Magdalēnas svinības Fridrihštatē būs 17.-19.jūlijā

Aicina darbā pirmsskolas izglītības iestādes “Atvasīte” vadītāju

Jaunjelgavas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Jaunjelgavas pirmsskolas izglītības iestādes “Atvasīte” vadītāja/as amatu
(kods pēc klasifikatora – 1345 03).

1. Obligātās prasības pretendentam:
1.1. uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
1.2. izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
1.3. ne mazāk kā piecu gadu pieredze pedagoģiskajā darbā;
1.4. valsts valodas prasme atbilstoši valsts valodas likuma prasībām;

Jaunjelgavas vidusskola aicina mācīties 10. klasē

Jaunjelgavas vidusskola Tevi aicina 10. klasē 2020./2021.mācību gadā.  Vidusskolā Tev būs iespējas mācīties un iegūt vispārējo vidējo izglītību, izvēloties vienu no diviem padziļinātiem kursiem:

 1. Valodu mācību jomā
  • Latviešu valodu un literatūru
  • Angļu valodu
  • Vēsturi un sociālās zinātnes
 2. Dabaszinātņu mācību jomā
  • Bioloģiju
  • Ķīmiju
  • Ģeogrāfiju

Mūsu skolā Tu varēsi izvēlēties kādus no specializētajiem kursiem:

Informācija zemes lietu un teritorijas plānošanas vajadzībām

No šā gada 25.jūnija līdz 15.jūlijam Jaunjelgavas novada teritorijas plānotāja Saulcerīte Blūzmane atrodas  atvaļinājumā. Šajā laikā, risinot zemes un teritorijas plānošanas jautājumus Jaunjelgavas novadā, lūdzam sazināties ar Anitu Krustu, e-pasts – anita.krusta@skriveri.lv, tel. 29109463.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Sākas pieteikšanās attālinātām mācībām ES fondu projektā – šoreiz mācības notiks attālināti

 Otrdien, 30. jūnijā, atklāta pieteikšanās attālināto mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties no vairāk nekā 200 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 15. jūlijam, un šajā kārtā mācību process noritēs tikai attālināti.

Beatrises Kraševskas darbu izstāde

Zemgales uzņēmējdarbības centrs aicina piedalīties vebinārā

Balstoties uz uzņēmēju interesi par finansējuma piesaisti savam uzņēmumam, aicinām pieslēgties vebināram Biznesa iespējas pēc-Covid-19 ērā, kas notiks 30.jūnijā no pl.11.00-12.00 ZOOM platformā šajā saitē https://us02web.zoom.us/j/82607283187

 Programmā:

 • Covid robs pasaules ekonomikā, Latvijā un Zemgalē. Kāda būs nākotne?
  Jānis Hermanis LDDK Finanšu un nodokļu eksperts
 • Bizness turpinās jeb valsts atbalsts uzņēmējiem
  Mārīte Lazdiņa ALTUM Zemgales reģiona vadītāja
 • LAD finanšu injekcijas reģionā
  Viesturs Reinfelds LAD Zemgales lauksaimniecības pārvaldes vadītājs
 • Moderē Kristians Pudans ALTUM Mārketinga vadītājs

 

Pasākums organizē sadarbībā ar ALTUM, Zemgales Uzņēmējdarbības centru, LDDK, LTRK, LAD 

Aicina piedalīties konkursā “Sakoptākais mežs”

Daudziem meža īpašniekiem meža apsaimniekošanas pieredze nu jau ir vairāk kā 20 gadi. Ir pieaugušas viņu zināšanas par labu meža apsaimniekošanas praksi un viņu īpašumi var kalpot par labu piemēru citiem meža īpašniekiem, tādēļ Latvijas meža īpašnieku biedrība arī  2020. gadā rīko konkursu “Sakoptākais mežs”. Šāds konkurss Latvijā notika pirmo reizi 2017. gadā, pateicoties Meža attīstības fonda atbalstam.

Konkursa mērķi ir apzināt labas mežsaimniecības prakses, rādīt labus piemērus citiem meža īpašniekiem, tādējādi popularizējot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu kā arī informēt sabiedrību par pozitīviem piemēriem privāto mežu apsaimniekošanā.

Notiks Sociālās komitejas sēde

25.06.2020. plkst. 12:00 Sociālā dienesta telpās (Oškalna ielā 3A) notiks Sociālo lietu pastāvīgās komitejas sēde.

Jaunjelgavā top multifunkcionāla asfalta velotrase (pump track)

Atsaucoties ilggadīgam novada un pilsētas jauniešu lūgumam, Jaunjelgavā ir uzsākta multifunkcionālas asfalta velotrases (pump track) būvniecība. Projekta pasūtītājs ir Jaunjelgavas novada dome, projekta nosaukums – “Asfalta velotrase Jaunjelgavā”, projekta Nr. 19-04-AL08-A019.2202-000005.

Jaunjelgavas novada dome ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar līdzfinansēto projektu Nr. 19-04-AL08-A019.2202-000005 Jaunjelgavas pilsētā būvē Asfalta velotrasi.

Projekta mērķis: attīstīt pilsētvidi un izveidot jaunu multifunkcionālu aktīvās atpūtas vietu Jaunjelgavā, kas sniegtu iespēju kvalitatīvi pavadīt laiku svaigā gaisā visām vecuma grupām gan Jaunjelgavas novada iedzīvotājiem, gan arī pārējiem tuvāko reģionu pārstāvjiem.

Velotrases izstrādes un būvniecības darbus veic uzņēmums SIA „WE BUILD PARKS”.

Projekta attiecināmās izmaksas 27 000 EUR, projekta publiskais finansējums 33 498.79 EUR, kopējās projekta izmaksas 60 498.79 EUR.

Projekta vadītāja – Iluta Groza, t. 28302224.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

 

       

Sēru vēsts

 

               

                Jeļena Kalniņa   

                                              /27.06.1953.- 14.06.2020./

 

Es aiziešu pa spožu gaismas staru
Uz jaunu gaitu jaunā dzīvībā,
Kur nenomāks vairs rūgta sāpju nasta,
Bet gaišs un priecīgs būs mans lidojums.

Vasaras vidus, viss ir plaukumā un virmojošā smaržā. Šajā skaistajā laikā mūžībā aizsaukta Jaunjelgavas vidusskolas direktora vietniece Jeļena Kalniņa.  Jeļena dzimusi Baltkrievijā, ģimenē, kurā draudzīgi auga trīs māsas. Par mājām kļuva Latvija.
Skolotājas darba mūžs pagāja Jaunjelgavā, kur viņa ieradās pēc Daugavpils Universitātes filoloģijas fakultātes beigšanas. Tālajā 1976.gadā skolā sāka strādāt jauna, atraktīva, interesanta krievu valodas skolotāja. Skolēni mācījās ar interesi, jo jaunā skolotāja katrai situācijai varēja nocitēt interesantu izteicienu, noskaitīt no galvas dzejoli, pat nodziedāt dziesmu. Skolotāja vienmēr domāja par to, lai skolēniem būtu interesanti, lai katrs no viņiem varētu pabūt kāda literāra varoņa lomā, tāpēc vairāku gadu garumā bija iestudēti interesanti skolēnu uzvedumi, rīkoti tematiskie vakari krievu un vācu valodās.
40 gadus Jeļena bija direktora vietniece izglītības jomā. Zinoša, prasīga, labs padomdevējs un atbalsts saviem kolēģiem. Ieviesa skolas dzīvē daudzas labas tradīcijas. Jaunjelgavā izveidojās viņas ģimene, piedzima meita Kristīne un dēls Igors. Skolotāja priecājās par viņu panākumiem dzīvē, par mazbērniem, kuri iepriecināja viņu ar savu apciemojumu un priecājās tad, kad varēja izrauties uz Skotiju pie dēla un tepat uz Rīgu pie meitas.
Jeļenai patika uzņemt draugus, priecāties par dzīvi, izzināt un apceļot citas valstis. Bet šodien viss ir apklusis, priekšā mūžība.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību viņas tuviniekiem.
Atvadīsimies no Jeļenas Kalniņas 20.jūnijā plkst. 12.30 pie skolas un izvadīsim uz Jaunjelgavas pilsētas kapiem.

Jaunjelgavas vidusskolas kolektīvs

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »