Kategorija: Pašvaldība

Paziņojums par izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod zemes vienības „Lejas Vērdiņi”, kadastra  numurs 3278 011 0025, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, lauksaimniecībā izmantojamās zemes apauguma koksni (koksnes krāja 1200,67 m3).

 • Izsoles sākumcena – 22200,00 euro
 • Dalības maksa – 50.00 euro, izsoles solis – 200,00 euro
 • Nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas

Izsole notiks 2020. gada 5.augustā plkst. 1000 Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads.

Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz gada 31.jūlija plkst. 1430

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Seces pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā: www.jaunjelgava.lv . Tel.uzziņām: 27843100.

Informācija zemes lietu un teritorijas plānošanas vajadzībām

No šā gada 25.jūnija līdz 15.jūlijam Jaunjelgavas novada teritorijas plānotāja Saulcerīte Blūzmane atrodas  atvaļinājumā. Šajā laikā, risinot zemes un teritorijas plānošanas jautājumus Jaunjelgavas novadā, lūdzam sazināties ar Anitu Krustu, e-pasts – anita.krusta@skriveri.lv, tel. 29109463.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Notiks Sociālās komitejas sēde

25.06.2020. plkst. 12:00 Sociālā dienesta telpās (Oškalna ielā 3A) notiks Sociālo lietu pastāvīgās komitejas sēde.

Par 22.jūnija darba dienas pārcelšanu

Pamatojoties uz Darba likuma 133.panta 4.daļu un Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija rīkojumu nr.342,  Jaunjelgavas novada domes, padotības un pārraudzības struktūrvienībās un iestādēs 22.jūnija darba diena tiek pārcelta uz 13.jūniju.
Tas nozīmē, ka pašvaldībā, tāpat kā visā valstī, iestādes strādās šajā sestdienā – 13.jūnijā, taču būs slēgtas 22.jūnijā.
Kases darba laiks 13.jūnijā paredzēts līdz plkst. 15:00.
Lūdzam plānot pašvaldības iestāžu apmeklējumus atbilstoši izmaiņām un atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

11.jūnijā notiks Finanšu komitejas sēde

2020.gada 11. jūnijā plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Darba kārtība šeit.

 

 

 

Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3278 007 0284 Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā daļai 1,7 ha platībā (lauksaimniecības zeme)

 • Izsoles sākuma cena – 37,40 euro bez PVN gadā
 • dalības maksa – 10.00 euro
 • izsoles solis – ne mazāk kā 5,00 euro

Izsole notiks 2020.gada 17.jūnijā plkst. 1000 Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads.  Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz 12.jūnijam plkst. 1430

Izsoles noteikumus var izlasīt Seces pagasta pārvaldē Jaunjelgavas novada domes Kancelejā un Jaunjelgavas novada pašvaldības interneta vietnē:  www.jaunjelgava.lv

 

 

Paziņojums par izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Skābbarības bedres” kadastra numurs 3278 007 0328, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā,

ar kopējo platību 0,50  ha (lauksaimniecības zeme)

 • Izsoles sākumcena – 1422,77 euro
 • Dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis – ne mazāk kā 50,00 euro
 • Nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas

Izsole notiks 2020. gada 30.jūnijā plkst. 1000 Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads. Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz 2020.gada 26.jūnija plkst. 1430

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Seces pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā: www.jaunjelgava.lv, tel. 27843100.

Saņemts paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālā ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam

Jaunjelgavas novada domē ir saņemts paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālā ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam. Novērtējumu sagatavojis SIA “Vides Konsultāciju Birojs”. Ar to var iepazīties šeit:

Izsoles paziņojums – Bērzu iela 7, Jaunjelgava

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – Bērzu iela 7, Jaunjelgavas pilsētā, Jaunjelgavas novadā, kadastra numurs 3207 002 0550, kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3207 002 0550 ar kopējo platību 1208 m2.

 • Izsoles sākumcena – 1693,30 euro
 • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis –30.00 euro.
 • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsoles vieta – Jaunjelgavas novada domes sēžu zāle, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā. Izsole notiks 2020.gada 16.jūnijā plkst. 11:00. Izsolei var pieteikties Jaunjelgavas novada domē līdz 2020. gada 15. jūnija plkst. 15.00.
Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv.

 

11.maijā pašvaldības administrācijas ēka tehnisku iemeslu dēļ slēgta

2020.gada 11.maijā TEHNISKU IEMESLU DĒĻ JAUNJELGAVAS NOVADA DOME SLĒGTA

Jaunjelgavas novada domes
administrācija

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »