Kategorija: Sabiedrība

Aicinām ievērot piesardzības pasākumus, apmeklējot publiskas vietas

Cienījamie iedzīvotāji!

Pieaugot saslimstībai ar COVID-19 un citiem augšējo elpceļu vīrusiem, aicinām ievērot piesardzību apmeklējot publiskas vietas, tai skaitā pašvaldības iestādes.
Lūdzam, klātienes apmeklējuma laikā ievērot 2 metru distanci, izmantot personiskos mutes un deguna aizsegus, kā arī savus rakstāmpiederumus.  
Skaitītāju rādījumus un iesniegumus aicinām ievietot pasta kastēs pie klientu apkalpošanas centra vai grāmatvedības durvīm vai noziņot pa tālruni.

Aicinām atturēties no pašvaldības un citu publisku iestāžu apmeklējuma cilvēkus ar akūtām elpceļu saslimšanas pazīmēm, kā arī tos, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā.

Paldies par izpratni un rūpēm par kopējo sabiedrības veselību!

Janīnas Ziediņas dāliju izstāde Sērenes tautas namā

Par nekustamā īpašuma  “Mednieku iela” sadalīšanu Jaunjelgavas novada Jaunjelgavas pilsētā

Izvērtējot Jaunjelgavas novada domes 2020. gada 23. jūlija sēdes lēmumā Nr. 8§ (protokols Nr. 45) nolemto par Mednieku ielas posma  pārdēvēšanu par Māras ielu, ņemot vērē esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus konstatēts:

  1. Jaunjelgavas novada domes īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Mednieku iela” ar kadastra numuru 3207 002 0571 zemesgrāmatā nav nostiprinātas. Īpašums sastāv no 2 nemērītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3207 002 0571- 0,1159 ha platībā un 3207 002 0566 – 0,4705 ha platībā.
  2. No īpašuma paredzēts atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3207 002 0571 – 0,1159 ha platībā jauna īpašuma – ielas izveidošanai.

Par satiksmes organizācijas izmaiņām Seces pagastā

Saskaņā ar Jaunjelgavas novada Seces pagasta pārvaldes pasūtījumu, SIA inženieru birojs “Kurbada tilti” 2020.gada 16.jūnijā ir veicis tilta pār Lauces upi uz autoceļa Škitiņi – Staltāni tehnisko apsekošanu. Pamatojoties uz tilta apsekošanas laikā iegūtās informācijas un veiktajiem aprēķinu rezultātiem, tiek rekomendēts, ka uz tilta pār Lauces upi uz autoceļa Škitiņi – Staltāni ir atļauts vienlaicīgi atrasties tikai vienam transporta līdzeklim, kura pilna masa nedrīkst pārsniegt 44 tonnas un ir jāveic satiksmes pārvada brauktuves sašaurināšanu uz vienu brauktuves joslu tilta brauktuves vidū.

Pamatojoties uz tilta pār Lauces upi uz autoceļa Škitiņi – Staltāni speciālās inspekcijas datiem, Jaunjelgavas novada Seces pagasta pārvalde nosaka, ka:

  1. sākot ar šī gada 1.novembri satiksmes kustība pār tiltu pār Lauces upi uz autoceļa Škitiņi – Staltāni tiks organizēta pa vienu joslu,
  2. uz tilta pār Lauces upi uz autoceļa Škitiņi – Staltāni ir atļauts vienlaicīgi atrasties tikai vienam transporta līdzeklim, kura pilna masa nedrīkst pārsniegt 44 tonnas.

Tomēr, ņemot vērā tilta bojājumu progresu, šāda satiksmes organizācijas shēma būtu pieļaujama ne ilgāk kā uz diviem gadiem no shēmas ieviešanas brīža.

Izsole – nekustamais īpašums Daudzeses pagastā

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Ķeikāni”, kadastra numurs 3250 004 0250, 1,56 ha platībā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā.

  • Izsoles sākumcena – 1612,31 euro
  • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
  • Izsoles solis – 50.00 euro.
  • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2020. gada 9.novembrī plkst. 11:00 Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvaldes (saieta nama) zālē  („Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads).

Izsolei var pieteikties Daudzeses pagasta pārvaldē līdz 2020. gada 6.novembrim plkst. 15:00. Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Daudzeses pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv.

Svecīšu vakars Jaunjelgavas un Totēnu kapos

 

Vingrošana senioriem Jaunjelgavas jaunatnes iniciatīvu centrā

Vingrošana Jaunjelgavas jaunatnes iniciatīvu centrā

Jaunjelgavas novada iedzīvotāji aicināti pieteikt elektroiekārtu bezmaksas izvešanu

Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumiem SIA “Eco Baltia vide” un veikaliem “top!” šķirošanas kampaņā Vislatvijas “Elektronikas šķiratlons” aicina Jaunjelgavas novada iedzīvotājus līdz 21.septembrim pieteikt nolietoto un vairs nevajadzīgo elektroiekārtu bezmaksas izvešanu no savām mājsaimniecībām vai uzņēmumiem. Piedaloties akcijā, ir iespēja laimēt noderīgas balvas – veikalu “top!” dāvanu kartes 20 un 30 eiro vērtībā.

Pieteikties elektronikas izvešanai var, aizpildot reģistrācijas anketu šeit – https://ej.uz/elektronikas_skiratlons, zvanot pa tālr. 27853830 vai rakstot uz e-pastu elektronika@ecobaltiavide.lv, norādot precīzu adresi, apjomu un kontaktinformāciju.

Sarunu festivālā LAMPA var piedalīties arī Jaunjelgavā

Sarunu festivāls LAMPA vienmēr atradīs veidu, kā sarunām par svarīgāko neapdzist. Arī šogad festivāls notiks un to būs iespējams piedzīvot, kā ierasts, bez maksas digitāli un klātienē. Pasaule mainās – sarunām ir jāturpinās! Festivālu Lampa Jaunjelgavā organizē Kultūras veicināšanas biedrība, atbalsta novada kultūras nams un pašvaldība.

  • Laiks –  no 3. līdz 5. septembrim 2020.
  • Vieta – Jaunjelgavas novada kultūras nama 1.stāva izstāžu zālē.

Mēs aicinām skatīties digitāli un piedzīvot LAMPU kopā!

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »