Paziņojums par Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028. gadam 1.redakcijas projekta publisko apspriešanu

Paziņojums par Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028. gadam 1.redakcijas projekta publisko apspriešanu
Aizkraukles novada dome 2021.gada 5.jūlijā ārkārtas sēdē pieņēmusi lēmumu Nr.9 (protokols Nr.3., 2.p.) “Par Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028.gadam 1.redakcijas projekta nodošanu publiskajai appriešanai”.

Ar 1.jūliju Jaunjelgavas novads tiek iekļauts Aizkraukles novadā

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kurš stājies spēkā 23.06.2020., ar šī gada 1.jūliju pašreizējais Jaunjelgavas novads tiek iekļauts jaunizveidotajā Aizkraukles novadā, kopā ar Aizkraukles, Skrīveru, Kokneses, Pļaviņu un Neretas novadiem.

Turpmāk galvenais informācijas avots par norisēm jaunajā novadā atrodams šeit: www.aizkraukle.lv

Pirmās jaunā sasaukuma domes sēdes tiešraidi iespējams skatīt šeit.

Par jaunā novada priekšsēdētāju ievēlēts Leons Līdums.

25.septembrī Jaunjelgavā notiks “aktīvo piedzīvojumu diena”

Jaunjelgavas bibliotēka aicina apskatīt gleznu izstādi

12.septembrī Jaunjelgavā notiks izbraukuma vakcinācija

Ņemot vērā zemo vakcinācijas aptveri un vakcinācijas tempu Aizkraukles novadā, sadarbībā ar Nacionālā Veselības Dienesta “Vakcinācijas biroju”, Jaunjelgavā 12.septembrī no plkst. 13.00 līdz plkst.16.00, Jaunjelgavas kultūras namā norisināsies izbraukuma vakcinācija. Ar kultūras namu ir sarunātas telpas un nepieciešamā palīdzība vakcinācijas procesā. Vakcināciju veiks MFD veselības grupa. Vakcinācija notiks ar Pfizer-BioNTech vakcīnām.

Vakcīnu būs iespējams saņemt ikvienam interesentam

Vakcinācijai NAV iepriekš jāpiesakās.

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Vakcinēties iespējams iedzīvotājiem no 12 gadu vecuma.

Pusaudžiem no 12 līdz 13 gadu vecumam vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva (vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim – pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu (ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara).

Atbilstoši Pacientu tiesību likuma 13. pantam nepilngadīgiem pacientiem no 14 gadu vecuma ārstniecība ir pieļaujama, ja saņemta viņu piekrišana, līdz ar to pusaudži no 14 gadu vecuma paši var pieņemt lēmumu vakcinēties un nav nepieciešama vecāku vai aizbildņu atļauja vakcīnas saņemšanai.

Dakteres Kociņas pacienti aicināti pārreģistrēties pie citiem ģimenes ārstiem

Nacionālais veselības dienests informē, ka no 2021. gada 1. oktobra ģimenes ārste Ginta Kociņa Jaunjelgavā izbeidz līgumattiecības ar dienestu un viņas praksē reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti.

Atreģistrētos pacientus no Jaunjelgavas pilsētas un pagasta, Sērenes pagasta aicinām reģistrēties pie ģimenes ārstēm Intas Ziediņas (t. 65141303, 26407767) vai Zigrīdas Maijas Gulbes (t. 65152371), bet no Seces un Staburaga pagasta pie ģimenes ārstes Vijas Pelčeres (t. 65229882, 26351419).

Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams dienesta tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi >  Ģimenes ārsti > Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām.

Papildus informējam, ka iedzīvotāji, kas nebūs pārreģistrējušies pie cita ģimenes ārsta, varēs griezties pie dežūrģimenes ārsta SIA Aizkraukles slimnīcā (reģistratūras tālrunis 65133870, 65133875).

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.

Jaunjelgavas pilsētas un tuvējo pagastu iedzīvotāji pārstrādei nodevuši 4,5 tonnas elektrotehnikas

Veicinot nokalpojušās elektrotehnikas šķirošanu un nonākšanu pārstrādē, Latvijas Zaļais punkts kopā ar SIA “Eco Baltia vide” un “Maxima Latvija” īsteno kampaņu “Viegla šķirošanās”. Tās trešajā posmā, kura laikā elektrotehnikas savākšana bez maksas tika nodrošināta no mājsaimniecībām un uzņēmumiem, Jaunjelgavas pilsētā, kā arī Staburaga, Sērenes, Seces un Jaunjelgavas pagastos dalībai pieteicās vairāk nekā 50 iedzīvotāji, kuri pārstrādei kopā nodeva 4,5 tonnas elektroiekārtu.

Mirušo piemiņas brīdis Lielsunākstes kapos

Lielsunākstes kapos sestdien, 28.augustā, plkst. 12.00 notiks Mirušo piemiņas brīdis.

PALDIES! par “Jaunjelgavas Novada Vēstis” veidošanu

No 2021.gada augusta vairs netiks izdots pašvaldības informatīvais izdevums “Jaunjelgavas Novada Vēstis”. Atbildīgā par izdevumu Ilga Bruņeniece izsaka pateicību cilvēkiem, kuri palīdzēja to veidot, sniedzot dažādu informāciju. Paldies arī lasītājiem par atbalstu!

Izsakām pateicību arī ilggadējai avīzītes veidotājai, tās “dvēselei” Ilgai Bruņeniecei!

Nūjošanas nodarbības Daudzeses pagastā

No 10.augusta uzsākas nūjošanas nodarbības Daudzeses pagastā. Esiet aicināti uzlabot savu veselību sev ērtā otrdienā!

Kopā noritēs 10 nodarbības. Tikšanās plkst. 18.00. pie Dienas centra.

Maršruti svaigā gaisā. Nodarbības notiek veselības sporta speciālistes, nūjošanas un veselības sporta treneres Zigrīdas Spruktes vadībā.

Esiet aicināti !

No 1. augusta izmaiņas Covid-19 laboratoriskajā testēšanā

Noslēdzoties Ministru kabineta noteiktajam pārejas periodam, no 2021. gada 1. augusta stājas spēkā izmaiņas pieaugušo Covid-19 laboratoriskajā testēšanā, paredzot, ka turpmāk testēšanu pasākumu apmeklēšanai un dažādu pakalpojumu saņemšanai varēs veikt tikai par maksu, informē Nacionālais veselības dienests (NVD). Samaksa par laboratorisko testu būs jāveic atbilstoši laboratorijas maksas pakalpojumu cenrādim.

Vakance Jaunjelgavā – apkopēja sociālajā dienestā

Sociālais dienests pastāvīgā darbā meklē apkopēju Jaunjelgavā uz 1.0 slodzi. Pieteikties sociālajā dienestā pie Evijas Elksnes līdz 25.augustam

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »