Aicinām iesaistīties novada attīstības plānošanā, aizpildot anketu

Jaunjelgavas novada pašvaldība vēlas noskaidrot Jūsu viedokli par novadā pieejamo pakalpojumu kvalitāti un dažādām iespējām, kuras pieejamas mūsu novada iedzīvotājiem un viesiem. Mūsu mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un to risinājumiem. Gaidām arī Jūsu priekšlikumus novada attīstības programmas izstrādē.
Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Apkopotie rezultāti tiks nosūtīti arī jaunveidojamā Aizkraukles novada izveidošanas darba grupām, ar mērķi atbalstīt jaunveidojamās teritorijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi.

Pašvaldībai ir svarīga iedzīvotāju līdzdalība un iesaiste novada attīstības plānošanā! Lūdzu, veltiet šīs anketas aizpildīšanai 10-15 minūtes! Anketu nodot iespējams pagastu pārvaldēs un Jaunjelgavas domē, ieliekot pastkastītē pie minēto iestāžu durvīm, vai sūtot uz e-pastu: zoom@jaunjelgava.lv. Veidosim vīziju par novada nākotni kopā!

Iespēja aizpildīt tiešsaistē šeit.

ECXEL formātā šeit

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »