunjelgavas novada bāriņtiesa informē, ka turpmāk klātienē nepieņems  klientus, kuriem jāatrodas pašizolācijā vai karantīnā. Lūgums atturēties no bāriņtiesas apmeklējuma arī klientus ar akūtām elpceļu saslimšanas pazīmēm .

Klātienes konsultāciju nepieciešamības gadījumā lūgums rezervēt laiku pa tālruni 26954796 vai 26954797 un uz tikšanos ierasties, lietojot sejas aizsargmasku!

28.oktobrī Sērenē bāriņtiesas darbinieki nepieņems.

 

Var pieteikt kandidātus darbam vēlēšanu komisijā

No 26. oktobra līdz 6. novembrim var pieteikt pretendentus darbam Aizkraukles novada vēlēšanu komisijā 2021. gada pašvaldību vēlēšanām. Nolemts, ka tajā darbosies septiņi cilvēki. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums paredz: lai 2021.gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kuros noteikta administratīvā teritoriju apvienošana, līdz 2020. gada 1. decembrim apvienojamo pašvaldību domes sasauc deputātu kopsapulci, kas ievēl vēlēšanu komisiju. No 2021. gada 1. jūlija Aizkraukles novadu veidos Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novads. Līdz ar to 14. oktobrī Aizkraukles kultūras namā tika sasaukta apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulce, kurā lēma par 2021. gada pašvaldību vēlēšanu komisijas locekļu skaita noteikšanu un pietiekšanos darbam tajā. Sēdē piedalījās kopā 46 deputāti no sešiem novadiem.

Lielo lakatu darināšanas meistarklase Jaunjelgavas kultūras namā

Dalība tikai, iepriekš piesakoties pa tālruni 29497857  vai kultūras namā. Dalības maksa – 3 Eur.

Izrāde “Silvija” Jaunjelgavas kultūras namā

 

!!! Biļetes tiek tirgotas tikai iepriekšpārdošanā kultūras nama 2.stāvā (tel. 27739279). Biļetes cena – 5 Eur, senioriem – 3 Eur. 

!!! Pensionāru padomes locekļiem ielūgumi bez maksas – tos var saņemt kultūras namā. 

Amerikāņu dramaturga Alberta Ramsdela Henrija lugas ‘‘SILVIJA” darbība sākas ar to, ka bankas ierēdnis Gregs sastop parkā noklīdušu suni un atved to uz māju. Intriga slēpjas neparastā mīlas trīsstūrī : sieva, vīrs un suns. Iesākumā pieklīdenis, ko pievāc Gregs kļūst par ģimenes katastrofu, taču beigu beigās tieši suns palīdz saglabāt pašu svarīgāko – attiecības starp tuviem cilvēkiem. Silvija ir komēdija par mīlestību un nemīlestību, par to kā šodienas pragmatisma vilnī saglabāt jūtu pilnību, tuvību ar dabu un dzīves prieku. Asprātīgi dialogi, absurdas situācijas, negaidīti pavērsieni – izrādē ar skumjām bet laimīgām beigām.

Atgādinājums – aicina izvirzīt pretendentus Jaunjelgavas novada apbalvojumiem

Vēl tikai šonedēļ ir iespējams pieteikt aktīvos līdzcilvēkus apbalvojumu saņemšanai! 

Jaunjelgavas novada dome aicina iedzīvotājus izvirzīt pretendentus Jaunjelgavas novada pašvaldības apbalvojumiem par atzīstamiem nopelniem sabiedrības, vietējās kopienas un pašvaldības labā.

Atbilstoši Nolikumam par apbalvojumiem noformētus ieteikumus aicinām iesūtīt līdz 2020. gada 28.oktobra plkst. 12:00. Ieteikumus pieņem klātienē – klientu apkalpošanas telpā Jaunjelgavas domē, šogad aicinām ievietot pasta kastē pie kancelejas durvīm, pagastu pārvaldēs, vai elektroniski uz e-pastu dome@jaunjelgava.lv .

Izvirzīt kandidātus apbalvojumiem, norādot apbalvojamā nopelnus, drīkst ikviens novada iedzīvotājs  apbalvošanai ar Atzinības rakstu vai vismaz 10 personu grupa, apbalvošanai ar Goda rakstu un Goda pilsoņa statusa piešķiršanai.

Ar nolikumu iespējams iepazīties šeit.

 

29. oktobrī notiks arī Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

2020. gada 29. oktobrī plkst. 11.00 notiks kārtējā Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

Par valdības lēmumiem COVID -19 izplatības ierobežošanai

Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība šodien, 23. oktobrī, pieņēma lēmumu*, ka no rītdienas, 24. oktobra, sejas maskas būs jālieto plašāk, kā arī privātos pasākumos iekštelpās varēs pulcēties līdz 10 cilvēkiem. Savukārt no 26. oktobra noteikti stingrāki pulcēšanās ierobežojumi, tostarp uz laiku pārtraukta bērnu izklaides vietu darbība.

Diemžēl epidemioloģiskā situācija Latvijā liecina, ka Covid-19 izplatība turpina strauji pieaugt. Līdz ar to valdība lēma, ka sejas maskas būs obligāti jālieto visās sabiedriskās vietās iekštelpās, tai skaitā pasākumos, kur ir fiksētas sēdvietas, piemēram, teātrī, kino u.tml. Tas nozīmē, ka maskas būs jālieto pakalpojumu sniegšanas vietās gan valsts un pašvaldību iestādēs, gan privātajos uzņēmumus.

Aicinām ievērot piesardzības pasākumus, apmeklējot sabiedriskas vietas

Cienījamie iedzīvotāji!

Pieaugot saslimstībai ar COVID-19 un citiem augšējo elpceļu vīrusiem, aicinām ievērot piesardzību apmeklējot publiskas/sabiedriskas vietas, tai skaitā pašvaldības iestādes un apmeklēt sabiedriskas vietas tikai nepieciešamības gadījumā, kad citādi atrisināt situāciju nav iespējams.
No 26.oktobra personiskie mutes un deguna aizsegi (maskas vai vizieri) sabiedriskās vietās iekštelpās ir jālieto OBLIGĀTI. Aicinām, saņemot pakalpojumus, lietot savus rakstāmpiederumus.  
Skaitītāju rādījumus un iesniegumus aicinām ievietot pasta kastēs pie klientu apkalpošanas centra vai grāmatvedības durvīm vai noziņot pa tālruni.

Aicinām atturēties no pašvaldības un citu publisku iestāžu apmeklējuma cilvēkus ar akūtām elpceļu saslimšanas pazīmēm, kā arī tos, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā.

Paldies par izpratni un rūpēm par kopējo sabiedrības veselību!

29.oktobrī tiks sasaukta kārtējā domes sēde

2020.gada 29. oktobrī plkst. 13.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2.stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Darba kārtība šeit.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »