Atbalstīts projekts „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Jaunjelgavas novadā”

ieguldijums-logoJaunjelgavas novada domes projektu „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Jaunjelgavas novadā” atbalstījusi Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Projekta mērķis ir publisko interneta pieejas punktu attīstība Jaunjelgavas novadā, izveidojot 6 jaunus publiskos interneta pieejas punktus un pilnveidojot esošos publiskos interneta pieejas punktus, lai tiktu nodrošinātas lielākas piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, piekļuves publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai tiktu veicināta pilsoniskās sabiedrības iekļaušanās sabiedrības, sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos, uzlabota dzīves kvalitāte, konkurētspēja.

Projekta aktivitātes:

–          jaunu publisko interneta pieejas punktu izveidošana ar pieeju datortehnikai: Jaunjelgavā-Oškalna ielā 6, Daudzeses pagastā-pamatskolā, Sunākstes pagastā-Sunākstes pagasta pārvaldes ēkā.

–          jaunu publisko interneta pieejas punktu izveidošana ar bezvada interneta piekļuves zonu: Sērenes pagastā-pie sporta centra ēkas, Seces pagastā-pie Seces pagasta pārvaldes ēkas, Staburaga pagastā-Vīgantes parkā.

–          esošo publisko interneta pieejas punktu ar pieeju datortehnikai pilnveidošana: Jaunjelgavā-Jaunjelgavas bibliotēkā, Jelgavas ielā 31, Sērenes pagastā-Sērenes pagasta bibliotēkā, Sērenes Tautas nama ēkā, Daudzeses pagastā-Daudzeses pagasta bibliotēkā, Daudzeses pārvaldes ēkā, Seces pagastā-Seces pagasta bibliotēkā, ēkā„Vasariņa”, Staburaga pagastā-Staburaga pagasta bibliotēkā,Staburaga pagasta pārvaldes ēkā,  Sunākstes pagastā-Sunākstes pagasta bibliotēkā,ēkā„Saulstari”.

–          publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Projekta īstenošanas kopējais finansējums ir 46 875 EUR.

Projektu plānots īstenot laika posmā no 2014.gada 01. decembra līdz 2015.gada 31.maijam.

Atbildīgā iestāde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Sadarbības iestāde ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Projekts  „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Jaunjelgavas novadā”

Projekts Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/056

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »