Izsolē piedāvā iegādāties 5 nekustamos īpašumus Daudzeses pagastā

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Silpurenes”, kadastra numurs 3250 004 0478 (3250 004 00476), 3120 m2 platībā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā.

 • Izsoles sākumcena – 2140,57 euro
 • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis – 50.00 euro
 • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas

Izsole notiks 2021. gada 2.martā plkst. 13:00 Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvaldē („Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads). Izsolei var pieteikties Daudzeses pagasta pārvaldē līdz 2021. gada 1.martam plkst. 15:00. Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Daudzeses pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv , sadaļā “Izsoles”.


Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Pujas”, kadastra numurs 3250 004 0401, 0,76 ha platībā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā.

 • Izsoles sākumcena – 1382,78 euro
 • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis – 50.00 euro
 • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2021. gada 2.martā plkst. 10:00 Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvaldē („Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads). Izsolei var pieteikties Daudzeses pagasta pārvaldē līdz 2021. gada 1.martam plkst. 15:00. Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Daudzeses pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv , sadaļā “Izsoles”.


Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Čunču leja”, kadastra numurs 3250 003 0173, 2,52 ha platībā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā.

 • Izsoles sākumcena – 3307,30 euro
 • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis – 50.00 euro
 • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2021. gada 2.martā plkst. 09:00 Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvaldē („Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads). Izsolei var pieteikties Daudzeses pagasta pārvaldē līdz 2021. gada 1.martam plkst. 15:00. Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Daudzeses pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv , sadaļā “Izsoles”.


Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Lanas”, kadastra numurs 3250 002 0061, 0,96 ha platībā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā.

 • Izsoles sākumcena – 2767,19 euro
 • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis – 50.00 euro
 • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2021. gada 2.martā plkst. 12:00 Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvaldē („Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads). Izsolei var pieteikties Daudzeses pagasta pārvaldē līdz 2021. gada 1.martam plkst. 15:00. Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Daudzeses pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv , sadaļā “Izsoles”.


Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Aiz Bundiem”, kadastra numurs 3250 004 0272, 3,84 ha platībā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā.

 • Izsoles sākumcena – 4380,36 euro
 • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis – 50.00 euro
 • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2021. gada 2.martā plkst. 11:00 Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvaldē („Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads). Izsolei var pieteikties Daudzeses pagasta pārvaldē līdz 2021. gada 1.martam plkst. 15:00. Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Daudzeses pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv , sadaļā “Izsoles”.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »