Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3278 007 0284 Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā daļai 1,7 ha platībā (lauksaimniecības zeme)

  • Izsoles sākuma cena – 37,40 euro bez PVN gadā
  • dalības maksa – 10.00 euro
  • izsoles solis – ne mazāk kā 5,00 euro

Izsole notiks 2020.gada 17.jūnijā plkst. 1000 Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads.  Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz 12.jūnijam plkst. 1430

Izsoles noteikumus var izlasīt Seces pagasta pārvaldē Jaunjelgavas novada domes Kancelejā un Jaunjelgavas novada pašvaldības interneta vietnē:  www.jaunjelgava.lv

 

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »