Jaunjelgavas novada dome aicina pieteikties sadarbības partneri Informācijas centra/punkta apsaimniekošanai Jaunjelgavā

Sadarbības mērķis: Jaunjelgavas novada popularizēšana un tēla veidošana, tūrisma, amatniecības un sīkražotāju atbalsts.
Sadarbības veids: Jaunjelgavas novada pašvaldība nodod uzņēmumam, biedrībai vai pašnodarbinātai personai labiekārtotas, bet neaprīkotas telpas 96 m 2 platībā Jelgavas ielā 33, Jaunjelgavā Informācijas centra/ punkta iekārtošanai un darbībai.Pašvaldības tiesības un pienākumi:

  • Pašvaldībai ir tiesības jebkurā laikā saņemt informāciju par Informācijas centra darbību un aktivitātēm, iepazīties ar telpu faktisko stāvokli.
  • Pašvaldības pienākums ir sniegt nepieciešamo informāciju un atbalstu Informācijas centra darbībai (segt telpu uzturēšanas izmaksas, aprīkot telpas ar nepieciešamo aprīkojumu).

Pretendenta tiesības un pienākumi:

  • Pretendentam ir tiesības saņemt informāciju no pašvaldības, tās iestādēm un struktūrvienībām savai darbībai, saņemt drukātus materiālus, suvenīrus un finansiālu atbalstu no pašvaldības.
  • Informācijas centra darbību jānodrošina vismaz sešas dienas nedēļā, ieskaitot sestdienas, sniedzot tūrisma informāciju, popularizējot Jaunjelgavas novada vēstures un kultūras mantojumu, dabas vērtības, informējot par kultūras, brīvā laika un sporta pasākumiem.

Pretendenti tiek aicināti līdz 2020. gada 20. februāra plkst. 10.00 iesniegt piedāvājumu un savu redzējumu Jaunjelgavas novada Informācijas centra/punkta darbības nodrošināšanai (domes klientu apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā vai elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@jaunjelgava.lv). Apjoms – ne vairāk kā viena A4 formāta lapaspuse. Drīkst pievienot jebkuru informāciju, kas attiecas uz piedāvājumu. Piedāvājumā lūdzam minēt iepriekšējo pieredzi, ja tāda ir, nepieciešamo pašvaldības ieguldījumu Informācijas centra/ punkta izveidošanā un darbībā (vēlams uzskaitīt), aprakstīt iespējamās Informācijas centra/ punkta aktivitātes, pakalpojumus un darbības veidus.
Tālrunis jautājumiem un informācijai: 29243332

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »