Sociālais atbalsts pārejas periodā

Līdz jaunapvienojamā Aizkraukles novada saistošo noteikumu apstiprināšanai iedzīvotāji, tāpat kā līdz šim, atbalstu varēs saņemt sociālajā dienestā pēc savas deklarētās dzīves vietas atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, izņemot mājokļa pabalstu.*

*No 1.jūlija tiek ieviests valstī vienots mājokļa pabalsta aprēķins. Tā aprēķināšanas un samaksas kārtība tiek noteikta MK noteikumos Nr. 809

Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu (likumi.lv)

Vairāk informācijas:

  • Aizkraukles novada sociālais dienests: 64901038; 65133942
  • Kokneses novada sociālais dienests: 65161811
  • Skrīveru novada sociālais dienests: 65163703
  • Pļaviņu novada sociālais dienests: 65133864; 26132846
  • Jaunjelgavas novada sociālais dienests: 65133653
  • Neretas novada sociālais dienests: 65176211; 22473442

Mēs strādājam, lai Jums palīdzētu!

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »