Aicinām iesaistīties novada attīstības plānošanā, aizpildot anketu

Jaunjelgavas novada pašvaldība vēlas noskaidrot Jūsu viedokli par novadā pieejamo pakalpojumu kvalitāti un dažādām iespējām, kuras pieejamas mūsu novada iedzīvotājiem un viesiem. Mūsu mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un to risinājumiem. Gaidām arī Jūsu priekšlikumus novada attīstības programmas izstrādē.
Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Apkopotie rezultāti tiks nosūtīti arī jaunveidojamā Aizkraukles novada izveidošanas darba grupām, ar mērķi atbalstīt jaunveidojamās teritorijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi.

Pašvaldībai ir svarīga iedzīvotāju līdzdalība un iesaiste novada attīstības plānošanā! Lūdzu, veltiet šīs anketas aizpildīšanai 10-15 minūtes! Anketu nodot iespējams pagastu pārvaldēs un Jaunjelgavas domē, ieliekot pastkastītē pie minēto iestāžu durvīm, vai sūtot uz e-pastu: zoom@jaunjelgava.lv. Veidosim vīziju par novada nākotni kopā!

Iespēja aizpildīt tiešsaistē šeit.

ECXEL formātā šeit

 

Jaunjelgavas novada administrācija turpmāk sniegs pakalpojumus attālināti vai pēc iepriekšēja pieraksta

Lai ierobežotu koronavīrusa “Covid-19” izplatību, rūpētos par iedzīvotāju un darbinieku veselību, Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija. Pamatojoties uz Ministru kabineta 17.decemra rīkojumu Nr.777,  Jaunjelgavas novada pašvaldība un tās iestādes no 21.decembra līdz turpmākam rīkojumam  pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē – ārdurvis būs slēgtas. Pašvaldības pakalpojumi pamatā tiks nodrošināti attālināti – e-pastā vai  pa tālruni. Iesniegumi un skaitītāju rādījumi, ja nav iespējams nodot elektroniski, jāievieto pastkastītēs, kas izvietotas pie pagastu pārvaldēm, administrācijas un iestāžu ēkām Jaunjelgavā.
Maksājumus aicinām veikt internetbankā un  pabalstu saņemšanai norādīt bankas kontus. Ja tas nav iespējams, lūdzam, iepriekš telefoniski sazināties ar nepieciešamo speciālistu.

Saudzēsim savu un līdzcilvēku veselības!

Pieņemts ārkārtējās situācijas pagarinājums līdz 6.aprīlim

Mērķtiecīgākai Covid-19 ierobežošanai un cīņai pret vīrusa radīto apdraudējumu Latvijas iedzīvotāju veselībai un dzīvībai, tiek ieviesti stingrāki un precīzāki drošības pasākumi līdz 7.februārim. To mērķis ir visai sabiedrībai kopīgi radīt apstākļus, kuros vīruss nevar izplatīties. Tas nozīmē, ka 2020. gada nogalē jāsasparojas svētku laiku veltīt kopīgai, bet savrupai cīņai pret vīrusu. Papildu drošības pasākumiem būs pieejams atbalsts gan uzņēmējiem, gan strādājošajiem. Vienlaikus valdība konsekventi strādā pie vakcīnas pieejamības.

Otrdien, 1. decembrī, pieņemot lēmumu par Ārkārtējās situācijas pagarinājumu, Ministru kabinets lēma arī par drošības pasākumu vienkāršošanu, atvieglojot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu.
Sabiedriskajā transportā un ārpus mājām telpās, kur ir vairāk par vienu cilvēku, visiem jānēsā sejas maska. Sejas maskas var nenēsāt bērni līdz septiņu gadu vecumam un cilvēki, kuri acīmredzamu funkcionālu traucējumu dēļ tās nevar lietot.

Seces pagasta iedzīvotāji aicināti pievienoties bezmaksas vingrošanas nodarbībām tiešsaistē

Projekts “Bibliotēka” izsludina konkursu jaunajiem rakstniekiem

Lasīšanas veicināšanas projekts “Bibliotēka” izsludina pieteikšanos jauno rakstnieku romānu konkursam, kā rezultātā ar ilggadēja latviešu literatūras mecenāta “Baltic International Bank” atbalstu tiks izdots viens agrāk nepublicēta autora darbs.
Pieteikties konkursam iespējams līdz šī gada 1. aprīlim, manuskripti jāiesniedz līdz šī gada 31. augustam.
“Bibliotēkas” jauno rakstnieku konkurss radīts ar mērķi veicināt jauno latviešu prozas rakstnieku izaugsmi. Uzvarētāja darbs saņems 3000 EUR lielu finansiālu atbalstu romāna izdošanai, apmaksātu publicitāti projekta “Bibliotēka” ietvaros, kā arī iespēju vienu kalendāro mēnesi pavadīt Starptautiskajā Rakstnieku un tulkotāju mājā (SRTM) Ventspilī.
Lai piedalītos, jaunajiem rakstniekiem vispirms ir jāpiesaka sava dalība konkursā, aizpildot pieteikuma formu šeit . Savukārt darbus iespējams iesniegt tuvākā pus gada laikā. Organizatori cer, ka šāda pieeja motivēs piedalīties ne vien tos rakstniekus, kuru darbi jau ir pabeigti, bet arī rosinās aktīvāk rakstīt tiem, kas romānus iesākuši vai vēl tikai vēlas sākt.

Sunākstes pagasta iedzīvotāji aicināti vingrot attālināti

25.februārī notiks kārtējā domes sēde

2021.gada 25. februārī plkst. 13.00 notiks Jaunjelgavas novada domes attālinātā sēde.
Darba kārtība apskatāma šeit.

Izsolīs zemes nomas tiesības Sunākstes pagastā

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli izsola Jaunjelgavas novada domei piederoša nekustamā īpašuma Saulieši 1, kadastra numurs 3286 005 0115, 7,5 ha platībā, zemes nomas tiesības. Nomas līguma termiņš ir 10 gadi.

 • Izsoles sākuma cena – 174,00 euro bez PVN gadā
 • dalības maksa – 10.00 euro, izsoles solis – ne mazāk kā 5,00 euro 
 • Izsole notiks 2021.gada 9.martā plkst. 10:00 Sunākstes pagasta pārvaldē “Palmas”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads

Izsolei var pieteikties Sunākstes pagasta pārvaldē līdz 8.marta plkst. 18:00.

Izsoles noteikumus var izlasīt Sunākstes pagasta pārvaldē Jaunjelgavas novada domes Kancelejā un Jaunjelgavas novada pašvaldības interneta vietnē www.jaunjelgava.lv, sadaļā “Nomas tiesību izsoles”.

 

11.februārī notiks kārtējā finanšu komitejas sēde

2021. gada 11. februārī plkst. 14.00 Zoom platformā notiks Finanšu komitejas sēde.

Darba kārtība šeit.

Izsolē piedāvā iegādāties 5 nekustamos īpašumus Daudzeses pagastā

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Silpurenes”, kadastra numurs 3250 004 0478 (3250 004 00476), 3120 m2 platībā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā.

 • Izsoles sākumcena – 2140,57 euro
 • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis – 50.00 euro
 • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas

Izsole notiks 2021. gada 2.martā plkst. 13:00 Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvaldē („Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads). Izsolei var pieteikties Daudzeses pagasta pārvaldē līdz 2021. gada 1.martam plkst. 15:00. Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Daudzeses pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv , sadaļā “Izsoles”.


Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Pujas”, kadastra numurs 3250 004 0401, 0,76 ha platībā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā.

 • Izsoles sākumcena – 1382,78 euro
 • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis – 50.00 euro
 • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2021. gada 2.martā plkst. 10:00 Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvaldē („Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads). Izsolei var pieteikties Daudzeses pagasta pārvaldē līdz 2021. gada 1.martam plkst. 15:00. Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Daudzeses pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv , sadaļā “Izsoles”.

Pieņemts lēmums par pārtikas paku izsniegšanu Jaunjelgavas novada izglītības iestāžu 1.-4.klašu skolēniem

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 6. panta pirmās daļas 6. punktu, 12. punktu, Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27. punkta 27.1. apakšpunktu,  5.13.2. punkta 5.13.2.2. apakšpunktu, 27.4 punkta 27.1.1. apakšpunktu un Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1. punktu, Jaunjelgavas novada domes deputāti vienbalsīgi ir lēmuši nodrošināt Jaunjelgavas novada pašvaldības pamatskolu un vidusskolas 1.- 4. klašu skolēniem, kuri izglītību programmu apgūst attālināti, ēdināšanas pakalpojumu – pārtikas pakas veidā par summu 14.20 euro (četrpadsmit euro 20 centi) , kuru var saņemt vienu reizi 10 (desmit) dienās, par laiku no 2021. gada 25.janvāra līdz attālinātā izglītības programmas apgūšanas procesa atcelšanai.

Pārtikas pakas, atbilstoši Veselības ministrijas vadlīnijām, gatavo skolu ēdnīcas, paku saņemšana notiks skolu ēdnīcās iepriekš izziņotā laikā.

Pilns lēmuma teksts atrodams šeit. 

 

Jaunjelgavas bibliotēka aicina veidot sniega skulptūras

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »