Uzsākas tranzīta maršruta ielas – Rīgas šoseja – rekonstrukcijas darbi Jaunjelgavas pilsētā

ieguldijums-logoMarta otrā pusē uzsākta Rīgas šosejas rekonstrukcija Jaunjelgavas pilsētā, kas turpināsies līdz šī gada rudenim. Atklātu konkursu rezultātā būvdarbus veic būvuzņēmēji SIA „VIA” un AS „Ceļu pārvalde”.

Projekta galvenās aktivitātes ir Rīgas šosejas, Zaļās noras ceļa rekonstrukcija, paredzot ceļa klātnes rekonstrukciju, apgaismojuma izbūvi, pieturvietu izbūvi, lietusūdens novades no brauktuves izbūvi,gājēju ietves izbūvi, barjeru uzstādīšanu, ceļa zīmju uzstādīšanu.

Projekta realizācijas rezultātā priecāsimies par uzlabojumiem šajā problemātiskā tranzīta satiksmes maršruta daļā: tiks nodrošināta satiksmes drošība, uzlabots Rīgas šosejas ļoti sliktais tehniskais stāvoklis, līdz ar to mazinot satiksmes negadījumu skaitu, ceļa uzturēšanas izdevumus.

Būvprojekts ir apskatāms Jaunjelgavas novada domes Attīstības un projektu nodaļā.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »