PAZIŅOJUMS PAR ATLĪDZĪBAS NOMAS LIETOŠANĀ NODODAMAJĀM ZEMES VIENĪBĀM SAKŅU DĀRZA IERĪKOŠANAI

Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā nekustamā īpašuma “Pūces”, kadastra numurs 3280 003 0377, 0,70 ha platībā, kas atrodas Sērenes  pagastā, Jaunjelgavas novadā.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »