Izmaiņas domes darba kārtībā

Lai ierobežotu Covid–19 infekcijas izplatību, pamatojoties uz Jaunjelgavas novada domes 2020.gada 14.oktobra rīkojumu Nr. 2.1-2/20/38, Ministru kabineta 2020.gada 9.oktobra noteikumiem Nr. 623 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un 2020.gada 13.oktobra noteikumiem Nr. 624 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (spēkā ar 14.10.2020.), laikā no 2020.gada 26.oktobra līdz 2020.gada 31.decembrim vai citam rīkojumam

Jaunjelgavas novada domes darbinieki apmeklētājus klātienē pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņiem:

Ieņemamais amats Vārds, uzvārdsTelefons
Ieņemamais amats Vārds, uzvārdsTelefons
Domes priekšsēdētājsGuntis Libeks 29243332
Pašvaldības izpilddirektors Uldis Albiņš29122684
Kancelejas vadītājaRudīte Lauriņa65152352; 27020477
Kanceleja - klientu apkalpošanas centrsAgnese Rēķe un Guna Pudule65133656; 27020335
Finanšu un grāmatvedības nodaļa 65133645
KASE Aija Bražone65133650; 26359222
Grāmatvede - nekustamā īpašuma nodokļa administrētājaInese Berņa65133650; 26359222
Grāmatvede Ūdens/kanalizācijas skaitītāju rādījumu iesniegšana Komunālo pakalpojumu pieteikšanaDaiga Freimane65133646; 26378650
BāriņtiesaSandra Vilcāne un Santa Stoķe26954796 26954797
Komunālās nodaļas vadītājsJuris Zirnis 26658222


Pārējo administrācijas darbinieku
kontakttālruņi šeit. 
Kase klientu apkalpošanu klātienē bez iepriekšēja pieraksta veiks divas dienas nedēļā – otrdienā un ceturtdienā, šādā darba laikā:  8:30 – 12:00    13:00 – 16:30.

Apmeklējuma laikā obligāti izmantot savus mutes un deguna aizsegus!

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »