Izsolīs zemes nomas tiesības Sunākstes pagastā

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli izsola Jaunjelgavas novada domei piederoša nekustamā īpašuma Saulieši 1, kadastra numurs 3286 005 0115, 7,5 ha platībā, zemes nomas tiesības. Nomas līguma termiņš ir 10 gadi.

  • Izsoles sākuma cena – 174,00 euro bez PVN gadā
  • dalības maksa – 10.00 euro, izsoles solis – ne mazāk kā 5,00 euro 
  • Izsole notiks 2021.gada 9.martā plkst. 10:00 Sunākstes pagasta pārvaldē “Palmas”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads

Izsolei var pieteikties Sunākstes pagasta pārvaldē līdz 8.marta plkst. 18:00.

Izsoles noteikumus var izlasīt Sunākstes pagasta pārvaldē Jaunjelgavas novada domes Kancelejā un Jaunjelgavas novada pašvaldības interneta vietnē www.jaunjelgava.lv, sadaļā “Nomas tiesību izsoles”.

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »