Paziņojums par izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Skābbarības bedres” kadastra numurs 3278 007 0328, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā,

ar kopējo platību 0,50  ha (lauksaimniecības zeme)

  • Izsoles sākumcena – 1422,77 euro
  • Dalības maksa – 20.00 euro
  • Izsoles solis – ne mazāk kā 50,00 euro
  • Nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas

Izsole notiks 2020. gada 30.jūnijā plkst. 1000 Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads. Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz 2020.gada 26.jūnija plkst. 1430

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Seces pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā: www.jaunjelgava.lv, tel. 27843100.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »