Nekustamo īpašumu “Balceri 1”, “Celmiņi”, „Kalnu purvs”, „Vārpas” izsoles Sunākstes pagastā

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Balceri 1”,  kadastra apzīmējums 3286 002 0278, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā.

 • Izsoles sākumcena – 21693,77 euro
 • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis – 50.00 euro.
 • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2019. gada 5. decembrī plkst. 10.00 Jaunjelgavas novada Sunākstes pagasta pārvaldes ēkā („Palmas”, Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads). Izsolei var pieteikties Sunākstes pagasta pārvaldē līdz 2019. gada 4. decembra plkst. 17.00.
            Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Sunākstes pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv.

 

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Celmiņi”,  kadastra apzīmējums 3286 008 0061, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā.

 • Izsoles sākumcena – 21148,25 euro
 • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis – 50.00 euro.
 • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2019. gada 5. decembrī plkst. 10.30 Jaunjelgavas novada Sunākstes pagasta pārvaldes ēkā („Palmas”, Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads). Izsolei var pieteikties Sunākstes pagasta pārvaldē līdz 2019. gada 4. decembra plkst. 17.00.
            Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Sunākstes pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv.

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Kalnu purvs”,  kadastra apzīmējums 3286 002 0343, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā.

 • Izsoles sākumcena – 4523,77 euro
 • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis – 50.00 euro.
 • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2019. gada 5. decembrī plkst. 11.00 Jaunjelgavas novada Sunākstes pagasta pārvaldes ēkā („Palmas”, Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads). Izsolei var pieteikties Sunākstes pagasta pārvaldē līdz 2019. gada 4. decembra plkst. 17.00.

            Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Sunākstes pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv.

 

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Vārpas”,  kadastra apzīmējums 3286 007 0029, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā.

 • Izsoles sākumcena – 17530,31 euro
 • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis – 50.00 euro.
 • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2019. gada 5. decembrī plkst. 11.30 Jaunjelgavas novada Sunākstes pagasta pārvaldes ēkā („Palmas”, Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads). Izsolei var pieteikties Sunākstes pagasta pārvaldē līdz 2019. gada 4. decembra plkst. 17.00.

            Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Sunākstes pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv.

 

Jaunjelgavas novada dome

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »