Aprīlī projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 – IEPAZĪSTAM PROFESIJAS

IEPAZĪSTAM PROFESIJAS

Aprīlī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Jaunjelgavas novada vispārizglītojošās skolās notika divi pasākumi.

PIRMAIS SOLIS KARJERAS CEĻĀ

Lai tuvāk iepazītos ar dažādām profesijām 10. aprīlī Jaunjelgavas vidusskolā un 12. aprīlī Seces pamatskolā notika Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Jaunjelgavas novada skolu 1. -5. klašu skolēniem “Pirmais solis karjeras ceļā”.

Jaunjelgavas vidusskolas 1.-5. klašu skolēni aktīvi darbojoties un uzklausot profesionāļu stāstījumu iepazina kalēja, šuvēja, friziera, vetārsta un tūrisma nozares pārstāvja profesijas.

Seces pamatskolā pasākumā piedalījās arī Sunākstes un Daudzeses pamatskolas 1.-5. klašu skolēni. Viņiem bija iespēja iepazīties ar amatnieka – tāšu meistara, šuvēja, vetārsta, zemessarga darbu.

Bērni ar prieku izzināja minētās  profesijās nodarbināto darba specifiku, darba vidi, prasības darbojoties šajā jomā (izglītība, personiskās īpašības, prasmes). Sarunā noskaidroja kur var apgūt specialitāti, kādiem mācību priekšmetiem jāpievērš īpaša uzmanība jau mācoties skolā.

Specialisti pastāstīja par savu darba pieredzi, iespējām veidot savu uzņēmumu vai atrast darbu jau esošos uzņēmumos.

Bija iespēja izmēģināt savus spēkus, gan cilājot smagos kalēja instrumentus, gan pielaikojot armijas ekipējumu.

Kā meitenes, tā zēni labprāt sēdās pie šujmašīnām, lai nošūtu kādu vīli un salīdzinātu vecmāmiņu laika tehniku un mūsdienu jaunās tehnoloģijas.

Jau pirms pasākuma skolēni tika aptaujāti ar kādu profesiju pārstāvjiem viņi vēlētos satikties. Vairāki skolēni minēja  savu sapni par veterinārārsta profesiju. Tādēļ liela interese bija par šī specialista darbu, darba instrumentiem, ikdienas izaicinājumiem un iespējām palīdzēt dzīvniekiem.

Doma par friziera profesiju vairāk aizrauj meitenes, bet vērojot pasākuma norisi, atklājās, ka arī zēni ieklausās friziera darba niansēs. Tie, kas saņēma vecāku atļauju varēja piedzīvot nelielas pārmaiņas savā matu sakārtojumā.

Ne mazāk interesanti šķita uzzināt par  darbu tūrisma jomā, radot cilvēkiem iespēju interesanti atpūsties. Te svarīga atziņa – nevajag baidīties realizēt savas idejas, uzdrīkstēties veidot savu biznesu šajā nozarē.

Par to, cik radoši var darboties ar pavisam vienkāršiem, visiem pieejamiem materiāliem, skolēni uzzināja pie amatnieka – tāšu meistara.

Te bērni darbojās praktiski, iepazina iespējas, kā bērza tāsi var izmantot dažādu izstrādājumu darināšanā. Kopā ar meistaru, tapa arī skaisti rotājumi.

 

JAUNO TEHNOLOĢIJU SKOLA

Novada skolu 19 jaunieši, kurus interesē informācijas tehnoloģijas,  17. aprīlī  devās uz vienu no trim Ziemeļvalstu biznesa IT uzņēmuma VISMA grupas uzņēmumu VISMA LABS, kur  vadītāja iepazīstināja ar uzņēmuma struktūru, nodarbinātajiem, to profesijām, darba specifiku, iespējām profesionālajā jomā, izglītību utt.

Mācību ekskursija notika pasākuma “Jauno tehnoloģiju skola” ietvaros.

Skolēni kopā ar personāla daļas specialistēm devās ekskursijā pa biroju, iepazinās ar darba vidi, prasībām pret darbiniekiem.

Tad specialista vadībā iepazinās ar robotu izstrādi, tika demonstrēts izstrādātais robots, vēroja 3D printera darbību, saņēma atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem.

Aizraujoša tikšanās un nodarbība notika uzņēmuma testētāja vadībā. Stāsts par testētāja darba pienākumiem ieinteresēja lielāko daļu ekskursijas dalībnieku.   Vēl lielāku interesi izraisīja iespēja pašiem testēt izstrādāto programmu.

Liels prieks, par jauniešiem, jo nevienam neradās grūtības sarunāties ar uzņēmuma specialistiem, kuru saziņas un darba valoda ir angļu.

Skolēni uzdeva jautājumus, iesaistījās diskusijā un kā apgalvoja uzņēmuma darbinieki, tik daudz jautājumus sen neviena jauniešu grupa nebija uzdevusi. Par sevišķu aktivitāti un ieinteresētību balviņas saņēma Daudzeses pamatskolas 6. klases skolēni Mārtiņš Albiņš Alba un Ronalds Gabrāns.

Vēl atceļā no Rīgas skolēni pārrunāja redzēto, jo ir patiesi ieinteresēti IT jomā.

 

Pedagogs karjeras konsultants Marika Kļaviņa

 

 

 

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »