Kategorija: Sabiedrība

Kapusvētki Daudzeses pagasta kapsētās 

Kapusvētki Daudzeses pagasta kapsētās ar luterāņu mācītāju notiks 25.jūlijā:

 • 11:00 –  Smaļķu kapos
 • 12:30 –  Caunes kapos
 • 13 :00 – Viesītes kapos
 • 14:30  – Māršavu kapos
 • 16 :00 – Daudzeses kapos

………………………………………………………………………………

Kapusvētki Daudzeses pagasta kapsētās ar katoļu priesteri:

 •  18.jūlijā plkst. 12:00 – Māršavu kapos
 •  26.jūlijā plkst.15:00 – Smaļķu kapos
 • 26.jūlijā plkst.16:30 – Daudzeses kapos

 

 

Aicina piedalīties valsts apmaksātās vēža profilaktiskajās pārbaudēs

Vēža savlaicīgas atklāšanas programma ietver valsts apmaksātas dzemdes kakla vēža, krūts vēža un zarnu (kolorektālā) vēža profilaktiskās pārbaudes. Dzemdes kakla un krūts vēža pārbaudes veikšanai tiek nosūtītas uzaicinājuma vēstules, bet zarnu pārbaudes organizē ģimenes ārstu prakses.

Regulāra vēža profilaktisko pārbaužu veikšana ir ļoti svarīga, jo pirmsvēža izmaiņas nerada sūdzības un tām nav simptomu. Profilaktiskās pārbaudes sniedz iespēju gūt pārliecību par veselības stāvokli, savukārt gadījumā, ja tiek atklāta slimība, uzsākt savlaicīgu ārstēšanu.

Notiks Sociālās komitejas sēde

25.06.2020. plkst. 12:00 Sociālā dienesta telpās (Oškalna ielā 3A) notiks Sociālo lietu pastāvīgās komitejas sēde.

Sēru vēsts

 

               

                Jeļena Kalniņa   

                                              /27.06.1953.- 14.06.2020./

 

Es aiziešu pa spožu gaismas staru
Uz jaunu gaitu jaunā dzīvībā,
Kur nenomāks vairs rūgta sāpju nasta,
Bet gaišs un priecīgs būs mans lidojums.

Vasaras vidus, viss ir plaukumā un virmojošā smaržā. Šajā skaistajā laikā mūžībā aizsaukta Jaunjelgavas vidusskolas direktora vietniece Jeļena Kalniņa.  Jeļena dzimusi Baltkrievijā, ģimenē, kurā draudzīgi auga trīs māsas. Par mājām kļuva Latvija.
Skolotājas darba mūžs pagāja Jaunjelgavā, kur viņa ieradās pēc Daugavpils Universitātes filoloģijas fakultātes beigšanas. Tālajā 1976.gadā skolā sāka strādāt jauna, atraktīva, interesanta krievu valodas skolotāja. Skolēni mācījās ar interesi, jo jaunā skolotāja katrai situācijai varēja nocitēt interesantu izteicienu, noskaitīt no galvas dzejoli, pat nodziedāt dziesmu. Skolotāja vienmēr domāja par to, lai skolēniem būtu interesanti, lai katrs no viņiem varētu pabūt kāda literāra varoņa lomā, tāpēc vairāku gadu garumā bija iestudēti interesanti skolēnu uzvedumi, rīkoti tematiskie vakari krievu un vācu valodās.
40 gadus Jeļena bija direktora vietniece izglītības jomā. Zinoša, prasīga, labs padomdevējs un atbalsts saviem kolēģiem. Ieviesa skolas dzīvē daudzas labas tradīcijas. Jaunjelgavā izveidojās viņas ģimene, piedzima meita Kristīne un dēls Igors. Skolotāja priecājās par viņu panākumiem dzīvē, par mazbērniem, kuri iepriecināja viņu ar savu apciemojumu un priecājās tad, kad varēja izrauties uz Skotiju pie dēla un tepat uz Rīgu pie meitas.
Jeļenai patika uzņemt draugus, priecāties par dzīvi, izzināt un apceļot citas valstis. Bet šodien viss ir apklusis, priekšā mūžība.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību viņas tuviniekiem.
Atvadīsimies no Jeļenas Kalniņas 20.jūnijā plkst. 12.30 pie skolas un izvadīsim uz Jaunjelgavas pilsētas kapiem.

Jaunjelgavas vidusskolas kolektīvs

14.jūnijā Daudzevā notiks komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts pasākums

Par 22.jūnija darba dienas pārcelšanu

Pamatojoties uz Darba likuma 133.panta 4.daļu un Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija rīkojumu nr.342,  Jaunjelgavas novada domes, padotības un pārraudzības struktūrvienībās un iestādēs 22.jūnija darba diena tiek pārcelta uz 13.jūniju.
Tas nozīmē, ka pašvaldībā, tāpat kā visā valstī, iestādes strādās šajā sestdienā – 13.jūnijā, taču būs slēgtas 22.jūnijā.
Kases darba laiks 13.jūnijā paredzēts līdz plkst. 15:00.
Lūdzam plānot pašvaldības iestāžu apmeklējumus atbilstoši izmaiņām un atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

PAZIŅOJUMS PAR ATLĪDZĪBAS NOMAS LIETOŠANĀ NODOTAJĀM ZEMES VIENĪBĀM SAKŅU DĀRZA IERĪKOŠANAI

Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā nekustamā īpašuma Liepu iela 28D zemes vienības daļa 390 (trīs simti deviņdesmit) m 2 platībā, kadastra apzīmējums 3207 002 2307, Jaunjelgavas pilsētā, Jaunjelgavas novadā, sakņu dārza ierīkošanai, bez tiesībām veikt tajā saimniecisko darbību un ilggadīgo stādījumu ierīkošanu.
Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv

Saņemts paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālā ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam

Jaunjelgavas novada domē ir saņemts paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālā ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam. Novērtējumu sagatavojis SIA “Vides Konsultāciju Birojs”. Ar to var iepazīties šeit:

Izsoles paziņojums – Bērzu iela 7, Jaunjelgava

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – Bērzu iela 7, Jaunjelgavas pilsētā, Jaunjelgavas novadā, kadastra numurs 3207 002 0550, kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3207 002 0550 ar kopējo platību 1208 m2.

 • Izsoles sākumcena – 1693,30 euro
 • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis –30.00 euro.
 • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsoles vieta – Jaunjelgavas novada domes sēžu zāle, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā. Izsole notiks 2020.gada 16.jūnijā plkst. 11:00. Izsolei var pieteikties Jaunjelgavas novada domē līdz 2020. gada 15. jūnija plkst. 15.00.
Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv.

 

Aptauja par veselības projekta aktivitātēm

Aicinām piedalīties aptaujā par veselības veicināšanas aktivitātēm, nodarbībām Jaunjelgavas novadā, ESF projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/022, ietvaros. Veselības veicināšanas vai slimību profilakses aktivitātes programmā ir vērstas uz četrām prioritārajām veselības nozares jomām – sirds un asinsvadu slimības, psihiskā (garīgā) veselība, perinatālā un neonatālā perioda  veselība un onkoloģijas jomām ar tēmām: veselīga uztura lietošanas veicināšanu, fizisko aktivitāšu veicināšanu, atkarību mazināšanu, garīgās veselības veicināšanu, reproduktīvās veselības veicināšanu,profilakses uzlabošanu.

Aptauja ir anonīma, un aptaujas rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Jaunjelgavas novada iedzīvotāju vērtējumu par turpmākajām projekta aktivitātēm.

Aptauja tiek veikta līdz 15. maijam.

ANKETA

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »