IZSOLES PAZIŅOJUMS

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma ‘’Robežkrogs 1’’, kadastra Nr.3284 002 0181 , zemes vienību -1.98 ha platībā

un nekustamā īpašuma ‘’Ceri ‘’, kadastra Nr.3284 002 0251- zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3284 002 0089 – 0.39 ha Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā:

  • nekustamā īpašuma  ‘’Robežkrogs 1’’ zemes vienības  izsoles sākumcena – 5080.36 euro
  • nekustamā īpašuma ‘’Ceri’’ zemes vienības izsoles sākumcena -1640.57 euro          
  • Dalības maksa – 20,00 euro,
  •  Izsoles solis- nekustamajam īpašumam ”Robežkrogs’’ – 50.00 euro
  • Nekustamajam īpašumam ‘’Ceri’’ – 30.00 euro
  • Nodrošinājums- 10% apmērā no sākumcenas

 Nekustamā īpašuma ‘’Robežkrogs 1’’ zemes vienības  izsole notiks 2021.gada 15.jūnijā   plkst. 11.30 Staburaga pagasta pārvaldes ēkā’’Vīgante’’, Staburags,                            Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads. 

Nekustamā īpašuma ‘’Ceri’’ zemes vienības ar kadastra numuru 3284 002 0089 izsole notiks 2021.gada 15.jūnijā  plkst.12.00, Staburaga pagasta pārvaldes ēkā’’Vīgante’’, Staburags,  Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads

Izsolei var pieteikties Staburaga pagasta pārvaldē līdz 2021.gada 11.jūnija plkst.15.00.

Izsoles noteikumus var izlasīt Staburaga pagasta pārvaldē un mājas lapā, sadaļā “Izsoles”.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »