Kapu svētki 2021.gadā ar katoļu mācītāju

Katoļu aizlūgums par mūžībā aizgājušiem piederīgiem.

  • Jaunjelgavas kapos – 27.jūnijā 14.00 (sv.Mise Baznīcā 12.00)
  • Totēnu kapos – 11.jūlijā 14.30 (sv.Mise baznīcā 12.00)
  • Māršavu kapos – 17.jūlijā 11.00 – sv.Mise
  • Seces Jaunajos kapos – 17.jūlijā 13.30
  • Kauļu kapos – 17.jūlijā 15.30
  • Daudzeses kapos – 24.jūlijā 12.00
  • Smaļķu kapos – 24.jūlijā 13.30

Prāvests Andrejs Trapučka, tel.29190359.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »