Kategorija:

KARJERAS NEDĒĻA – 28. oktobrī tiešsaites diskusija 10.-12. klašu skolēniem

KARJERAS NEDĒĻA – 27. oktobrī tiešsaites diskusija vecākiem/skolotājiem

Jaunjelgavas novadā “Elektronikas šķiratlona” 2.posmā sašķirotas 7,9 tonnas elektroiekārtu

Jaunjelgavas novadā noslēdzies Latvijas Zaļā punkta kopā ar partneriem rīkotās kampaņas Vislatvijas “Elektronikas šķiratlons” 2.posms. Tā laikā tika nodrošināta elektroiekārtu izvešana iedzīvotāju pieteiktajās adresēs. Kopumā Jaunjelgavas novadā elektroiekārtu izvešanu bija pieteikta 61 adresē, kurās kopā pārstrādei nodoti 7920 kilogrami dažāda veida tehnikas.

Katrs kampaņas dalībnieks elektronikas nodošanas brīdī tika reģistrēts izlozei par veikalu tīkla “top!” dāvanu karti 20 eiro vērtībā, ko ieguva Laura. Savukārt lielāko iekārtu apjomu (~ 766 kg) Jaunjelgavas novadā sašķiroja Signe, kura iegūs “top!” dāvanu karti 30 EUR vērtībā. Ar uzvarētājiem kampaņas rīkotāji sazināsies individuāli tuvākajā laikā.

Paziņojums par atkārtotu izsoli

Jaunjelgavas novada dome atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Skābbarības bedres” kadastra numurs 3278 007 0328, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, ar kopējo platību 0,50  ha (lauksaimniecības zeme)

  • Izsoles sākumcena – 1138,22 euro
  • dalības maksa – 20.00 euro, izsoles solis – ne mazāk kā 50,00 euro
  • Nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas

Izsole notiks 2020. gada 13.novembrī plkst. 10:00  Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads. Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz 2020.gada 10.novembra plkst. 14:30.

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Seces pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā: www.jaunjelgava.lv

tel. 27843100

 

 

 

Jaunjelgavā atklās pieminekli pirmajam satiksmes un darba ministram Teodoram Hermanovskim

Godinot Jaunjelgavā dzimušā valstsvīra, pirmā Latvijas Republikas satiksmes un darba ministra Teodora Hermanovska ieguldījumu un piemiņu, 23. oktobrī  Jaunjelgavā svinīgi atklās viņam veltītu pieminekli. Piemineklis atradīsies vienā no svarīgākajiem Jaunjelgavas satiksmes mezgliem – Jelgavas un Pārceltuves ielas krustojumā pie Jaunjelgavas centrālās autobusu pieturas

15.oktobrī notiks finanšu pastāvīgās komitejas sēde

15. oktobrī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2 stāva zāle) notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Darba kārtība šeit.

Par turpmāko Seces pagasta pārvaldes darbu

Lai ierobežotu Covid–19 infekcijas izplatību, pamatojoties uz Jaunjelgavas novada domes 2020.gada 14.oktobra rīkojumu Nr. 2.1-2/20/38, Ministru kabineta 2020.gada 9.oktobra noteikumiem Nr. 623 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un 2020.gada 13.oktobra noteikumiem Nr. 624 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (spēkā ar 14.10.2020.), laikā no 2020.gada 15.oktobra līdz 2020.gada 20.novembrim

Jaunjelgavas novada Seces pagasta pārvalde apmeklētājus klātienē pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņiem:

  • 27843100 pārvaldes vadītājs Arnis Mencendorfs
  • 27843991 DzKN vadītājs Andrejs Tišlers
  • 28800890 pārvaldes sekretāre Kristīne Vīksna
  • 26527765 grāmatvede – kasiere Baiba Karziņina

 

Kase klientu apkalpošanu klātienē veiks vienu dienu nedēļā – trešdienā, šādā darba laikā:

8:00 – 12:00    13:00 – 17:00

 

Apmeklējuma laikā izmantot savus mutes un deguna aizsegus!

Par bāriņtiesas darbu ar klientiem

Jaunjelgavas novada bāriņtiesa informē, ka turpmāk klātienē nepieņems  klientus, kuriem jāatrodas pašizolācijā vai karantīnā. Lūgums atturēties no bāriņtiesas apmeklējuma arī klientus ar akūtām elpceļu saslimšanas pazīmēm .

Klātienes konsultāciju nepieciešamības gadījumā lūgums rezervēt laiku pa tālruni 26954796 vai 26954797 un uz tikšanos ierasties, lietojot sejas aizsargmasku!

UZMANĪBU!!!

21.10. Bāriņtiesas pieņemšana Sērenes pagastā nenotiks. 

Aicina izvirzīt pretendentus Jaunjelgavas novada apbalvojumiem

Jaunjelgavas novada dome aicina iedzīvotājus izvirzīt pretendentus Jaunjelgavas novada pašvaldības apbalvojumiem par atzīstamiem nopelniem sabiedrības, vietējās kopienas un pašvaldības labā.

Atbilstoši Nolikumam par apbalvojumiem noformētus ieteikumus aicinām iesūtīt līdz 2020. gada 28.oktobra plkst. 12:00. Ieteikumus pieņem klātienē – klientu apkalpošanas telpā Jaunjelgavas domē, šogad aicinām ievietot pasta kastē pie kancelejas durvīm, pagastu pārvaldēs, vai elektroniski uz e-pastu dome@jaunjelgava.lv .

Izvirzīt kandidātus apbalvojumiem, norādot apbalvojamā nopelnus, drīkst ikviens novada iedzīvotājs  apbalvošanai ar Atzinības rakstu vai vismaz 10 personu grupa, apbalvošanai ar Goda rakstu un Goda pilsoņa statusa piešķiršanai.

Ar nolikumu iespējams iepazīties šeit.

Svecīšu vakars Seces pagasta kapsētās

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »