Kategorija:

28.janvārī tiks sasaukta kārtējā domes sēde

2121.gada 28. janvārī plkst. 13.00 (videokonferences režīmā) notiks attālināta Jaunjelgavas novada domes sēde.
Ar darba kārtību iespējams iepazīties šeit.

Izglītības ministrija piedāvā vebinārus par attālināto mācīšanos

No pirmdienas, 25. janvāra, arī 1-4.klašu skolēniem mācības uz laiku notiks attālināti, tādējādi mēģinot maksimāli samazināt Covid-19 izplatību. Šāds lēmums šodien pieņemts Ministru kabineta ārkārtas un Krīzes vadības padomes kopsēdē. Līdz 7.februārim tiek saglabāti arī visi līdz šim noteiktie ierobežojumi.
 
Jau šonedēļ Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar izglītības iestādēm un ekspertiem organizēs skaidrojošus vebinārus pedagogiem un vecākiem par attālinātā mācību procesa organizēšanu un atbalstu mazāko klašu skolēniem attālināto mācību laikā.
Ceturtdien, 21. janvārī, plkst. 11.00 notiks vebinārs skolotājiem, bet piektdien, 22.janvārī, plkst. 15.00 – vecākiem. Vebināriem ikvienam būs iespēja sekot līdzi Izglītbas un zinātnes ministrijas Facebook vietnē.
Avots: www.izm.gov.lv

Sagatavoti izglītojoši materiāli bērniem un jauniešiem par drošību ziemā  

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) statistika liecina, ka  ik gadu ziemā vairāki desmiti cilvēku ielūzt ūdenstilpju ledū un noslīkst. Nereti palīdzība nepieciešama arī bērniem un jauniešiem, tāpēc VUGD ir sagatavojis informatīvo materiālu kopumu par drošību ziemā un bīstamību atrasties uz ūdenstilpju ledus.

Šajā ziemā no Latvijas ūdenstilpēm izcelti jau 10 bojāgājuši cilvēki, kuri bija ielūzuši ledū, bet vēl vairāki cilvēki tika izglābti. Situāciju pasliktina tas, ka, redzot pieaugušos uz nedrošā ledus, bērni un jaunieši seko viņu piemēram un dodas uz aizsalušām ūdenstilpēm slidot un pastaigāties.

LTRK Zemgales Biznesa diena “Finanšu un nodokļu labirintu prasmīga pārvaldība”

Zemgales Biznesa diena “Finanšu un nodokļu labirintu prasmīga pārvaldība”

12:50 – 13:00      Pieslēgšanās Zoom platformai

13:00 – 13:10      Zemgales Biznesa dienas atklāšana. LTRK Zemgales padomes priekšsēdētājs Imants Kanaška

13:10 – 13:35      Atbalsts uzņēmējdarbībai gan Covid-19 krīzes seku mazināšanai, gan arī Atbalsts eksportējošiem uzņēmumiem. LTRK Valdes loceklis Jānis Lielpēteris

13:35 – 14:00      Altum atbalsts krīzes pārvarēšanai un attīstībai. Vai pieejams visiem? Finanšu institūcijas Altum valdes loceklis, Altum valdes loceklis Jēkabs Krieviņš

14:00 – 14:25      Nodokļu plānošana uzņēmumā – faktors, kas ietekmē uzņēmuma veiktspēju, SIA Numeri valdes locekle Lilita Beķere

14:25 – 14:50      Veselīgi personīgo finanšu stūrakmeņi, AS Swedbank Finanšu institūta vadītājs Reinis Jansons

Zemgales Biznesa diena norisināsies “Zoom” platformā. Dalība bezmaksas un tikai ar iepriekšēju reģistrāciju.

Reģistrācija: https://ej.uz/ZemgalesBD_28012021

*Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat savu bilžu un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos.

Plašāka informācija: www.chamber.lv

 

Aicinām piedalīties akcijā “Iedegsim ugunskuru Gaismai, Brīvībai un Latvijai! “

Aicinām ikvienu 20.Janvārī no plkst. 18.00 līdz 19.00  piedalīties akcijā – ” iedegsim ugunskuru Gaismai, Brīvībai un Latvijai! ” par godu Barikāžu 30. gadadienai. Katrs akcijas dalībnieks iekur dzīvo ugunskuru savas mājas pagalmā, aicinot kaimiņus piemest kādu pagalīti un radot siltumu šajā aukstajā laikā. It sevišķi aicinu daudzīvokļu māju iemītniekus. Protams privātmāju pagalmos arī. Godināsim un atcerēsimies Barikāžu laiku un tos, kuri rīkojās, lai Latvija atgūtu savu brīvību!

Ievērosim visus Valstī noteiktos ierobežojumus COVID 19 vīrusa izplatības ierobežošanai.

Par Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas darba organizāciju no 2020.gada 9. novembra līdz 2021. gada 7. februārim

Pamatojoties  uz Ministru kabineta 2020.gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra  rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, tiek noteikta šāda apmeklētāju pieņemšanas kārtība Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā):

Apmeklētājam, lai veiktu civilstāvokļa aktu reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā,  iepriekš elektroniski vai telefoniski ir jāpiesaka sava ierašanās pa tālruņiem +371 65152352,  +371 27020477, e- pasts: dzimtsaraksti@jaunjelgava.lv.

Dzimtsarakstu nodaļā ir aizliegts ienākt personām, kurām noteikta  pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Telpās drīkst ienākt tikai ar sejas un deguna aizsargmasku vai sejas vairogu un līdzi ir jāņem savi rakstāmpiederumi.

Izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Paeglīši”, Jaunjelgavas pagastā, Jaunjelgavas novadā ar kadastra numuru 3207 001 0140, ar kopējo platību 1,02 ha nosakot:

 • Izsoles sākumcena – 1611,29 euro (viens tūkstotis seši simti vienpadsmit euro un 29 centi);
 • Izsoles nodrošinājums – 10% (desmit procentu) apmērā no izsoles sākumcenas;
 • Izsoles solis – ne mazāk kā 30,00 (trīsdesmit) euro;
 • Izsoles dalības maksa –20,00 (divdesmit) euro;
 • Izsoles vieta – Jaunjelgavas novada domes sēžu zāle (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā);

Izsole notiks – 2021. gada 3. februārī plkst. 11:30 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, 2.stāvā);

Izsolei pieteikties Jaunjelgavas novada Kancelejas Klientu apkalpošanas telpā (Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novadā, ēkas 1. stāvā) ne vēlāk kā līdz 2021. gada 29. janvāra plkst. 15:00.

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domes Kancelejas Klientu apkalpošanas telpā (iepriekš piesakoties un ievērojot visus epidemioloģiskās drošības noteikumus) un tie ir publicēti Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv, sadaļā “Izsoles””.

 

Izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Ozoli 1”, Jaunjelgavas pagastā, Jaunjelgavas novadā ar kadastra numuru 3207 001 0101, ar kopējo platību 1500 m² nosakot:

 • Izsoles sākumcena – 1104,97 euro (viens tūkstotis viens simts četri euro un 97 centi);
 • Izsoles nodrošinājums – 10% (desmit procentu) apmērā no izsoles sākumcenas;
 • Izsoles solis – ne mazāk kā 30,00 (trīsdesmit) euro;
 • Izsoles dalības maksa – 20,00 (divdesmit) euro;
 • Izsoles vieta – Jaunjelgavas novada domes sēžu zāle (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā);

Izsole notiks – 2021. gada 3. februārī plkst. 12:00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, 2.stāvā). Izsolei pieteikties Jaunjelgavas novada Kancelejas Klientu apkalpošanas telpā (Lāčplēša iela 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, ēkas 1. stāvā) ne vēlāk kā līdz 2021. gada 29. janvāra plkst. 15:00.

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domes Kancelejas Klientu apkalpošanas telpā (iepriekš piesakoties) un tie ir publicēti Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv, sadaļā “Izsoles””.

Paziņojums par izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Pie Kaltes”, kadastra numurs, 3278 007 0245, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3278 007 0245 ar kopējo platību 6,77  ha.

 • Izsoles sākumcena – 18900,00 euro
 • dalības maksa – 20.00 euro, izsoles solis – ne mazāk kā 50,00 euro
 • Nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas

Izsole notiks 2021. gada 11.februārī plkst. 10:00  Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces p0agasts, Jaunjelgavas novads. Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz gada 9.februāra plkst. 16:30.

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē,  Seces pagasta pārvaldē (abās vietās iepriekš piesakoties un ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības) un Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā www.jaunjelgava.lv , sadaļā “Izsoles”. Telefons uzziņām – 27843100.

 

 

 

14.janvārī tiek sasauktas pastāvīgo komiteju sēdes

14.01.2021. notiks šādas Jaunjelgavas novada domes pastāvīgo komiteju sēdes (attālināti Zoom platformā):

 • 12.00 Sociālo lietu komitejas sēde.
 • 13.00 Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde
 • 14.00 Finanšu komitejas sēde.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »