Daudzeses pagasta bibliotēka

Daudzeses  pagasta bibliotēka reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā 2004.gada 02.februārī , BLB 1735
Bibliotēka akreditēta 2015.gada 07.septembrī, bibliotēkai piešķirts vietējās nozīmes statuss. Izsniegta Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas
Bibliotēkas akreditācijas apliecība ar Nr. 525A

Daudzeses  bibliotēka dibināta 1946.g. No 2003.gada decembra  pagasta bibliotēka atrodas pagasta pārvaldes ēkas pirmajā stāvā. Ir pieejama arī invalīdiem.

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir apmierināt jebkura lietotāja pieprasījumu pēc informācijas, nodrošināt visiem Daudzeses  pagasta iedzīvotājiem brīvu literatūras saņemšanu, sniedzot bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus. Bibliotēkas krājums tiek attīstīts un komplektēts, balstoties uz pašvaldību publisko bibliotēku darbību reglamentējošiem un saistošiem dokumentiem, ņemot vērā lietotāju intereses, vajadzības un pieprasījumu.

 • Lietotāju skaits uz 2017.g. 31. decembri – 120
 • Apmeklējums 2017.g. – 3093
 • Izsniegumu skaits 2017.g. – 3375
 • Krājums uz 2017.g. 1. janvāri – 6349

Daudzeses  pagasta bibliotēkas piedāvājums 2017.gadam

 • Daudzeses pagasta bibliotēka 2018.gadā abonē 19 seriālizdevumus
 • Grāmatas, periodiku, audiovizuālie resursi;
 • Izziņas, konsultācijas par bibliotēku un tas izmantošanas iespējam;
 • Novadpētniecības materiālus;
 • Datora un interneta izmantošana;
 • Dokumentu printēšana, kopēšana, iešūšana;
 • Apmācības datoru izmantošanas pamatiem, informācijas meklēšanai;
 • SBA pakalpojumi;
 • Izstādes;
 •  Pasākumi;
 • Ekskursijas;
 • Iespieddarbu apmaiņa ar citām bibliotēkām;
 • Piekļuve bezmaksas datu bāzēm: www.letonika.lv, www.filmas.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēkai, Nacionālās bibliotēkas datu bāzei, reģiona elektroniskajam kopkatalogam.

 

Darba laiks:

Pirmdiena   9.00 – 17.00
Otrdiena      9.00 .- 17.00
Ceturtdiena 9 .00- 17.00
Piektdiena   9.00 – 17.00

Sestdiena     9.00-   17.00

Trešdiena , svētdiena – brīvdiena
Katra mēneša pirmā pirmdiena – sanitārā diena, bibliotēka slēgta

Laipni aicināti visi apmeklēt bibliotēku,jo regulāri tiek krājums papildināts ar jaunāko literatūru.

Kontakti: tel. 65141139 e-pasts:superome@inbox.lv

 

                 Laipni gaidīti mūsu pagasta bibliotēkā!

 

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »