Kategorija:

Jaunjelgavas vidusskolas skolotāji un skolēni ielūdz uz tradicionālo sarīkojumu senioriem

Jaunjelgavas vidusskolas skolotāji un skolēni ielūdz uz tradicionālo sarīkojumu senioriem “NO SIRDS UZ SIRDI”.
Ikvienai omei un opim Jaunjelgavas vidusskolā. Tiekamies 2020. gada 6. martā plkst. 13 00. Pēc koncerta saviesīgajā daļā, pēcpusdienas tēja!

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” sadarbībā ar biedrību „Latvijas Lauku forums” aicina uz semināru

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” sadarbībā ar biedrību „Latvijas Lauku forums” aicina uz semināru par mājražošanas, amatnieku un lauksaimniecības produkcijas realizāciju – tiešā piegāde, tirdzniecība, eksports un kooperatīvi

Vieta: Jaunjelgavas novada dome, Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava

Laiks: 2020.gada 18.februāris, no plkst. 10.00 līdz 16.30

Semināra programma:

10.00 – 10.30 Semināra atklāšana un rīta kafija – nedaudz par projektu un tā sniegtajām iespējāmIlvija Ašmane, biedrība “Aizkraukles rajona partnerība”

Katrīna Idū, biedrība “Latvijas Lauku forums”

10.30 – 13.00 Mājražotāju tirdzniecības iespējas – biedrība, veikals, kooperatīviMāris Šņickovskis, biedrība “Pārtikas Amatnieki”
13.00 Pusdienas
14.00 Pieredzes stāsts par produktu realizāciju – tiešā tirdzniecība un eksportsAlma Bērziņa, z/s Jundas
15.00 Kopīga darbošanās – kā veiksmīgāk sasniegt savu klientu?Katrīna Idū, biedrība “Latvijas Lauku forums”
16.30 Tīklošanās un sarunas

Darba kārtība

Dalībai seminārā pieteikties var aizpildot pieteikšanās anketu šeit-  https://ej.uz/seminars_1802

vai sazinoties ar projektu vadītāju Ilviju Ašmani ilvija.asmane@aizkrauklespartneriba.lv, 28367981.

Seminārs ir daļa no projekta «No tradicionālām amata prasmēm līdz mūsdienu lauku tūrisma produktiem»  (Nr. 18-00-A019.333-000017) ietvaros rīkotā desmit semināru cikla mājražotājiem, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, amatniekiem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem par aktuālajām tēmām esošās uzņēmējdarbības pilnveidošanai un jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Ingas Marševskas rokdarbu izstāde Staburaga saieta namā

Ežu kolekcija Staburaga saieta namā

14.februārī Saeimas komisija vērtēs Sēlijas novada izveidošanas iespējas

13.februārī uz tikšanos sanāca Sēlijas novadu apvienības novadu vadītāji, lai pārrunātu kopīgo nostāju, gatavojoties 14.februārī plānotajai Saeimas Administratīvi teritoriālās komisijas sēdei, kurā tiks skatīta šo novadu nākotne un iespējamie izmaiņu modeļi.
Vienbalsīgi tika nolemts atbalstīt kopīga Sēlijas novada izveidi, kurā apvienotos Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novadi. Visi iecerētā Sēlijas novada tagadējo pašvaldību vadītāji plāno piedalīties Saeimas komisijas sēdē, lai pamatotu šādas izvēles racionālu nepieciešamību. Sēdē tika pausts viedoklis, ka atgriešanās pie bijušo padomju laiku rajonu robežām ir politiski, nevis ekonomiski motivēta un nesasniegs iecerētos rezultātus, jo vēl aizvien VARAM nesniedz skaidru un argumentētu redzējumu par jaunveidojamo teritoriju pārvaldību, struktūru un sociāli-ekonomiskajiem ieguvumiem. 

ATKĀRTOTAS IZSOLES PAZIŅOJUMS

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma ‘’SILAIŅI’’, kadastra Nr.3284 001 0162 , Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā 1.kvartāla 12.;13.;14.;18.;19.- nogabalu- platība 3,83 ha  cirsmu.

  • Atkārtotas cirsmas izsoles sākumcena – 20 650.00 euro
  • Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 250,00 euro
  • Nodrošinājums- 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas

Izsole notiks 2020.gada 25.februārī plkst.10.00 Staburaga pagasta pārvaldes ēkā’’Vīgante’’, Staburags, Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads.

Izsolei var pieteikties Staburaga pagasta pārvaldē līdz 2020.gada 21.februāra plkst.15.00. Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Staburaga pagasta pārvaldē,

Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā : www.jaunjelgava.lv

13.februārī tiek sasauktas novada domes komiteju sēdes

13.februārī plkst. 14.00 tiek sasaukts novada domes finanšu komitejas sēde, kas notiks Domes sēžu zālē, Lāčplēša ielā 11.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

PAZIŅOJUMS PAR ATLĪDZĪBAS NOMAS LIETOŠANĀ NODODAMAJĀM ZEMES VIENĪBĀM SAKŅU DĀRZA IERĪKOŠANAI

Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā nekustamā īpašuma 4 zemes vienības “Lejas Alejas”, kadastra numurs 3286 002 0320, daļas 0,37 ha, 0,06 ha, 0,18 un 0,18 ha platībā sakņu dārza ierīkošanai Sunākstes pagastā.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības nekustamā īpašuma “Bāliņi”, kadastra apzīmējums 3278 005 0088, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā daļai 3,3 ha platībā (lauksaimniecības zeme).

  • Izsoles sākuma cena – 72,60 euro bez PVN gadā
  • dalības maksa – 10.00 euro,
  • izsoles solis – ne mazāk kā 5,00 euro

Izsole notiks 2020.gada 17.februārī plkst. 10.00 Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads.
Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz 14.februārim plkst. 14.30
Izsoles noteikumus var izlasīt Seces pagasta pārvaldē, Jaunjelgavas novada domes Kancelejā un Jaunjelgavas novada pašvaldības interneta vietnē :www.jaunjelgava.lv

 

LLKC aicina uz bezmaksas apmācībām

Aicinām apmeklēt mācības 3. un 6. februārī “Kā komunicēt dažādām paaudzēm uzņēmumā-saimniecībā. Kā pieņemt kopīgus lēmumus. Kā pieņemt lēmumu ražot (ne tikai audzēt)” – praktiskas mācības esošajiem-potenciālajiem saimniekiem.

Praktiķe Iluta Krūmiņa (LPIA padomes priekšsēdētāja, organizāciju psiholoģe un psihoterapeite), veiksmīgi saimnieki z/s “Bļodiņas” un z/s “Kalnavoti” dalīsies savā pieredzē.

Pieteikšanās- mob.tālr. 29440722, e-pasts: riekstina.ruta@gmail.com līdz 31.janvārim.

Dienas programma šeit.

 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Aizkraukles konsultāciju birojs

Bērzu iela 7, Aizkraukle

E-pasts: aizkraukle@llkc.lv Weblapa: www.llkc.lv

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »