Kategorija: Pašvaldība

PAZIŅOJUMS PAR ATLĪDZĪBAS NOMAS LIETOŠANĀ NODODAMAJĀM ZEMES VIENĪBĀM SAKŅU DĀRZA IERĪKOŠANAI

Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā nekustamā īpašuma 4 zemes vienības “Lejas Alejas”, kadastra numurs 3286 002 0320, daļas 0,37 ha, 0,06 ha, 0,18 un 0,18 ha platībā sakņu dārza ierīkošanai Sunākstes pagastā.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības nekustamā īpašuma “Pie Tīsiem” kadastra apzīmējums 3278 007 0267, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā daļai 0,5 ha platībā (lauksaimniecības zeme).

 • Izsoles sākuma cena – 28,00 euro bez PVN gadā.
 • dalības maksa – 10.00 euro,
 • izsoles solis – ne mazāk kā 5,00 euro

Izsole notiks 2020.gada 17.februārī plkst. 1030 Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads.
Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz 14.februārim plkst. 1430
Izsoles noteikumus var izlasīt Seces pagasta pārvaldē Jaunjelgavas novada domes Kancelejā un Jaunjelgavas novada pašvaldības interneta vietnē: www.jaunjelgava.lv

 

 

Jaunjelgavas novada dome aicina pieteikties sadarbības partneri Informācijas centra/punkta apsaimniekošanai Jaunjelgavā

Sadarbības mērķis: Jaunjelgavas novada popularizēšana un tēla veidošana, tūrisma, amatniecības un sīkražotāju atbalsts.
Sadarbības veids: Jaunjelgavas novada pašvaldība nodod uzņēmumam, biedrībai vai pašnodarbinātai personai labiekārtotas, bet neaprīkotas telpas 96 m 2 platībā Jelgavas ielā 33, Jaunjelgavā Informācijas centra/ punkta iekārtošanai un darbībai.

Izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Purmaļi 2”, kadastra apzīmējums 3286 002 0013, 8,3 ha platībā, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā.

 • Izsoles sākumcena – 20085.94 euro
 • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis – ne mazāku kā 50.00 euro.
 • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2020. gada 10. martā plkst. 10.00 Jaunjelgavas novada Sunākstes pagasta pārvaldes ēkā („Palmas”, Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads).
Izsolei var pieteikties Sunākstes pagasta pārvaldē līdz 2020. gada 9. marta plkst. 17.00.
Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Sunākstes pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv.
Jaunjelgavas novada dome

Zemgales piedāvājumā tūristiem – aizvien vairāk starptautisku maršrutu

Zemgales Plānošanas reģionā (ZPR) vairāku gadu intensīvs darbs pārrobežu sadarbības programmas atbalstīto projektu ieviešanā, arī tūrisma nozares attīstībā vainagojies ar virkni jaunu produktu piedāvājumu – starptautiskiem tūrisma maršrutiem, kas aptver gan teritorijas centrālo daļu, gan Sēlijas apvidu un ietiecas kaimiņzemes Lietuvas pierobežā.
Iekļaujoties starptautiskajā kultūras tūrisma maršrutā “Baltu ceļš” ar vairāk nekā 110 objektiem, zemgaliešu aprūpē ir maršruta kartē un ceļvedī iezīmētais, tā dēvētais Zemgaļu un Sēļu loks. Izvēloties šo piedāvājumu, ceļotājus gaida iepazīšanās ar senām kulta vietām – avotiem, dižkokiem, mežiem, ezeriem, kalniem, alām, akmeņiem, ar arheoloģiskajām liecībām, kas glabājas vietējos muzejos un ekspozīcijās, ar  amatniecības centiem un amatu prasmēm, ar seniem pilskalniem, parkiem un dabas takām, kā arī ar lieliskiem cilvēkiem – zemgaļu un sēļu
tradīciju glabātājiem un kopējiem. Ar minēto maršrutu jau iepazinušiem Latvijas un Lietuvas žurnālisti, tūrisma operatori un gidi, par to vēstī vairākās svešvalodās izdotā karte, ceļvedis un video stāsts.

Zemgales reģiona Attīstības padomē par autoceļiem nākotnē, Ainavu plānu un olu ražošanas milzeni Iecavā

Zemgales Attīstības padomes (ZAP) politiķu ikmēneša sanāksme notika Iecavas novadā, kas lepojas ar pērn iegūto titulu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”, ar izveidoto viedo transporta kustības regulējumu autoceļā “VIA Baltica”, ar ainavas izkopšanu muižas parkā un daudzām radošām izpausmēm izglītības un kultūras jomā.

Sanāksmes ievadā Zemgales politiķus uzrunāja satiksmes ministrs Tālis Linkaits un VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes loceklis Mārtiņš Lazdovskis, kuri iepazīstināja ar ministrijas izstrādāto ilgtermiņa redzējumu “Valsts ceļu tīkls – 2040”. Vīzijas pamatā ir vēlme valstī noslogotākos autoceļus pārbūvēt par ātrgaitas maģistrālēm ar atdalītām braukšanas joslām un divu līmeņu pārvadiem, lai autobraucēji Rīgas apvedceļu no ikvienas lielākās pilsētas varētu sasniegt ne ilgāk kā divās stundās. Ātrgaitas maģistrāļu izbūvi galvenokārt noteiks satiksmes intensitāte, tranzīta plūsma un savienojamība ar kaimiņvalsts svarīgākajām artērijām.

Jaunjelgavas novada Sociālais dienests aicina darbā pansijas/grupu mājas “Vīgante” vadītāju.

Jaunjelgavas novada Sociālais dienests aicina darbā pansijas/grupu mājas “Vīgante” vadītāju.

Prasības pretendentam:

 • Otrā līmeņa augstākā izglītība
 • Vēlama pieredze: darbs ar veciem cilvēkiem un personām ar invaliditāti;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas krievu valodas zināšanas.
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas saistīta ar amata pienākumu izpildi.
 • Spēja vadīt institūcijas darbu, nodrošināt institūcijas funkcijas un darbību, plānot un organizēt savu darbu. Augsta atbildības sajūta, precizitāte.
 • Prasme analizēt situāciju un datus, vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus.Prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās.
 • Spēja būt klientorientētam, ētiskums, organizatora spējas (aktivitāšu organizēšana atbilstoši klienta vajadzībām), iniciatīva, komunikācijas prasmes, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, vadīt un strādāt komandā, orientācija uz rezultātu sasniegšanu.
 • Prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;

16.janvārī tiek sasauktas novada domes komiteju sēdes

16.janvārī tiek sasauktas novada domes komiteju sēdes:
1) plkst. 13:00 Sociālā dienesta telpās (Oškalna ielā 3) – Sociālo lietu komiteja.
2) plkst. 13:00 Domes sēžu zālē (Lāčplēša 11) – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja.
3) plkst. 14:00 Domes sēžu zālē (Lāčplēša 11) –  Finanšu komiteja.
Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Par parakstu vākšanas vietām Jaunjelgavas novadā

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā
“Par pašvaldībām”” atcelšanu, pamatojoties uz likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 7. panta otro daļu un Centrālās vēlēšanu komisijas 2019. gada 27. decembra rīkojumu Nr. 173 “Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”, Jaunjelgavas novadā tiek noteiktas šādas parakstu vākšanas vietas:

Administratīvi teritoriālā vienībaParakstu vākšanas vieta
Administratīvi teritoriālā vienībaParakstu vākšanas vieta
Jaunjelgavas pilsēta, Jaunjelgavas pagastsJaunjelgavas novada domes 2. stāva sēžu zāle Lāčplēša ielā11, Jaunjelgavā
Daudzeses pagastsDaudzeses pagasta pārvalde “Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts
Sērenes pagasts“Zvaniņš”, Sērene, Sērenes pagasts
Sunākstes pagasts“Palmas”, Sunākste, Sunākstes pagasts
Staburaga pagasts“Vīgante”, Staburags, Staburaga pagasts
Seces pagasts“Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts

Darba laiks: Pirmdiena , trešdiena, piektdiena, sestdiena, svētdiena – no plkst. 9.00 līdz 13.00
Otrdiena, ceturtdiena – no plkst. 15.00 līdz 19.00

 

27.decembrī tiek sasaukta kārtējā Domes sēde

2019.gada 27. decembrī plkst. 11.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »