Kategorija: Sabiedrība

Jautro burbuļu ballīte bērniem Daudzevā

28.jūlijs – Pasaules Hepatīta diena

28.jūlijā tiek atzīmēta Pasaules Hepatīta diena. Tās laikā sabiedrība tiek informēta par vīrushepatītiem, pastiprināti tiek pievērsta uzmanība vīrushepatītu profilaksei, kā arī kontroles pasākumiem un veselības pārbaužu veikšanai.

Hepatīts ir aknu iekaisums, ko nereti mēdz dēvēt arī par “dzelteno kaiti”, jo ādas un gļotādu dzelte var būt viena no aknu iekaisuma izpausmēm. Aknas ir ļoti svarīgs orgāns cilvēka organismā, kas piedalās gremošanas procesā, attīra asinis un cīnās ar infekcijām. Aknu iekaisumu var izraisīt pārmērīga alkohola lietošana, toksīni, atsevišķi medikamenti vai arī dažas slimības (ģenētiskas, vielmaiņas vai autoimūnās saslimšanas, aptaukošanās). Tomēr visbiežāk hepatītu izraisa vīrusi. Vīrusu izraisītu hepatītu dēvē par vīrushepatītu. Izplatītākie ir vīrushepatīts A (VHA), vīrushepatīts  B (VHB) un vīrushepatīts  C (VHB), taču sastopami arī D, E, G un TT vīrushepatīti.

Kapusvētki Daudzeses pagasta kapsētās 

Kapusvētki Daudzeses pagasta kapsētās ar luterāņu mācītāju notiks 25.jūlijā:

  • 11:00 –  Smaļķu kapos
  • 12:30 –  Caunes kapos
  • 13 :00 – Viesītes kapos
  • 14:30  – Māršavu kapos
  • 16 :00 – Daudzeses kapos

………………………………………………………………………………

Kapusvētki Daudzeses pagasta kapsētās ar katoļu priesteri:

  •  18.jūlijā plkst. 12:00 – Māršavu kapos
  •  26.jūlijā plkst.15:00 – Smaļķu kapos
  • 26.jūlijā plkst.16:30 – Daudzeses kapos

 

 

Aicina piedalīties valsts apmaksātās vēža profilaktiskajās pārbaudēs

Vēža savlaicīgas atklāšanas programma ietver valsts apmaksātas dzemdes kakla vēža, krūts vēža un zarnu (kolorektālā) vēža profilaktiskās pārbaudes. Dzemdes kakla un krūts vēža pārbaudes veikšanai tiek nosūtītas uzaicinājuma vēstules, bet zarnu pārbaudes organizē ģimenes ārstu prakses.

Regulāra vēža profilaktisko pārbaužu veikšana ir ļoti svarīga, jo pirmsvēža izmaiņas nerada sūdzības un tām nav simptomu. Profilaktiskās pārbaudes sniedz iespēju gūt pārliecību par veselības stāvokli, savukārt gadījumā, ja tiek atklāta slimība, uzsākt savlaicīgu ārstēšanu.

Notiks Sociālās komitejas sēde

25.06.2020. plkst. 12:00 Sociālā dienesta telpās (Oškalna ielā 3A) notiks Sociālo lietu pastāvīgās komitejas sēde.

Sēru vēsts

 

               

                Jeļena Kalniņa   

                                              /27.06.1953.- 14.06.2020./

 

Es aiziešu pa spožu gaismas staru
Uz jaunu gaitu jaunā dzīvībā,
Kur nenomāks vairs rūgta sāpju nasta,
Bet gaišs un priecīgs būs mans lidojums.

Vasaras vidus, viss ir plaukumā un virmojošā smaržā. Šajā skaistajā laikā mūžībā aizsaukta Jaunjelgavas vidusskolas direktora vietniece Jeļena Kalniņa.  Jeļena dzimusi Baltkrievijā, ģimenē, kurā draudzīgi auga trīs māsas. Par mājām kļuva Latvija.
Skolotājas darba mūžs pagāja Jaunjelgavā, kur viņa ieradās pēc Daugavpils Universitātes filoloģijas fakultātes beigšanas. Tālajā 1976.gadā skolā sāka strādāt jauna, atraktīva, interesanta krievu valodas skolotāja. Skolēni mācījās ar interesi, jo jaunā skolotāja katrai situācijai varēja nocitēt interesantu izteicienu, noskaitīt no galvas dzejoli, pat nodziedāt dziesmu. Skolotāja vienmēr domāja par to, lai skolēniem būtu interesanti, lai katrs no viņiem varētu pabūt kāda literāra varoņa lomā, tāpēc vairāku gadu garumā bija iestudēti interesanti skolēnu uzvedumi, rīkoti tematiskie vakari krievu un vācu valodās.
40 gadus Jeļena bija direktora vietniece izglītības jomā. Zinoša, prasīga, labs padomdevējs un atbalsts saviem kolēģiem. Ieviesa skolas dzīvē daudzas labas tradīcijas. Jaunjelgavā izveidojās viņas ģimene, piedzima meita Kristīne un dēls Igors. Skolotāja priecājās par viņu panākumiem dzīvē, par mazbērniem, kuri iepriecināja viņu ar savu apciemojumu un priecājās tad, kad varēja izrauties uz Skotiju pie dēla un tepat uz Rīgu pie meitas.
Jeļenai patika uzņemt draugus, priecāties par dzīvi, izzināt un apceļot citas valstis. Bet šodien viss ir apklusis, priekšā mūžība.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību viņas tuviniekiem.
Atvadīsimies no Jeļenas Kalniņas 20.jūnijā plkst. 12.30 pie skolas un izvadīsim uz Jaunjelgavas pilsētas kapiem.

Jaunjelgavas vidusskolas kolektīvs

14.jūnijā Daudzevā notiks komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts pasākums

Par 22.jūnija darba dienas pārcelšanu

Pamatojoties uz Darba likuma 133.panta 4.daļu un Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija rīkojumu nr.342,  Jaunjelgavas novada domes, padotības un pārraudzības struktūrvienībās un iestādēs 22.jūnija darba diena tiek pārcelta uz 13.jūniju.
Tas nozīmē, ka pašvaldībā, tāpat kā visā valstī, iestādes strādās šajā sestdienā – 13.jūnijā, taču būs slēgtas 22.jūnijā.
Kases darba laiks 13.jūnijā paredzēts līdz plkst. 15:00.
Lūdzam plānot pašvaldības iestāžu apmeklējumus atbilstoši izmaiņām un atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

PAZIŅOJUMS PAR ATLĪDZĪBAS NOMAS LIETOŠANĀ NODOTAJĀM ZEMES VIENĪBĀM SAKŅU DĀRZA IERĪKOŠANAI

Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā nekustamā īpašuma Liepu iela 28D zemes vienības daļa 390 (trīs simti deviņdesmit) m 2 platībā, kadastra apzīmējums 3207 002 2307, Jaunjelgavas pilsētā, Jaunjelgavas novadā, sakņu dārza ierīkošanai, bez tiesībām veikt tajā saimniecisko darbību un ilggadīgo stādījumu ierīkošanu.
Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv

Saņemts paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālā ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam

Jaunjelgavas novada domē ir saņemts paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālā ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam. Novērtējumu sagatavojis SIA “Vides Konsultāciju Birojs”. Ar to var iepazīties šeit:

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »