Atpūtas vakars Sunākstes saieta namā

Muzikālā leļļu izrāde “Mošķu diena” Sunākstes saieta namā

Jaunjelgavas novada amatiermākslas kolektīvu koncerts Sunākstes saieta namā

The concert on stage background with flood lights

Izrāde “Silvija” Jaunjelgavas kultūras namā

Jaunjelgavas vidusskolas skolotāji un skolēni ielūdz uz tradicionālo sarīkojumu senioriem

Jaunjelgavas vidusskolas skolotāji un skolēni ielūdz uz tradicionālo sarīkojumu senioriem “NO SIRDS UZ SIRDI”.
Ikvienai omei un opim Jaunjelgavas vidusskolā. Tiekamies 2020. gada 6. martā plkst. 13 00. Pēc koncerta saviesīgajā daļā, pēcpusdienas tēja!

Projekta CASE forumā apspriež mācību platformas izveidi demences pacientu aprūpei

Zemgales Plānošanas reģionā norisinājies ERASMUS+ Stratēģiskās partnerības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Aprūpes prasmju uzlabotājs” (CASE) pirmais iesaistīto pušu forums, kur aprūpes nozares speciālisti diskutējuši par efektīvas mācību platformas izveidi aprūpētāju darbam ar vecuma demenci skartiem pacientiem.
Projekts CASE uzsākts pērnā gada rudenī, un tā mērķis ir uzlabot aprūpes prasmes veselības un sociālās aprūpes personālam, kas strādā ar cilvēkiem ar vecuma demenci, attīstot un izmēģinot tālmācības modeli, kurā vizualizētā un interaktīvā veidā iekļauta visu partneru iesaistīto pušu pieredze un zināšanas.
Pirmajā iesaistīto pušu forumā piedalījās aprūpes un sociālo pakalpojumu jomu pārstāvji no Jelgavas, Tērvetes, Auces, Jēkabpils, Jaunjelgavas un Skrīveriem.

27.februārī notiks Jaunjelgavas novada domes sēde

2020. gada 27. februārī plkst. 13.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, 2.stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

PAZIŅOJUMS PAR ATLĪDZĪBAS NOMAS LIETOŠANĀ NODODAMAJĀM ZEMES VIENĪBĀM SAKŅU DĀRZA IERĪKOŠANAI

Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā nekustamā īpašuma “Pūces”, kadastra numurs 3280 003 0377, 0,70 ha platībā, kas atrodas Sērenes  pagastā, Jaunjelgavas novadā.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

Pansija “Vīgante” saņems Labklājības ministrijas apbalvojumu nominācijā “Gada notikums sociālajā darbā 2019”

Ievērojot tradīcijas jau septīto gadu pēc kārtas, Labklājības ministrija 2019. gada nogalē uzsāka konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2019” realizāciju.
Konkursa mērķis bija apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā arī citās institūcijās, kur tiek nodrošināts sociālā darba pakalpojums), sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā; pagodināt visprofesionālākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus; popularizēt un veicināt sociālā darba attīstību, profesijas prestižu un labo praksi.
Nominācijā “Gada notikums sociālajā darbā 2019” visaugstāko punktu skaitu saņēmusi Jaunjelgavas novada dome ar pieteikumu par grupu dzīvokļu un pansijas izveidi Vīgantes pamatskolā.  

 

Gunāra Meijera koncerts Daudzevas saieta namā

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »