Projekts publisko interneta pieejas punktu attīstībai Jaunjelgavas novadā

ieguldijums-logoProjekta aktivitātes ir:

–          jaunu publisko interneta pieejas punktu izveidošana ar pieeju datortehnikai: Jaunjelgavā-Oškalna ielā 6, Daudzeses pagastā-pamatskolā, Sunākstes pagastā-Sunākstes pagasta pārvaldes ēkā.

–          jaunu publisko interneta pieejas punktu izveidošana ar bezvada interneta piekļuves zonu: Sērenes pagastā-pie sporta centra ēkas, Seces pagastā-pie Seces pagasta pārvaldes ēkas, Staburaga pagastā-Vīgantes parkā.

–          esošo publisko interneta pieejas punktu ar pieeju datortehnikai pilnveidošana: Jaunjelgavā-Jaunjelgavas bibliotēkā, Jelgavas ielā 31, Sērenes pagastā-Sērenes pagasta bibliotēkā, Sērenes Tautas nama ēkā, Daudzeses pagastā-Daudzeses pagasta bibliotēkā, Daudzeses pārvaldes ēkā, Seces pagastā-Seces pagasta bibliotēkā, ēkā„Vasariņa”, Staburaga pagastā-Staburaga pagasta bibliotēkā, Staburaga saieta namā,  Sunākstes pagastā-Sunākstes pagasta bibliotēkā, ēkā „Saulstari”.

–          publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Šobrīd esošajos un jaunajos publisko interneta pieejas punktos Jaunjelgavas novadā ir piegādāti jauni datori, monitori, norit darbs pie daudzfunkcionālu iekārtu iegādes, kā arī bezvadu interneta pieejas zonu izveides un datortīkla izveides.

Jaunjelgavas novada domes projektu „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Jaunjelgavas novadā” atbalstījusi Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros.

Atbildīgā iestāde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Sadarbības iestāde ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Projekts Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/056.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »