Projekta „Tranzīta maršruta ielas – Rīgas šoseja – rekonstrukcija Jaunjelgavas pilsētā” virzība

ieguldijums-logoJaunjelgavā turpinās vērienīgie Rīgas šosejas rekonstrukcijas darbi: ir rekonstruētas caurtekas, norit ceļa posma asfaltēšanas darbi, tiek izbūvētas barjeras, gar Rīgas šoseju līdz Zaļās noras ceļam tiek izbūvēta gājēju ietve, kas turpinās pa Zaļās noras ceļu. Tiek izbūvēts apgaismojums, sabiedriskā transporta pieturvietas.

Būvdarbus veic būvuzņēmēji SIA „VIA” un AS „Ceļu pārvalde”.

Būvdarbi turpinās līdz 2014.gada oktobra beigām.

Projekta mērķis ir Jaunjelgavas tranzīta maršruta ielas – Rīgas šoseja – rekonstrukcija, infrastruktūras sakārtošana, nodrošinot kvalitatīvu, satiksmes drošu tranzīta satiksmes uzņemšanu.

Atbildīgā iestāde: Latvijas Republikas Satiksmes ministrija.

Projekts “Tranzīta maršruta ielas – Rīgas šoseja – rekonstrukcija Jaunjelgavas pilsētā”, Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/011; 01.10.2012.Vienošanās Nr. SM2012/-67

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »