Uzsākts jauns projekts – Publisko interneta pieejas punktu attīstība Jaunjelgavas novadā

ieguldijums-logo

Projekta nosaukums  Publisko interneta pieejas punktu attīstība Jaunjelgavas novadā
Projekta numurs 3DP/3.2.2.0/14/IPIA/VRAA/056
Programma ERAF darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”3.2. Prioritāte „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”

3.2.2. Pasākums „IKT infrastruktūra un pakalpojumi”

3.2.2.2. Aktivitāte „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”

Projekta mērķi Projekta mērķis ir publisko interneta pieejas punktu attīstība Jaunjelgavas novadā, izveidojot 6 jaunus publiskos interneta pieejas punktus un pilnveidojot esošos publiskos interneta pieejas punktus, lai tiktu nodrošinātas lielākas piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, piekļuves publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai tiktu veicināta pilsoniskās sabiedrības iekļaušanās sabiedrības, sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos, uzlabota dzīves kvalitāte, konkurētspēja.
Kopējās izmaksas 46 875,00 EUR
ERAF finansējums 39 843,75 EUR
Jaunjelgavas novada domes līdzfinansējums 5625,00 EUR
Valsts budžeta dotācija 1406,25 EUR
Projekta realizācijas laiks 2014. – 2015.
Projekta vadītāja, kontaktinformācija Evija Šteina LodziņaMob.tālr.: 26954795

e-pasts: evija.steina@jaunjelgava.lv

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »