Kategorija: Pašvaldība

Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3278 007 0284 Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā daļai 1,7 ha platībā (lauksaimniecības zeme)

 • Izsoles sākuma cena – 37,40 euro bez PVN gadā
 • dalības maksa – 10.00 euro
 • izsoles solis – ne mazāk kā 5,00 euro

Izsole notiks 2020.gada 17.jūnijā plkst. 1000 Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads.  Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz 12.jūnijam plkst. 1430

Izsoles noteikumus var izlasīt Seces pagasta pārvaldē Jaunjelgavas novada domes Kancelejā un Jaunjelgavas novada pašvaldības interneta vietnē:  www.jaunjelgava.lv

 

 

Paziņojums par izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Skābbarības bedres” kadastra numurs 3278 007 0328, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā,

ar kopējo platību 0,50  ha (lauksaimniecības zeme)

 • Izsoles sākumcena – 1422,77 euro
 • Dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis – ne mazāk kā 50,00 euro
 • Nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas

Izsole notiks 2020. gada 30.jūnijā plkst. 1000 Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads. Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz 2020.gada 26.jūnija plkst. 1430

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Seces pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā: www.jaunjelgava.lv, tel. 27843100.

Saņemts paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālā ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam

Jaunjelgavas novada domē ir saņemts paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālā ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam. Novērtējumu sagatavojis SIA “Vides Konsultāciju Birojs”. Ar to var iepazīties šeit:

Izsoles paziņojums – Bērzu iela 7, Jaunjelgava

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – Bērzu iela 7, Jaunjelgavas pilsētā, Jaunjelgavas novadā, kadastra numurs 3207 002 0550, kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3207 002 0550 ar kopējo platību 1208 m2.

 • Izsoles sākumcena – 1693,30 euro
 • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis –30.00 euro.
 • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsoles vieta – Jaunjelgavas novada domes sēžu zāle, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā. Izsole notiks 2020.gada 16.jūnijā plkst. 11:00. Izsolei var pieteikties Jaunjelgavas novada domē līdz 2020. gada 15. jūnija plkst. 15.00.
Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv.

 

11.maijā pašvaldības administrācijas ēka tehnisku iemeslu dēļ slēgta

2020.gada 11.maijā TEHNISKU IEMESLU DĒĻ JAUNJELGAVAS NOVADA DOME SLĒGTA

Jaunjelgavas novada domes
administrācija

Noderīga informācija

30.aprīlī tiek sasauktas komitejas un domes sēdes

30.aprīlī attālināti tiek sasaukta Sociālo lietu pastāvīgā komiteja, tā sāksies plkst. 11:00. Domes sēde sāksies plkst. 13:00, arī tā noritēs attālinātā režīmā.
Ar sēžu darba kārtībām var iepazīties  sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

NVA informē – nodarbinātības pasākums skolēniem šovasar nenotiks

Ņemot vērā aktuālo situāciju darba tirgū un izmaiņas izglītības iestāžu mācību procesā, ko ietekmējuši pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) informē, ka skolēnu nodarbinātības pasākums 2020.gada vasaras mēnešos nenotiks. NVA kopā ar Labklājības ministriju pārskata visus NVA pakalpojumus un pasākumus, lai operatīvi pielāgotu tos aktuālajai situācijai darba tirgū un sniegtu atbalstu pēc iespējas lielākam klientu skaitam, kurus ir skāruši vai skars šī brīža nelabvēlīgie apstākļi darba tirgū.

Skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā NVA organizē, sākot ar 2004.gadu, taču 2009.gadā saistībā ar budžeta optimizāciju pasaules ekonomiskās krīzes iespaidā pasākums tika uz 5 gadiem iesaldēts. Iespēja ar NVA atbalstu vasaras brīvlaikā strādāt skolēniem atkal tika piedāvāta no 2014.gada vasaras.

Paldies visiem darba devējiem, kuri šogad bija pieteikuši darba vietas skolēniem! Pasākumu ceram īstenot jau nākamā gada vasarā.

16.aprīlī tehnisku iemeslu dēļ tika pārtraukta domes sēde

Tehnisku iemeslu – elektrības atslēguma dēļ – 16.04.2020. tika pārtraukta Finanšu pastāvīgās komitejas sēde. Tā tiek pārcelta uz otrdienu, 21.04.2020. plkst.14.00 – attālināti – videokonferences veidā. Darba kārtība tiek saglabāta iepriekšējā.

Zvejas atļaujas (licences) zvejniekiem izsniegs pašvaldības

Otrdien, 7. aprīlī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta (MK) trīs noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, par rūpniecisko zveju  teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos. Grozījumi paredz pašvaldībām tiesības izsniegt zvejniekiem zvejas atļauju (licenci) kā arī zvejas žurnālu (gadījumos, kad zvejas dati netiek reģistrēti elektroniski) zvejas veikšanai iekšējos ūdeņos (tostarp privātos ūdeņos) un jūras piekrastē.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »