Vakance – bibliotekārs Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkā

Jaunjelgavas pilsētas bibliotēka aicina darbā bibliotekāru uz pilnu darba slodzi.

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu bibliotēkas lietotājiem;
 • organizēt un vadīt dažādus informatīvos pasākumus, ne retāk kā vienu reizi mēnesī: izstādes, literāros apskatus, literāro darbu kolektīvo lasīšanu un citus, kas saistīti ar lasīšanas veicināšanu un literatūras popularizēšanu;
 • organizēt un nodrošināt kvalitatīvu uzziņas un informatīvo darbu bibliotēkā, izmantojot visus pieejas punktu un datu ieguves iespējas;
 • nodrošināt apmeklētājiem datortehnikas izmantošanas iespēju nepieciešamās informācijas meklēšanai;
 • strādāt ar bibliotēkas pārvaldes elektronisko programmatūru “Alise”
 • organizēt un nodrošināt datu bāzu, alfabētiskā kataloga uzturēšanu, nodrošinot bibliogrāfisko ierakstu funkcionālās prasības;
 • nodrošināt klientu apmācību IT izmantošanā, informācijas ieguvē un apstrādē.

 Prasības pretendentiem un nepieciešamās prasmes:

 • nepieciešama augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai vidējā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā.
 • Laba mutiska un rakstiska sazināšanās prasme;
 • labas organizatoriskās un saskarsmes prasmes;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • pozitīvas attieksmes izpausme pret lietotājiem un kolēģiem.

Atalgojums – 628 Eur pirms nodokļu nomaksas. Pieteikuma dokumentus- motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV), atsauksmes un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 30.aprīlim iesniegt personīgi Jaunjelgavas novada domes kancelejā vai elektroniski dome@jaunjelgava.lv

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 65152188 (Jaunjelgavas pilsētas bibliotēka)

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »