Nomas tiesību izsoles

Izsoles priekšmetsDokumenti
Jaunjelgavas novada domei piederoša nekustamā īpašuma“Pie Tīsiem” kadastra apzīmējums 3278 007 0267, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā daļai 0,5 ha platībā (lauksaimniecības zeme) zemes nomas tiesību izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederoša nekustamā īpašuma “Bāliņi”, kadastra apzīmējums 3278 005 0088, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā daļai 3,3 ha platībā (lauksaimniecības zeme) zemes nomas tiesību izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “ZEIBI”, kadastra numurs 3278 005 0041, daļas 1,0 ha platībā, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “BĀLIŅI”, kadastra numurs 3278 005 0088, daļas 1,0 ha platībā, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI Izsoles nolikums
JAUNJELGAVAS NOVADA DOMES NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ”ĶEITĀNA PURVS”, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējums 3284 001 0182, 4,5 ha platībā, STABURAGA PAGASTĀ, JAUNJELGAVAS NOVADĀ, ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMIIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numurs 3278 005 0117, 4,16 ha platībā, SECES PAGASTĀ, JAUNJELGAVAS NOVADĀ, ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “SODRĒJI”, kadastra numurs 3278 007 0179, daļas 6,0 ha platībā, SECES PAGASTĀ, JAUNJELGAVAS NOVADĀ, ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI Izsoles nolikums

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »