Jaunjelgavas vidusskola aicina mācīties 10. klasē

Jaunjelgavas vidusskola Tevi aicina 10. klasē 2020./2021.mācību gadā.  Vidusskolā Tev būs iespējas mācīties un iegūt vispārējo vidējo izglītību, izvēloties vienu no diviem padziļinātiem kursiem:

 1. Valodu mācību jomā
  • Latviešu valodu un literatūru
  • Angļu valodu
  • Vēsturi un sociālās zinātnes
 2. Dabaszinātņu mācību jomā
  • Bioloģiju
  • Ķīmiju
  • Ģeogrāfiju

Mūsu skolā Tu varēsi izvēlēties kādus no specializētajiem kursiem:

 1. Valsts aizsardzības mācību
 2. Vācu valodu, kā trešo svešvalodu
 3. Psiholoģiju
 4. Publisko runu

Tev būs iespējas:

 1. triju gadu laikā izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu, tādā veidā apgūstot turpmākajām studijām nepieciešamās prasmes un iemaņas;
 2. izvēlēties komerczinību kursu, saņemot apliecību par grāmatvedības, lietišķās etiķetes, uzņēmējdarbības un mārketinga pamatu apgūšanu;
 3. par labām un teicamām sekmēm, skolu beidzot saņemt J.Lapas starta stipendiju 300 Euro apmērā;
 4. iespēju pretendēt uz Viļa Vītola stipendiju mācībām augstskolā;
 5. mācību laikā papildus iegūt autovadītāja B kategorijas apliecību (teoriju pilnībā apmaksā skola);
 6. par labām un teicamām sekmēm saņemt ikmēneša stipendiju no 20 – 60 Euro apmērā.
 7. Piedalīties skolas sabiedriskajā dzīvē un izkopt savu talantu:
  • mākslinieciskajā pašdarbībā
   • deju kolektīvā
   • vokālajā ansamblī
 8. dažādās sporta sekcijās (vieglatlētikā, volejbolā);
 9. aktīvi iesaistīties skolas skolēnu pašpārvaldes darbībā;

Skolā ir:

 1. labi nodrošināti un aprīkoti mācību priekšmetu kabineti;
 2. bezmaksas dienesta viesnīca;
 3. sporta zāle, stadions.

Tālr. uzziņām: +37129388256. www.jaunjelgavasvidusskola.lv , e-pasts:info@jaunjelgavasvidusskola.lv

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »