Pieņemts lēmums par pārtikas paku izsniegšanu Jaunjelgavas novada izglītības iestāžu 1.-4.klašu skolēniem

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 6. panta pirmās daļas 6. punktu, 12. punktu, Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27. punkta 27.1. apakšpunktu,  5.13.2. punkta 5.13.2.2. apakšpunktu, 27.4 punkta 27.1.1. apakšpunktu un Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1. punktu, Jaunjelgavas novada domes deputāti vienbalsīgi ir lēmuši nodrošināt Jaunjelgavas novada pašvaldības pamatskolu un vidusskolas 1.- 4. klašu skolēniem, kuri izglītību programmu apgūst attālināti, ēdināšanas pakalpojumu – pārtikas pakas veidā par summu 14.20 euro (četrpadsmit euro 20 centi) , kuru var saņemt vienu reizi 10 (desmit) dienās, par laiku no 2021. gada 25.janvāra līdz attālinātā izglītības programmas apgūšanas procesa atcelšanai.

Pārtikas pakas, atbilstoši Veselības ministrijas vadlīnijām, gatavo skolu ēdnīcas, paku saņemšana notiks skolu ēdnīcās iepriekš izziņotā laikā.

Pilns lēmuma teksts atrodams šeit. 

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »