Paziņojums par Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028. gadam 1.redakcijas projekta publisko apspriešanu

Paziņojums par Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028. gadam 1.redakcijas projekta publisko apspriešanu
Aizkraukles novada dome 2021.gada 5.jūlijā ārkārtas sēdē pieņēmusi lēmumu Nr.9 (protokols Nr.3., 2.p.) “Par Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028.gadam 1.redakcijas projekta nodošanu publiskajai appriešanai”.

👍️Sabiedriskā apspriešana ilgs no 2021.gada 21.jūlija līdz 25.augustam.
No 2021.gada 1.jūlija Aizkraukles novada administratīvo teritoriju veido sešas teritoriālās vienības – bijušais Aizkraukles novads un bijušie Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu, Neretas un Jaunjelgavas novadi. Lai 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā dome varētu mērķtiecīgi organizēt pašvaldības darbu, tiek izstrādāta novadiem kopēja Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības Stratēģija 2021.-2037.gadam un Attīstības programma 2021.-2028.gadam, apvienojot tajās Aizkraukles, Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu, Neretas un Jaunjelgavas novadu ilgtspējīgas attīstības nozīmīgākos elementus – ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības ieceres.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks tiešsaistē “Zoom” platformā šā gada
3.augustā ar:
👉Skrīveru pagasta iedzīvotājiem plkst. 10.00;
👉Kokneses apvienības* iedzīvotājiem plkst. 13.00;
👉Pļaviņu apvienības* iedzīvotājiem plkst. 16.00;
4.augustā ar:
👉Neretas apvienības* iedzīvotājiem plkst. 10.00;
👉Jaunjelgavas apvienības* iedzīvotājiem plkst. 13.00;
👉Aizkraukles pilsētas un pagasta iedzīvotājiem 16.00.
Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā / viedierīcē ir lejupielādēta “Zoom” lietotne. Aicinām pieteikties dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē, aizpildot pieteikuma formu https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfQO4QvZsQiGY…/viewform, jo sanāksmē varēs piedalīties tikai identificētas un reģistrētas personas. Saite uz tiešsaisti īsi pirms sanāksmes tiks publicēta Aizkraukles novada pašvaldības tīmekļvietnē www.aizkraukle.lv, sociālo tīklu pašvaldības kontos, kā arī reģistrētām personām tiks nosūtīta uz e-pastu.
Rakstiskus priekšlikumus Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028.gadam 1.redakcijas projekta papildināšanai var iesniegt līdz šā gada 25.augustam (ieskaitot):
👉Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē,
👉Pļaviņu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,
👉Kokneses Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, 1905. gada ielā 7, Koknesē,
👉Skrīveru Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Andreja Upīša ielā 1, Skrīveros,
👉Jaunjelgavas Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Jaunjelgavā,
👉Neretas Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā, Neretā,
kā arī rakstot uz adresi: Aizkraukles novada pašvaldība, Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads LV-5101, vai elektroniski e-pasts: ilona.kagane@aizkraukle.lv līdz 25.augustam plkst.23.59. Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.
Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Aizkraukles novada pašvaldības attīstības plānotāja Ilona Kāgane (tālr. 65133928; mob. 26394302; ilona.kagane@aizkraukle.lv), kura sniegs konsultācijas attālināti un klātienē, iepriekš saskaņojot tikšanās laiku.
Informāciju par plānošanas dokumentiem sniegs arī SIA “Baltkonsults” valdes priekšsēdētāja Jolanta Gūža, mob. 29455156, e-pasts: jolanta.guza@baltkonsults.lv
Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028.gadam 1.redakcijas projekta materiālus var izlasīt Aizkraukles novada pilsētu un pagastu bibliotēkās, kā arī portālā geolatvija.lv un tīmekļvietnē http://www.aizkraukle.lv/…/pazinojums-par-aizkraukles…/
*saskaņā ar Aizkraukles novada domes 01.07.2021. pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem nr.2021/1 “Aizkraukles novada pašvaldības nolikums”, par apvienībām tiek dēvēti bijušie novadi, kas Aizkraukles novada pašvaldības gadījumā ir:
Kokneses apvienība – bijušais Kokneses novads
Jaunjelgavas apvienības – bijušais Jaunjelgavas novads
Neretas apvienības – bijušais Neretas novads
Pļaviņu apvienība – bijušais Pļaviņu novads

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »