Kategorija: Sabiedrība

PAZIŅOJUMS PAR ATLĪDZĪBAS NOMAS LIETOŠANĀ NODOTAJĀM ZEMES VIENĪBĀM SAKŅU DĀRZA IERĪKOŠANAI

Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā nekustamā īpašuma Liepu iela 28D zemes vienības daļa 390 (trīs simti deviņdesmit) m 2 platībā, kadastra apzīmējums 3207 002 2307, Jaunjelgavas pilsētā, Jaunjelgavas novadā, sakņu dārza ierīkošanai, bez tiesībām veikt tajā saimniecisko darbību un ilggadīgo stādījumu ierīkošanu.
Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv

Saņemts paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālā ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam

Jaunjelgavas novada domē ir saņemts paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālā ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam. Novērtējumu sagatavojis SIA “Vides Konsultāciju Birojs”. Ar to var iepazīties šeit:

Izsoles paziņojums – Bērzu iela 7, Jaunjelgava

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – Bērzu iela 7, Jaunjelgavas pilsētā, Jaunjelgavas novadā, kadastra numurs 3207 002 0550, kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3207 002 0550 ar kopējo platību 1208 m2.

  • Izsoles sākumcena – 1693,30 euro
  • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
  • Izsoles solis –30.00 euro.
  • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsoles vieta – Jaunjelgavas novada domes sēžu zāle, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā. Izsole notiks 2020.gada 16.jūnijā plkst. 11:00. Izsolei var pieteikties Jaunjelgavas novada domē līdz 2020. gada 15. jūnija plkst. 15.00.
Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv.

 

Aptauja par veselības projekta aktivitātēm

Aicinām piedalīties aptaujā par veselības veicināšanas aktivitātēm, nodarbībām Jaunjelgavas novadā, ESF projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/022, ietvaros. Veselības veicināšanas vai slimību profilakses aktivitātes programmā ir vērstas uz četrām prioritārajām veselības nozares jomām – sirds un asinsvadu slimības, psihiskā (garīgā) veselība, perinatālā un neonatālā perioda  veselība un onkoloģijas jomām ar tēmām: veselīga uztura lietošanas veicināšanu, fizisko aktivitāšu veicināšanu, atkarību mazināšanu, garīgās veselības veicināšanu, reproduktīvās veselības veicināšanu,profilakses uzlabošanu.

Aptauja ir anonīma, un aptaujas rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Jaunjelgavas novada iedzīvotāju vērtējumu par turpmākajām projekta aktivitātēm.

Aptauja tiek veikta līdz 15. maijam.

ANKETA

Ekonomikas atlabšanai pēc Covid-19 krīzes Zemkopības ministrija piedāvā vērienīgu atbalsta pasākumu plānu lauksaimniecībai un pārtikas ražošanai

Trešdien, 6. maijā, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga vadīto attīstības grupu tautsaimniecības stimulēšanai Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai iepazīstināja ar Zemkopības ministrijas priekšlikumiem. Zemkopības ministrija izstrādājusi ļoti plašu pasākumu plānu 613 miljonu eiro apjomā, lai palīdzētu atgūties uzņēmējiem lauku apvidos. Ir svarīgai apzināties, ka lauksaimniecības produkcijas ražošana un pārstrāde ir viens no būtiskākajiem aspektiem, kas nodrošina ekonomisko izaugsmi un saglabā nodarbinātību tieši lauku teritorijās, tādēļ svarīgi ir atbalstīt lauku saimniecības un pārstrādes uzņēmumus, novirzot finansējumu 20 miljonu eiro mazo saimniecību atbalstam virzībai uz tirgus orientētu produktu ražošanu. Tāpat ir akūti nepieciešama lauku ceļu infrastruktūras sakārtošana, lai stimulētu ekonomikas izaugsmi un uzņēmējdarbību, nodarbinātību arī būvniecības nozarē, tādēļ svarīgi novirzīt 125 miljonus eiro pašvaldību grants ceļu atjaunošanai un lauksaimnieku pievadceļu un laukumu būvniecībai.

Lauku attīstības konsultantes pieņemšanas laiki maijā un jūnijā

SIA”LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU UN IZGLTĪBAS CENTRA”  Aizkraukles nodaļas lauku attīstības konsultantes Mārītes Kviļūnas pieņemšanas laiki:

Datums LaiksVieta
Datums LaiksVieta
13.maijs9.00 – 12.00 Staburaga pagasta pārvalde
13.maijs13.00 – 16.00 Seces pagasta pārvalde
19. maijs9.00 – 12.00 Staburaga pagasta pārvalde
19. maijs13.00 – 16.00 Seces pagasta pārvalde
20. maijs 9.00 – 12.00 Sunākstes pagasta bibliotēka
20. maijs 2.30 – 16.00 Daudzeses pagasta saieta nama zāle
26. maijs9.00 – 12.00 Sunākstes pagasta bibliotēka
26. maijs12.30 – 16.00 Daudzeses pagasta saieta nama zāle
27. maijs 9.00 – 12.00 Jaunjelgavas novada dome
27. maijs 12.30 – 16.00 Sērenes pagasta bibliotēka
3. jūnijs9.00 – 12.00 Staburaga pagasta pārvalde
3. jūnijs13.00 – 16.00 Seces pagasta pārvalde
8. jūnijs 9.00 – 12.00 Seces pagasta pārvalde
9.jūnijs9.00 – 12.00 Sunākstes pagasta pārvalde

Sākot no jūnija pieņemšanas iepriekšējos laikos.

Ja ir nepieciešamība tikties citā laikā, to var izdarīt Aizkrauklē konsultāciju birojā, iepriekš man piesakoties pa telefonu 26374656 vai e-pastā  marite.kviluna@llkc.lv

Atsāk pacientu pierakstīšanu uz plānveida veselības aprūpes pakalpojumiem

Nacionālais veselības diensts (NVD) informē, ka, sākot ar 23.aprīli, ir atjaunots pacientu pieraksts uz visiem plānveida veselības aprūpes pakalpojumiem, tostarp uz tiem, kas šobrīd epidemioloģisko risku mazināšanas un Covid 19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanas nolūkā,  vēl nav pieejami un netiek sniegti. Savukārt, pierakstu uz pakalpojumiem, ko atļauts sniegt, ārstniecības iestādes iespēju robežās nodrošina prioritāri iedzīvotājiem, kuriem tie tika atcelti dēļ noteiktajiem ierobežojumiem.

Saskaņā ar veselības ministres Rīkojumu Nr.59, kas stājās spēkā šā gada 25.martā,  no 23.aprīļa ārstniecības iestādēm ir jāatsāk pacientu pierakstīšana uz visiem plānveida veselības aprūpes pakalpojumiem. Vienlaikus ar rīkojuma grozījumiem, kas stājās spēkā 18.aprīlī, paredzēts, ka, sākot ar 20.aprīli, tiek paplašināts sniedzamo plānveida pakalpojumu apjoms. Uz šiem pakalpojumiem ārstniecības iestādes pierakstu nodrošina prioritāri pierakstot uz pakalpojumu tos pacientus, kuriem pakalpojums tika atcelts vai pārcelts pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas.

Zemessardzes orķestra un kora dāvana Latvijas Brīvības svētkos

Zemessardzes orķestris un Zemessardzes koris “Stars” sagatavojis video sveicienu, kas veltīts Latvijas Neatkarības atjaunošanas 30.gadadienai. Video sveiciena pamatā ir jaundarbs “Mēs dzīvojam”, kuram mūziku radījusi komponiste Inga Meijere un par tekstu izvēlēts Leona Brieža dzejolis. Dziesmas ierakstā piedalījušies 74 Zemessardzes orķestra un Zemessardzes kora “Stars”
mūziķi, ierakstu veicot pa vienam. Video montāžu veicis Zemessardzes orķestra mūziķis un video mākslinieks Jānis Porietis.
Nacionālo bruņoto spēku Galvenais diriģents un Zemessardzes orķestra priekšnieks kapteinis Andis Karelis uzsver: “Ar šo dziesmu vēlamies sagādāt prieku Brīvības svētkos. Aicinām ikvienu
Latvijas iedzīvotāju lepoties ar mūsu valsti, kā arī apzināties mūsu valsts brīvības vērtību, ienesot svinības ikvienā mājā un ikvienā sirdī, arī svinot attālināti.”

11.maijā tiks skalota centralizētā ūdens apgādes sistēma

Š.g. 11 maijā no plkst. 8³º līdz 19°° tiks pārtraukta centralizētā  ūdens padeve Jaunjelgavas pilsētā. 
Lai  pilsētā   nodrošinātu kvalitatīvu dzeramo ūdeni, tiks veikta dzeramā  ūdens rezervuāra un  ūdensvadu dezinfekcija un skalošana. Pēc ūdensvadu skalošanas īslaicīgi iespējams duļķains ūdens, tāpēc pārtikā lūdzam lietot tikai vārītu ūdeni.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Komunālā nodaļa

2020. gadā tiešo maksājumu vienotā iesnieguma termiņš ir pagarināts līdz 15. jūnijam

Otrdien, 28. aprīlī, valdība pēc Zemkopības ministrijas ierosinājuma pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” pagarinot vienotā iesnieguma iesniegšanas termiņu no 22. maija uz 15. jūniju.
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 vīrusu izplatību un esošos ierobežojumus, šogad ir pagarināts vienotā iesnieguma iesniegšanas termiņš no 22. maija uz 15. jūniju un attiecīgi arī vienotā iesnieguma grozījumu termiņš ir pagarināts no 15. jūnija līdz 30. jūnijam. Vienotā iesnieguma termiņš pagarināts, jo lauksaimniekiem šobrīd nav iespējams saņemt
klātienes konsultācijas, aizpildot vienoto iesniegumu.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »