Paziņojums par atkārtotu izsoli

Jaunjelgavas novada dome atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Skābbarības bedres” kadastra numurs 3278 007 0328, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, ar kopējo platību 0,50  ha (lauksaimniecības zeme)

  • Izsoles sākumcena – 1138,22 euro
  • dalības maksa – 20.00 euro, izsoles solis – ne mazāk kā 50,00 euro
  • Nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas

Izsole notiks 2020. gada 13.novembrī plkst. 10:00  Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads. Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz 2020.gada 10.novembra plkst. 14:30.

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Seces pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā: www.jaunjelgava.lv

tel. 27843100

 

 

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »