PAZIŅOJUMS PAR ATLĪDZĪBAS NOMAS LIETOŠANĀ NODODAMAJĀM ZEMES VIENĪBĀM SAKŅU DĀRZA IERĪKOŠANAI

Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā nekustamā īpašuma 4 zemes vienības “Lejas Alejas”, kadastra numurs 3286 002 0320, daļas 0,37 ha, 0,06 ha, 0,18 un 0,18 ha platībā sakņu dārza ierīkošanai Sunākstes pagastā.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »