Kategorija: Projekti

Jaunjelgavā top multifunkcionāla asfalta velotrase (pump track)

Atsaucoties ilggadīgam novada un pilsētas jauniešu lūgumam, Jaunjelgavā ir uzsākta multifunkcionālas asfalta velotrases (pump track) būvniecība. Projekta pasūtītājs ir Jaunjelgavas novada dome, projekta nosaukums – “Asfalta velotrase Jaunjelgavā”, projekta Nr. 19-04-AL08-A019.2202-000005.

Jaunjelgavas novada dome ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar līdzfinansēto projektu Nr. 19-04-AL08-A019.2202-000005 Jaunjelgavas pilsētā būvē Asfalta velotrasi.

Projekta mērķis: attīstīt pilsētvidi un izveidot jaunu multifunkcionālu aktīvās atpūtas vietu Jaunjelgavā, kas sniegtu iespēju kvalitatīvi pavadīt laiku svaigā gaisā visām vecuma grupām gan Jaunjelgavas novada iedzīvotājiem, gan arī pārējiem tuvāko reģionu pārstāvjiem.

Velotrases izstrādes un būvniecības darbus veic uzņēmums SIA „WE BUILD PARKS”.

Projekta attiecināmās izmaksas 27 000 EUR, projekta publiskais finansējums 33 498.79 EUR, kopējās projekta izmaksas 60 498.79 EUR.

Projekta vadītāja – Iluta Groza, t. 28302224.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

 

       

KARJERAS IZGLĪTĪBA ATTĀLINĀTI

Martā, aprīlī un maijā interesentiem no 9. un 12.klasēm bija plānots apmeklēt atvērto durvju dienas profesionālajās un augstākajās izglītības iestādēs.

Ārkārtas stāvoklis valstī un pieņemtie ierobežojumi ir krietni izmainījuši mūsu dzīvi. Esam spiesti fiziski distancēties, bet dzīve turpinās un sabiedriskās aktivitātes notiek attālināti, arī iespēja  jauniešiem atbilstoši savām vēlmēm un prasmēm, izvēlēties tālākās izglītošanās iespējas kādā profesijā.

Augstskolas piedāvā piedalīties atvērto durvju dienās attālināti:

Ikgadējās RTU Atvērto durvju dienas vietā būs iespēja iepazīt universitāti tiešsaistē.

No 20. līdz 30. aprīlim notiks pasākums «Pieslēdzies RTU!», kura laikā  tiks intervēti fakultāšu pārstāvji un studenti, varēs uzzināt par studiju un ārpusstudiju dzīvi RTU. Būs iespējams uzzināt par interesējošās fakultātes studiju programmām, vidi un iespējām, ko tā piedāvā studentiem. Tā kā intervijas notiks tiešraidē RTU Facebook lapā, jebkurš varēs uzdot jautājumus un uzreiz saņemt atbildes.
Vairāk informāciju var meklēt Nacionālā izglītības iespēju datu bāzē http://www.niid.lv/

Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.LV) apkopo informāciju par augstākās izglītības, profesionālās videjās izglītības, vispārējās izglītības un mūzikas un mākslas skolu programmām. Te informāciju var atrast gan vidusskolu, gan pamatskolu absolventi.

Karjeras izglītība attālināti 7.-9. klasēm tiek turpināta https://profolio.lv/

Izmantojam!

Jautājam savam karjeras izglītības pedagogam Marika Kļaviņa /t. 28346233/

Jaunjelgavā uzsāk būvēt jauniešiem solīto asfalta velotrasi

Jaunjelgavas novada dome
“Asfalta velotrase Jaunjelgavā”
Projekta Nr. 19-04-AL08-A019.2202-000005

Jaunjelgavas novada dome ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr. 19-04-AL08-A019.2202-000005 Jaunjelgavas pilsētā tiek būvēta Asfalta velotrase. Projekta attiecināmās izmaksas 27 000 EUR, projekta publiskais finansējums 33 498.79 EUR, kopējās
projekta izmaksas 60 498.79 EUR. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē – http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Veselības veicināšanas diena Jaunjelgavas kultūras namā

Projekta CASE forumā apspriež mācību platformas izveidi demences pacientu aprūpei

Zemgales Plānošanas reģionā norisinājies ERASMUS+ Stratēģiskās partnerības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Aprūpes prasmju uzlabotājs” (CASE) pirmais iesaistīto pušu forums, kur aprūpes nozares speciālisti diskutējuši par efektīvas mācību platformas izveidi aprūpētāju darbam ar vecuma demenci skartiem pacientiem.
Projekts CASE uzsākts pērnā gada rudenī, un tā mērķis ir uzlabot aprūpes prasmes veselības un sociālās aprūpes personālam, kas strādā ar cilvēkiem ar vecuma demenci, attīstot un izmēģinot tālmācības modeli, kurā vizualizētā un interaktīvā veidā iekļauta visu partneru iesaistīto pušu pieredze un zināšanas.
Pirmajā iesaistīto pušu forumā piedalījās aprūpes un sociālo pakalpojumu jomu pārstāvji no Jelgavas, Tērvetes, Auces, Jēkabpils, Jaunjelgavas un Skrīveriem.

Zemgales piedāvājumā tūristiem – aizvien vairāk starptautisku maršrutu

Zemgales Plānošanas reģionā (ZPR) vairāku gadu intensīvs darbs pārrobežu sadarbības programmas atbalstīto projektu ieviešanā, arī tūrisma nozares attīstībā vainagojies ar virkni jaunu produktu piedāvājumu – starptautiskiem tūrisma maršrutiem, kas aptver gan teritorijas centrālo daļu, gan Sēlijas apvidu un ietiecas kaimiņzemes Lietuvas pierobežā.
Iekļaujoties starptautiskajā kultūras tūrisma maršrutā “Baltu ceļš” ar vairāk nekā 110 objektiem, zemgaliešu aprūpē ir maršruta kartē un ceļvedī iezīmētais, tā dēvētais Zemgaļu un Sēļu loks. Izvēloties šo piedāvājumu, ceļotājus gaida iepazīšanās ar senām kulta vietām – avotiem, dižkokiem, mežiem, ezeriem, kalniem, alām, akmeņiem, ar arheoloģiskajām liecībām, kas glabājas vietējos muzejos un ekspozīcijās, ar  amatniecības centiem un amatu prasmēm, ar seniem pilskalniem, parkiem un dabas takām, kā arī ar lieliskiem cilvēkiem – zemgaļu un sēļu
tradīciju glabātājiem un kopējiem. Ar minēto maršrutu jau iepazinušiem Latvijas un Lietuvas žurnālisti, tūrisma operatori un gidi, par to vēstī vairākās svešvalodās izdotā karte, ceļvedis un video stāsts.

Bauskas novadā norisināsies projekta “SocQuality” noslēguma konference

Bauskas novada Ceraukstes pagasta atpūtas kompleksā “Rožamalas” 15. janvārī norisināsies projekta “SocQuality” noslēguma konference “Sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu kvalitāte reģionos – iespējas un izaicinājumi”.
Konferenci atklās Aivars Okmanis, Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs, un Vaida Aleknavičienė, Jonišķu rajona pašvaldības mēra vietniece. Konferences pirmajā daļā Ieva Zeiferte, projekta “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā (SocQuality)” vadītāja iepazīstinās ar tā rezultātiem, secinājumiem un ierosinājumiem nākamajam plānošanas periodam. LR Labklājības ministrijas pārstāves Sigita Rozentāle un Agnese Jurjāne stāstīs par sociālo pakalpojumu attīstības politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. periodam un to kvalitāti regulējošajiem normatīvajiem aktiem, pakalpojumu reģistrācijas prasībām un plānotajiem uzlabojumiem. Dace Strautkalne, sociālo pakalpojumu koordinatore Zemgales Plānošanas reģionā, vēstīs par reģiona sociālo pakalpojumu attīstību un deinstitucionalizācijas procesa progresu, bet Aija Rieba, Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodikas konsultante, ziņos par “Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodikas” ieviešanu projekta partneru institūcijās. Pirmās daļas noslēgumā ZPR izpilddirektors Valdis Veips un Aija Rieba projektu partneru institūcijām pasniegs apliecinājumus par pašnovērtējuma veikšanu un metodikas ieviešanu.

Aicina uz nodarbībām par veselīgu uzturu

Ceļojums profesiju pasaulē

06.12.2019.

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros uzsākta arī otra karjeras atbalsta pasākuma “Ceļojums profesiju pasaulē” realizācija. Novada vispārizglītojošo skolu 1.-6. klašu skolēniem, dodoties ekskursijās uz  dažādiem uzņēmumiem, būs iespēja pēc izvēles iepazīt profesijas un darbu kādā no nozarēm – poligrāfija, māksla un kultūra, veselības aprūpe, zinātne un pētniecība.
Pirmie 4. decembrī ekskursijā uz “Zvaigzne ABC” tipogrāfiju devās Jaunjelgavas vidusskolas 3. klase. Viņi izvēlējās iepazīt profesijas, kas atbildīgas par grāmatu izdošanu, sākot no tās autora, līdz pat gatavai grāmatai, kā arī izzināt grāmatu tapšanas procesu. Vispirms skolēni izstaigāja un iepazina darbu tipogrāfijā, tad noklausījās interaktīvu stāstījumu par tipogrāfiju un grāmatu izdošanu, bet noslēgumā iepazina grāmatu klāstu izdevniecības veikalā.

Iepazīstam tehniskās zinātnes atraktīvā veidā

20.11.2019.

Ir uzsākta šī mācību gada karjeras atbalsta pasākumu plāna realizācija mūsu novadā (Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”).

19.un 20. novembrī pie Jaunjelgavas vidusskolas piestāja mobilā demonstrāciju laboratorija “TehnoBuss”. Novada 8. – 12. klašu skolēniem bija iespēja vienkopus iegūt daudzpusīgu informāciju par inženierzinātnēm, īpaši mašīnbūves un metālapstrādes nozarēm.
Jaunieši iepazina karjeras iespējas mehatronikas, metālapstrādes, mašīnbūves, elektronikas, siltumtehnikas jomās, kā arī metinātāja profesiju. Noskaidrojās, ka lai gan šīs izklausās vīrišķīgas nozares, mūsdienu moderno tehnoloģiju laikmetā arī meitenēm ir iespējas tajās darboties.
18 m garais autobuss ir aprīkots ar programmējamiem CNC metāla apstrādes darba galdiem (frēze un virpa), metināšanas izmēģinājumu stendu, automatizācijas mini-rūpnīcas „Festo” mezglu, pneimatikas eksperimentu „Festo” stendu, 3D printeri (darba materiāls PLC), zobratu mehānikas un dinamo stendu, multimediju sistēmām – 23” planšetdatoriem ar pieeju internetam un specializētām datu bāzēm.
Ar visām šīm ierīcēm skolēni tika iepazīstināti un varēja arī paši darboties izmēģinot kā tas ir būt inženierim vai metinātājam. “TehnoBusa” prezentācijā piedalījās  arī skolotāji.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »