Projekts „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Jaunjelgavas pilsētā”.

ieguldijums-logo

Projekts „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Jaunjelgavas pilsētā”.

Pagājušā gada rudenī noslēdzās tranzīta maršruta ielu – Jelgavas, Brīvības, Jēkabpils, Rīgas – rekonstrukcijas darbi Jaunjelgavas pilsētā. Vērienīgos būvdarbus 2012. – 2013.gadā veica A/S „Ceļu pārvalde”.

Izbūvētas gājēju ietves, automašīnu stāvvietas, rekonstruētas autobusu pieturvietas. Vietās, kurās īpašumu robežas ir ļoti tuvu gājēju ietves ārmalai, izbūvētas atbalsta sienas. Lai cilvēki varētu piekļūt īpašumam, gājēju celiņi izbūvēti arpārejas posmiem līdz brauktuves līmenim.
Apzīmētās gājēju pārejas aprīkotas ar prožektoriem. Gājēju ietves izbūves parametru dēļ tiek skartas privātās zemes. Daudzviet izbūvētie žogi, kuri skāraietves būvniecību vai žogi, kas uzstādīti uz īpašuma robežas, tika nomainīti ar jauniem metāla paneļu žogiem un vārtiem. Rekonstruējamā posmā pārbūvēts ielu apgaismojums, elektrolīnija, vājstrāvas, ūdensvads, un izbūvēta sadzīves kanalizācija un lietus ūdens kanalizācija. Ceļu posmos izbūvēts asfaltbetons, kā arī dabīgā akmens bruģa nomales. Starp ielas braucamo daļu, aiz gājēju ietves izveidota zaļā zona, iestādīti koki, krūmi. Sakarā ar to, ka nepieciešams sabiedriskajam transportam nodrošināt piekļūšanu autobusa pieturvietas laukumam Pārceltuves ielas galā, rekonstruēta Pārceltuves iela. Kā arī uzstādītas jaunas ceļa zīmes, ceļa horizontālie apzīmējumi, ielu norādes. Projektā, gājēju organizēšanai un drošībai bīstamākos ceļu posmos uzstādītas gājēju margas. Veikta divu galveno krustojumu rekonstrukcija.

Projekta īstenošana turpinās līdz 2014. gada 31. jūlijam, strādājot pie zemju atsavināšanas lietām.

Projekts „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Jaunjelgavas pilsētā” tiek īstenots Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”, papildinājuma 3.2. prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”, 3.2.1. pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība”, 3.2.1.2. aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.

Atbildīgā iestāde: Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

Projektu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, valsts budžets un Jaunjelgavas novada dome.

Projekts Nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/015, Vienošanās Nr. SM2010/-57

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »