Novada bāriņtiesa

JAUNJELGAVAS   NOVADA   BĀRIŅTIESA

Bāriņtiesas  adrese: „Zvaniņš”, Sērene, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads, LV-5123.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Vilcāne,  26954796

e-pasts: barintiesa@jaunjelgava.lv

Apmeklētāju pieņemšana  Jaunjelgavas novada bāriņtiesā :

Sērenē bāriņtiesas telpās (tel. 26954797, darba laikā):

Trešdienās no plkst. 09.00-12.00

Adrese –  „Zvaniņš”, Sērene,  Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads, LV- 5123

Jaunjelgavā (tel.26954796. 26954797 – darba laikā):

pirmdienās: 08.00 – 18.00

trešdienās: 08.00-12.00

piektdienās: 08.00-12.00

Pusdienas laiks no 12.00-13.00

Adrese – Jaunjelgava,   Lāčplēša iela 11, LV-5134

Secē  “Pagastmāja” (tel.28909832):

Trešdienās: 8.00 – 12.00

Ceturtdienās: 14.00 – 18.00

Adrese – Sece:  ,,Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads, LV-5124

Sunākstē “Palmas” (tel.25618595, darba laikā):

Katra mēneša otrajā  un ceturtajā pirmdienā: 09.00-14.00

Adrese – Sunākste:   ,,Palmas”, Sunākste, Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads, LV- 5130.

Staburagā “Vīgantē”, (tel. 25618595, darba laikā):

Katra mēneša pirmajā un trešajā  pirmdienā: 08.00-12.00 un 13.00 – 18.00

Adrese –  Staburags: ,,Vīgante” , Staburags, Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads, LV- 5128,

Daudzevā bāriņtiesas telpās:

Ceturtdienās: 09.00 – 12.00

Adrese – Daudzeva:  ,,Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, LV- 5111

 

Darbinieki sniedz konsultācijas bāriņtiesas pamatdarbības jautājumos: plašāka informācija par bāriņtiesu darbu, kompetenci, vecāku un bērnu tiesībām un pienākumiem ir atrodama Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas mājas lapā www.barintiesuasociacija.lv

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »