Izmaiņas Jaunjelgavas novada bibliotēku lietošanas noteikumos ārkārtas situācijas laikā

Pamatojoties uz Kultūras ministrija un LNB Bibliotēku attīstības centra 10.11.2020 sagatavotajiem IETEIKUMIEM PUBLISKAJĀM BIBLIOTĒKĀM PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANAI ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS APSTĀKĻOS VĪRUSA COVID-19 IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI, sākot ar 9.novembri visā valsts teritorijā tiek izsludināta ārkārtas situācija un apstiprināti jauni COVID-19 izplatības ierobežojumi kultūras nozarē, tai skaitā arī bibliotēku jomā.

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, informējam, ka no 9. novembra Jaunjelgavas novada bibliotēkas lietošanas noteikumos tiek veiktas sekojošas  izmaiņas:

 1. No 9.novembra tiek atcelti un aizliegti visi klātienes publiskie kultūras pasākumi, tajā skaitā valsts svētku atzīmēšanai plānotie. Bibliotēkās netiek organizētas nodarbības, pasākumi, kā arī netiek pieļauta pulcēšanās brīvā laika pavadīšanai.
 2. Izmaiņas darba laikā netiek veiktas.
 3. Bibliotēkā var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.
 4. Tiek ierobežots apmeklētāju skaits – ne vairāk kā 2 apmeklētāji vienlaicīgi vienā telpā, ievērojot 2 metru distanci. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk cilvēku, bibliotēkas darbinieks aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām.
 5. Apmeklējot bibliotēkas, ikvienam apmeklētājam no 13 gadu vecuma obligāti jālieto sejas aizsargmaska visa bibliotēkas apmeklējuma laikā.
 6. Bibliotēkas apmeklētāji tiek aicināti bibliotēkas telpās uzturēties ne ilgāk par 30 minūtēm, tai skaitā, iespēja izmantot datorus lietišķās informācijas ieguvei. Darbstacijas pēc katras lietošanas reizes tiek dezinficētas, lietojot vienreiz lietojamos cimdus.
 7. Lasītāju apkalpošana notiek šādi:

7.1 ienākot bibliotēkā, apmeklētājs dezinficē rokas,

7.2 izlasītās grāmatas tiek nodotas zem aizsargbarjeras bibliotēkas darbiniekam, kas novieto tās karantīnā uz 72 stundām,

7.3 bibliotēkas darbinieks atlasa no krājuma un izsniedz apmeklētājam nepieciešamās grāmatas.

 1. Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, lasītāji tiek aicināti grāmatas rezervēt / pasūtīt jau iepriekš sazinoties:

8.1 Jaunjelgavas pilsētas bibliotēka telefons: 65152188; 26954798

e-pasts: aina.strazdina@jaunjelgava.lv

Seces pagasta bibliotēka telefons: 27803965

e-pasts: secesbibl@inbox.lv

Sērenes pagasta bibliotēka: 26170539

e-pasts:  daina46@inbox.lv

Daudzeses pagasta bibliotēka telefons: 65141139; 26562417

e-pasts: superome@inbox.lv

Sunākstes pagasta bibliotēka telefons: 29427418; 65129513

e-pasts: sunakste.bibl@inbox.lv

Staburaga pagasta bibliotēka telefons: 29892925

e-pasts: iveta.locmele@inbox.lv

8.2  elektroniskais katalogs: https://aizkraukle.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx

 1. Lasītājiem pēc pieprasījuma tiek nodrošināta bezkontakta grāmatu izsniegšanas iespēja ārpus bibliotēkas telpām, par to iepriekš vienojoties telefoniski vai e-pastā.
 2. Lai lasītāji no dažādām mājsaimniecībām neuzkavētos bibliotēku telpās, bibliotēkas lasītava lasītājiem ir slēgta.
 3. Bibliotekārs patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus bez sejas aizsarglīdzekļiem vai elpošanas ceļu saslimstības pazīmēm. Tāpat arī bibliotēkas lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizsedzot seju ar elkoni.
 4. Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkā tiek ievēroti sanitārās drošības noteikumi:

12.1 darbinieki ir nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem,

12.2 darbinieki lieto sejas aizsarglīdzekļus,

12.3 notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus,

12.4 nodotās grāmatas tiek ievietotas karantīnā uz 72 h pirms atkārtotas ievietošanas fondā,

12.5 bibliotēkā ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem,

12.6 atbilstoši jaunām sanitārā protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti kā internetvidē, tā bibliotēkās uz vietas.

 1. Pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai, bibliotēka sadarbībā ar pašvaldību lemj par pilnīgu vai daļēju pakalpojumu pieejamības ierobežošanu.
 2. Apmeklētājiem tiek nodrošināta publiski pieejama informācija par bibliotēkā noteiktajiem ierobežojumiem ārkārtas situācijas laikā.
 3. Noteikumi ir spēkā līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām.

 

 

 

Sagatavoja

Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkas vadītāja                                                                    Aina Strazdiņa

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »