Kategorija:

Vakance – dežurants Daudzevas dienas centrā bērniem un ģimenēm

Jaunjelgavas novada   Sociālais dienests pastāvīgā darbā aicina  dežurantu Daudzevas dienas centrā bērniem un ģimenēm

 Galvenie darba pienākumi:

 • Plānot un organizēt   savu darbu;
 • Palīdzēt dienas centra vadītājai nodrošināt  dienas centra iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu

Festivāls “Dziesminieku dienas Sēlijā” klātienē un tiešsaistē

Šī gada lielākais dziesminieku notikums, kurā pulcēsies dalībnieki no visas Latvijas, norisināsies vēsturiskajā Sēlijas novadā. Šovasar 21. un 22. augustā dziesminieki, dzejnieki, rakstnieki un mākslinieki sadziedāsies Jaunjelgavas novadā: Secē, Daudzevā, Staburagā, Sunākstē un Jaunjelgavā, kur notiks latviešu dziesminieku festivāls “Dziesminieku dienas Sēlijā”. Koncertus varēs klausīties gan klātienē, gan daļēji arī tiešsaistē.

Līdz šim dažādi dziesminieku festivāli notikuši Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē, beidzot pienācis laiks kopīgi iepazīt zināmi nezināmo, bet kalnaini skaisto Sēliju Daugavas kreisajā pusē ar zudušo, bet mūžam dzīvo Staburagu, Veco Stenderu un Pēteri Barisonu. Festivālā “Dziesminieku dienas Sēlijā” notiks astoņi pasākumi – vairāku dziesminieku autorkoncerti, Austrasbērnu koncerts, jaunradīto dziesmu konkurss, dziesminieku lielkoncerts, kā arī saruna-tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem un māksliniekiem.

Festivālā piedalīsies Anta Eņģele, Silvija Silava, Zane Šmite, Haralds Sīmanis, Ilze Grunte, Valdis Atāls, Kārlis Kazāks, Arnis Miltiņš, Uldis Ozols, Arnis Čakstiņš, Silvestrs Sīlis, Ēriks Loks, Āris, Sandra un Gustavs Ziemeļi, Horens Stalbe un Speiss, Elīza Znotiņa, Austrasbērni un daudzi citi, arī jaunie dziesminieki. Piedalīsies rakstnieces Māra Svīre un Jana Egle, dzejnieks Valdis Vilcāns un citi.

AKTUALIZĒTAIS ZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi novērtējumu Derīgo izrakteņu (smilts – grants) ieguvei atradnē “Aizkraukle – kreisais krasts 2018. gada iecirknis” Sērenes pagasta Jaunjelgavas novadā

Jaunjelgavas novada domē ir saņemts paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālā ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam. Novērtējumu sagatavojis SIA “Vides Konsultāciju Birojs”. Ar to var iepazīties šeit:

23.jūlijā notiks finanšu komitejas un domes sēdes

23.07.2020. plkst. 13:00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā Nr.11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Finanšu pastāvīgas komitejas sēde.

Plkst. 14:00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā Nr.11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks kārtējā domes sēde.

Darba kārtība šeit.

Kapusvētki Jaunjelgavas un Totēnu kapos

Kapusvētki ar luterāņu mācītāju notiks 1.augustā:

 • plkst. 13.00 – Jaunjelgavas kapos
 • plkst. 15.00 – Totēnu kapos

Organizē Jaunjelgavas luterāņu draudze.
Esi atbildīgs pret sevi un citiem, ievēro 2m distancēšanos un higiēnas prasības!

Tiks atklāta asfalta velotrase (pump track) Jaunjelgavā

Jaunjelgavas novada dome “Asfalta velotrase Jaunjelgavā”
Projekts Nr. 19-04-AL08-A019.2202-000005

18.jūlijā plkst. 15:00 pilsētas svētku ietvaros tiks atklāta asfalta velotrase, kurā tiks svinīgi griezta atklāšanas lente, rādīta drošības instruktāža un pieredzējušu braucēju paraugdemonstrējumi. Jaunjelgavas bērni, jaunieši un aktīvie iedzīvotāji izrādījuši lielu interesi par jauno velotrasei, tādēļ atklāšanas pasākums tiek īpaši gaidīts.

Jaunjelgavas novada dome ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr. 19-04-AL08-A019.2202-000005 Jaunjelgavas pilsētā būvē Asfalta velotrasi. Velotrases izstrādes un būvniecības darbus veic uzņēmums SIA „WE BUILD PARKS”.

Paziņojums par izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod zemes vienības „Lejas Vērdiņi”, kadastra  numurs 3278 011 0025, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, lauksaimniecībā izmantojamās zemes apauguma koksni (koksnes krāja 1200,67 m3).

 • Izsoles sākumcena – 22200,00 euro
 • Dalības maksa – 50.00 euro, izsoles solis – 200,00 euro
 • Nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas

Izsole notiks 2020. gada 5.augustā plkst. 1000 Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads.

Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz gada 31.jūlija plkst. 1430

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Seces pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā: www.jaunjelgava.lv . Tel.uzziņām: 27843100.

Kapusvētki Sunākstes pagasta kapsētās!

Jaunjelgavas novada Sociālais dienests aicina darbā (uz noteiktu laiku) sociālās palīdzības organizatoru

Jaunjelgavas novada Sociālais dienests   aicina darbā (uz noteiktu laiku) sociālās palīdzības organizatoru

Prasības pretendentam: Pirmā līmeņa augstākā izglītība (sociālās palīdzības organizators)

 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas krievu valodas zināšanas.
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas saistīta ar amata pienākumu izpildi.
 • Spēja plānot un organizēt savu darbu. Augsta atbildības sajūta, precizitāte.
 • Prasme analizēt situāciju un datus, vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus. Prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās.
 • Spēja būt klientorientētam, ētiskums, organizatora spējas, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;

9.jūlijā tiks sasaukta kārtējā finanšu pastāvīgās komitejas sēde

Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde notiks 09.07.2020. plkst. 14.00 Domes sēžu zālē.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »