Kategorija: Sabiedrība

PAZIŅOJUMS PAR ATLĪDZĪBAS NOMAS LIETOŠANĀ NODODAMAJĀM ZEMES VIENĪBĀM SAKŅU DĀRZA IERĪKOŠANAI

Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā nekustamā īpašuma “Pūces”, kadastra numurs 3280 003 0377, 0,70 ha platībā, kas atrodas Sērenes  pagastā, Jaunjelgavas novadā.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

Pansija “Vīgante” saņems Labklājības ministrijas apbalvojumu nominācijā “Gada notikums sociālajā darbā 2019”

Ievērojot tradīcijas jau septīto gadu pēc kārtas, Labklājības ministrija 2019. gada nogalē uzsāka konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2019” realizāciju.
Konkursa mērķis bija apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā arī citās institūcijās, kur tiek nodrošināts sociālā darba pakalpojums), sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā; pagodināt visprofesionālākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus; popularizēt un veicināt sociālā darba attīstību, profesijas prestižu un labo praksi.
Nominācijā “Gada notikums sociālajā darbā 2019” visaugstāko punktu skaitu saņēmusi Jaunjelgavas novada dome ar pieteikumu par grupu dzīvokļu un pansijas izveidi Vīgantes pamatskolā.  

 

Informatīvais atbalsts cietušajiem un valsts kompensācija

 Juridiskās palīdzības administrācija ir iestāde, kas atbildīga par valsts kompensāciju izmaksu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Tiesības uz valsts kompensāciju ir personai, kura atzīta par cietušo kriminālprocesā, ja noziedzīgs nodarījums izdarīts tīši, un tā rezultātā ir iestājusies personas nāve, cietušajam nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris vai inficēts ar HIV, B vai C hepatītu.

Kompensācijas pieprasīšanai personai jāvēršas administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumu, kas pieejams administrācijas interneta vietnes www.jpa.gov.lv pakalpojumu sadaļā “Valsts kompensācija cietušajiem”. Pieprasījumu administrācijai iesniedz triju gadu laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo vai ir uzzinājusi par faktiem, kas šai personai  dod tiesības to darīt (piemēram, veiktās ekspertīzes rezultātiem, noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, u.c. faktiem).

Izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Purmaļi 2”, kadastra apzīmējums 3286 002 0013, 8,3 ha platībā, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā.

 • Izsoles sākumcena – 20085.94 euro
 • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis – ne mazāku kā 50.00 euro.
 • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2020. gada 10. martā plkst. 10.00 Jaunjelgavas novada Sunākstes pagasta pārvaldes ēkā („Palmas”, Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads).
Izsolei var pieteikties Sunākstes pagasta pārvaldē līdz 2020. gada 9. marta plkst. 17.00.
Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Sunākstes pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv.
Jaunjelgavas novada dome

Zemgales piedāvājumā tūristiem – aizvien vairāk starptautisku maršrutu

Zemgales Plānošanas reģionā (ZPR) vairāku gadu intensīvs darbs pārrobežu sadarbības programmas atbalstīto projektu ieviešanā, arī tūrisma nozares attīstībā vainagojies ar virkni jaunu produktu piedāvājumu – starptautiskiem tūrisma maršrutiem, kas aptver gan teritorijas centrālo daļu, gan Sēlijas apvidu un ietiecas kaimiņzemes Lietuvas pierobežā.
Iekļaujoties starptautiskajā kultūras tūrisma maršrutā “Baltu ceļš” ar vairāk nekā 110 objektiem, zemgaliešu aprūpē ir maršruta kartē un ceļvedī iezīmētais, tā dēvētais Zemgaļu un Sēļu loks. Izvēloties šo piedāvājumu, ceļotājus gaida iepazīšanās ar senām kulta vietām – avotiem, dižkokiem, mežiem, ezeriem, kalniem, alām, akmeņiem, ar arheoloģiskajām liecībām, kas glabājas vietējos muzejos un ekspozīcijās, ar  amatniecības centiem un amatu prasmēm, ar seniem pilskalniem, parkiem un dabas takām, kā arī ar lieliskiem cilvēkiem – zemgaļu un sēļu
tradīciju glabātājiem un kopējiem. Ar minēto maršrutu jau iepazinušiem Latvijas un Lietuvas žurnālisti, tūrisma operatori un gidi, par to vēstī vairākās svešvalodās izdotā karte, ceļvedis un video stāsts.

LLKC aicina uz bezmaksas apmācībām

Aicinām apmeklēt mācības 3. un 6. februārī “Kā komunicēt dažādām paaudzēm uzņēmumā-saimniecībā. Kā pieņemt kopīgus lēmumus. Kā pieņemt lēmumu ražot (ne tikai audzēt)” – praktiskas mācības esošajiem-potenciālajiem saimniekiem.

Praktiķe Iluta Krūmiņa (LPIA padomes priekšsēdētāja, organizāciju psiholoģe un psihoterapeite), veiksmīgi saimnieki z/s “Bļodiņas” un z/s “Kalnavoti” dalīsies savā pieredzē.

Pieteikšanās- mob.tālr. 29440722, e-pasts: riekstina.ruta@gmail.com līdz 31.janvārim.

Dienas programma šeit.

 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Aizkraukles konsultāciju birojs

Bērzu iela 7, Aizkraukle

E-pasts: aizkraukle@llkc.lv Weblapa: www.llkc.lv

Jaunjelgavas novada Sociālais dienests aicina darbā pansijas/grupu mājas “Vīgante” vadītāju.

Jaunjelgavas novada Sociālais dienests aicina darbā pansijas/grupu mājas “Vīgante” vadītāju.

Prasības pretendentam:

 • Otrā līmeņa augstākā izglītība
 • Vēlama pieredze: darbs ar veciem cilvēkiem un personām ar invaliditāti;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas krievu valodas zināšanas.
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas saistīta ar amata pienākumu izpildi.
 • Spēja vadīt institūcijas darbu, nodrošināt institūcijas funkcijas un darbību, plānot un organizēt savu darbu. Augsta atbildības sajūta, precizitāte.
 • Prasme analizēt situāciju un datus, vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus.Prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās.
 • Spēja būt klientorientētam, ētiskums, organizatora spējas (aktivitāšu organizēšana atbilstoši klienta vajadzībām), iniciatīva, komunikācijas prasmes, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, vadīt un strādāt komandā, orientācija uz rezultātu sasniegšanu.
 • Prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;

Barikāžu laika atceres pasākums arī Jaunjelgavā

Šodien Jaunjelgavas novada skolu jaunsargi piedalījās barikāžu piemiņas pasākumā Jaunjelgavā. Atmiņās par 1991.gada janvāra notikumiem un pašu pieredzēto dalījās Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks un Daudzeses pamatskolas direktors Valdis Puida. Pasākuma noslēgumā jaunuzņemtie novada jaunsargi deva svinīgo solījumu.

Vairāk foto šeit.

 

Par bērnudārzu darbu 2020.gada vasarā

Pamatojoties uz 27.12.2019. domes sēdes lēmumu Nr. 5 (protokols Nr.37), tiek noteikts šāds darba režīms novada pirmsskolas izglītības iestādēm:

 1. Pārtraukt Daudzeses pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” darbību laikā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. jūlijam.
 2. Pārtraukt Seces pirmsskolas izglītības iestādes “Vasariņa” darbību laikā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. jūlijam.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz augstāk minēto iestāžu vadītāju iesniegumiem, lai nodrošinātu nepieciešamo remontdarbu, dezinfekcijas veikšanu un plānotu darbinieku ikgadējos apmaksātos atvaļinājumus, kā arī pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 87. pantu.

 

Par parakstu vākšanas vietām Jaunjelgavas novadā

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā
“Par pašvaldībām”” atcelšanu, pamatojoties uz likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 7. panta otro daļu un Centrālās vēlēšanu komisijas 2019. gada 27. decembra rīkojumu Nr. 173 “Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”, Jaunjelgavas novadā tiek noteiktas šādas parakstu vākšanas vietas:

Administratīvi teritoriālā vienībaParakstu vākšanas vieta
Administratīvi teritoriālā vienībaParakstu vākšanas vieta
Jaunjelgavas pilsēta, Jaunjelgavas pagastsJaunjelgavas novada domes 2. stāva sēžu zāle Lāčplēša ielā11, Jaunjelgavā
Daudzeses pagastsDaudzeses pagasta pārvalde “Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts
Sērenes pagasts“Zvaniņš”, Sērene, Sērenes pagasts
Sunākstes pagasts“Palmas”, Sunākste, Sunākstes pagasts
Staburaga pagasts“Vīgante”, Staburags, Staburaga pagasts
Seces pagasts“Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts

Darba laiks: Pirmdiena , trešdiena, piektdiena, sestdiena, svētdiena – no plkst. 9.00 līdz 13.00
Otrdiena, ceturtdiena – no plkst. 15.00 līdz 19.00

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »