Jaunjelgavas novada dome Valsts svētkos piešķir apbalvojumus

Kā katru gadu, īsi pirms Valsts svētkiem apzināti aktīvākie novada iedzīvotāji un tie, kuri devuši ieguldījumu novada attīstībā un ikdienas dzīvē, kā arī novada popularizēšanā.
Pašvaldības apbalvojumi saskaņā ar nolikumu tiek piešķirti personām, kuras veicina Jaunjelgavas novada atpazīstamību, izaugsmi, uzņēmējdarbību, kā arī par sasniegumiem, augstiem rezultātiem un ieguldījumu novada kultūras, izglītības jomās un sabiedriskajā darbībā.

Apbalvojumi tiks pasniegti īpašā svinīgā pasākumā, pēc ārkārtējās situācijas un pulcēšanās ierobežojumus atcelšanas.

Apbalvošanas komisija pieņēmusi lēmumu:

 1. Apbalvot ar apbalvojumu „Jaunjelgavas novada domes Atzinības raksts” sekojošas personas:
 • Rutu Legzdiņu – par profesionālu un godprātīgu darbu bērnu un jaunatnes audzināšanā,
 • Intu Grauduli – par godprātīgu un kvalitatīvu darbu Jaunjelgavas vidusskolā,
 • Ņinu Čabatorovu – par godprātīgu un kvalitatīvu darbu Jaunjelgavas vidusskolā,
 • Līgu Gobiņu – par apzinīgu un godprātīgu darbu Jaunjelgavas kultūras namā,
 • Aigu Bērziņu – par nozīmīgo ieguldījumu jaunas paaudzes izglītošanā un audzināšanā,
 • Lindu Onužāni – par nozīmīgo ieguldījumu jaunas paaudzes izglītošanā un audzināšanā,
 • Egitu Miltiņu – par nozīmīgo ieguldījumu jaunas paaudzes izglītošanā un audzināšanā,
 • Jevgeniju Ikaunieci – par priekšzīmīgu un godprātīgu darbu jaunas paaudzes audzināšanā,
 • Vitāliju Lazdiņu – par apzinīgu un godprātīgu darbu pašvaldībā,
 • Aleksandru Markoviču – par apzinīgu un godprātīgu darbu pašvaldībā.
 • Agritu Kalniņu – par apzinīgu un godprātīgu darbu pašvaldībā,
 • Ināru Ozoliņu – par apzinīgu un godprātīgu darbu pašvaldībā,
 • Gitu Kazļenoku – par apzinīgu un godprātīgu darbu pašvaldībā,
 • Pēteri Baranovski – par ieguldījumu Seces pagasta saimnieciskajā attīstībā,
 • Mārīti Vēveri – par apzinīgu un godprātīgu darbu pašvaldībā,
 • Daigu Freimani – par apzinīgu un godprātīgu darbu pašvaldībā
 • Gundegu Zarāni – par kvalitatīvu darbu un ieguldījumu Jaunjelgavas novada attīstībā.

2.  piešķirt apbalvojumu Jaunjelgavas novada domes sēdē – apbalvojumam “Goda raksts”

 • Rudītei Lauriņai
 • Ligitai Lejiņai
 • Inesei Berņai
 • Inārai Auziņai
 • Astrīdai Mencendorfai
 • Jānim Bruzgulam
 • Anitai Jegorovai
 • Ņinai Soveikai
 • Baibai Pētersonei
 • Līgai Leitlandei

3. piešķirt apbalvojumu “Jaunjelgavas novada Goda pilsonis”.

 • Inārai Vilnei –  par mūža ieguldījumu Jaunjelgavas pilsētas pārvaldes darba, sabiedriskajā un kultūras dzīvē;
 • Laumai Mīlīgai – par augsti profesionālu, radošu un godprātīgu Jaunjelgavas vidusskolas vadību un ieguldījumu novada pašvaldībās darbā
 • Voldemāram Kurtišam – par ieguldījumu Jaunjelgavas novada un pilsētas saimnieciskajā attīstībā un godprātīgu darbu novada pašvaldībās vadībā;
 • Raisai Bataragai – par mūža ieguldījumu Jaunjelgavas jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā.

Sirsnīgi sveicam apbalvojumu saņēmējus!

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »