Pieņemts lēmums par atbalstu novada uzņēmējiem, kuru darbību ietekmējuši COVID -19 izplatību ierobežojošie pasākumi

Ievērojot likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 2., 13.pantu, Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumus Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojama vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Jaunjelgavas novada dome ir lēmusi:

  1. Atbrīvot, sākot ar 2020. gada 12. martu uz valstī ārkārtējās situācijas laiku, no nomas maksas krīzes skarto nozaru komersantus (nomniekus), ja komersants (nomnieks) noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vai kustamo mantu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā.
  2. Samazināt, sākot ar 2020. gada 12. martu uz valstī ārkārtējās situācijas laiku, nomas maksu  90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas, ja komersants (nomnieks) noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vai kustamo mantu izmanto ierobežotas saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā.
  3. Lēmuma 1. un 2.punktā noteiktā nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums izvērtējot komersanta (nomnieka) iesniegto iesniegumu.

(Veidlapa lejuplādējama šeit).

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »