Projekts „Tranzīta maršruta ielas – Rīgas šoseja – rekonstrukcija Jaunjelgavas pilsētā”

ieguldijums-logoJaunjelgavā noslēgušies vērienīgie Rīgas šosejas rekonstrukcijas darbi: 1,330 km garumā atjaunots, uzlabots asfaltbetona segums, rekonstruētas caurtekas, izbūvētas barjeras, gar Rīgas šoseju līdz Zaļās noras ceļam izbūvēta gājēju ietve, kas turpinās pa Zaļās noras ceļu, kā arī visā ceļa posmā izbūvēts apgaismojums, izveidotas divas sabiedriskā transporta pieturvietas.

Būvdarbus veica būvuzņēmēji SIA „VIA” un AS „Ceļu pārvalde”.

Projekta mērķis īstenots: Jaunjelgavas tranzīta maršruta ielas – Rīgas šoseja – rekonstrukcija, infrastruktūras sakārtošana, nodrošinot kvalitatīvu, satiksmes drošu tranzīta satiksmes uzņemšanu.

Projekta īstenošanas termiņš paredzēts līdz 2014. gada 31. decembrim.

Atbildīgā iestāde: Latvijas Republikas Satiksmes ministrija.

Projekts “Tranzīta maršruta ielas – Rīgas šoseja – rekonstrukcija Jaunjelgavas pilsētā”, Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/011; 01.10.2012.Vienošanās Nr. SM2012/-67

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »