PALDIES! par “Jaunjelgavas Novada Vēstis” veidošanu

No 2021.gada augusta vairs netiks izdots pašvaldības informatīvais izdevums “Jaunjelgavas Novada Vēstis”. Atbildīgā par izdevumu Ilga Bruņeniece izsaka pateicību cilvēkiem, kuri palīdzēja to veidot, sniedzot dažādu informāciju. Paldies arī lasītājiem par atbalstu!

Izsakām pateicību arī ilggadējai avīzītes veidotājai, tās “dvēselei” Ilgai Bruņeniecei!

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »