Dzimtsarakstu nodaļa

Sakarā ar Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Rudītes Lauriņas attaisnoto
prombūtni laikā no 25.02.2019. – 31.03.2019., civilstāvokļa aktu reģistrāciju Jaunjelgavas novadā ir
iespējams veikt pie Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces Ingrīdas Ielejas Daudzeses pagasta
pārvaldē (“Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagastā, tālrunis 651 41173) vai kādā citā
dzimtsarakstu nodaļā pēc izvēles.
Tuvākā dzimtsarakstu nodaļa – Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa (Spīdolas ielā 1,
Aizkrauklē, 3. stāvā, tālrunis 651 22275, 651 21399).

Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja R. Lauriņa
21.02.2019.

 

 

 

Tiešsaistē būs iespējams vērot bezmaksas lekciju un diskusiju kursu “Zinošas ģimenes – stipras ģimenes!”

LR Tieslietu ministrija informē, ka no 2018. gada 7. jūnija visiem interesentiem būs iespēja tiešsaistē vērot bezmaksas lekciju un diskusiju kursu “Zinošas ģimenes – stipras ģimenes!”, kur lektori kopā ar dažādu nozaru ekspertiem diskutēs par tādām ģimenei un vecākiem aktuālām tēmām, kā finanšu pratība, laulības tiesiskie aspekti, ģimenes attiecību veidošana, psiholoģiskie un ētiskie
aspekti u.c.
Lekciju un diskusiju kurss norisināsies 7. jūnijā, 12. jūnijā, 14. jūnijā un 19. jūnijā no plkst. 18.00, un tās tiešraidē varēs vērot mājaslapā http://svgimenesmaja.lv/webinari. Lekciju un diskusiju laikā būs iespēja ekspertiem uzdot arī sev interesējošos jautājumus, sūtot tos uz e-pastu gimenesmaja@gmail.com.

Lekciju ietvaros būs iespēja uzzināt vairāk par laulību psihloģiskajiem un ētiskajiem aspektiem un ģimenes attiecību veidošanu, finanšu pratību, laulību tiesiskajiem aspektiem un vecāku pienākumiem un atbildību ģimenes plānošanas un bērnu audzināšanas procesā utt..

 

Juridiskā adrese:

Lāčplēša 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134.

Darba laiks:

 • pirmdien: 08.00 – 12.00   13.00 – 18.00
 • otrdien – ceturtdien: 08.00 – 12.00   13.00 – 17.00
 • piektdien: 08.00 – 15.00

Saziņai: 

 • tār.nr.: 651 52352
 • e-pasts: dzimtsaraksti@jaunjelgava.lv

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas pakalpojumi tiek sniegti

 • Jaunjelgavas Dzimtsarakstu nodaļā, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, tālr. 651 52352
 • Daudzeses pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Daudzeses pagasts, tālr. 651 41173

Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas: 

 • Rudīte Lauriņa – Jaunjelgavas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, t. 65152352, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2.stāvā
 • Ingrīda Ieleja – Jaunjelgavas Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece, t. 651 41173,  “Pagastmāja”, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads (pagasta pārvaldes telpās 2.stāvā).

Dzimtsarakstu nodaļas arhīvs:

 • Arhīvā glabājas civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumenti sākot ar 1994.gadu, kuri sastādīti Jaunjelgavas pilsētas, Sērenes, Daudzeses, Sunākstes, Seces un Staburaga pagastu Dzimtsarakstu nodaļās.
 • Arhīvs atrodas Jaunjelgavas Dzimtsarakstu nodaļas telpās, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, t. 651 52352.

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »