ATKĀRTOTAS IZSOLES PAZIŅOJUMS

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma ‘’SILAIŅI’’, kadastra Nr.3284 001 0162 , Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā 1.kvartāla 12.;13.;14.;18.;19.- nogabalu- platība 3,83 ha  cirsmu.

  • Atkārtotas cirsmas izsoles sākumcena – 20 650.00 euro
  • Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 250,00 euro
  • Nodrošinājums- 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas

Izsole notiks 2020.gada 25.februārī plkst.10.00 Staburaga pagasta pārvaldes ēkā’’Vīgante’’, Staburags, Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads.

Izsolei var pieteikties Staburaga pagasta pārvaldē līdz 2020.gada 21.februāra plkst.15.00. Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Staburaga pagasta pārvaldē,

Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā : www.jaunjelgava.lv

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »