PAZIŅOJUMS PAR ATLĪDZĪBAS NOMAS LIETOŠANĀ PIEEJAMAJĀM ZEMES VIENĪBĀM

  • Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā sakņu dārza ierīkošanai, bez tiesībām veikt tajā saimniecisko darbību un ilggadīgo stādījumu ierīkošanu, zemes vienības Dārziņi 3, kadastra apzīmējums 3207 002 2201 daļa 600 (seši simti) m2 platībā, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

  

  • Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā sakņu dārza ierīkošanai, bez tiesībām veikt tajā saimniecisko darbību un ilggadīgo stādījumu ierīkošanu, zemes vienības Dārziņi 3, kadastra apzīmējums 3207 002 2201 daļa 200 (divi simti) m2 platībā, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

  

  • Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā sakņu dārza ierīkošanai, bez tiesībām veikt tajā saimniecisko darbību un ilggadīgo stādījumu ierīkošanu, zemes vienības Jelgavas iela 30, kadastra apzīmējums 3207 002 0413 daļa 119 (viens simts deviņpadsmit) m2 platībā, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

  

  • Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā sakņu dārza ierīkošanai, bez tiesībām veikt tajā saimniecisko darbību un ilggadīgo stādījumu ierīkošanu, zemes vienības Liepu iela 12A, kadastra apzīmējums 3207 002 2503 daļa 300 (trīs simti) m2 platībā, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

  

  • Tiek nodots atlīdzības nomas lietošanā aktīvas atpūtas un izklaides parka izveidošanai, bez tiesībām veikt tajā saimniecisko darbību, nekustamais īpašums Smilšu iela 6, kadastra apzīmējums 3207 002 1405 1,1429 (viens komats viens tūkstotis četri simti divdesmit deviņi) ha platībā, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

  

  • Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā piemājas palīgsaimniecības uzturēšanai, zemes vienības “Seces stacija”, kadastra apzīmējums 3278 010 0063 daļa 0,99 (nulle komats deviņdesmit deviņi) ha platībā, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »