Jaunjelgavas PII “Atvasīte”

atvasite

PII ”Atvasīte” ir lielākā pirmsskolas izglītības iestāde Jaunjelgavas novadā.

Patlaban iestādi apmeklē 110 bērni. Pirmsskolas iestādē strādā 25 darbinieki, 11 no tiem kvalificētas pirmsskolas izglītības skolotājas un 14 tehniskie darbinieki.

Iestādes mērķis ir sadarbībā ar vecākiem kvalitatīvi sagatavot bērnus pamatizglītības ieguvei.

“Atvasītei” ir licenzēta vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kurā iekļaujas arī obligātā 5-6 gadīgo bērnu apmācība. Mazos audzēkņus izglīto  pirmsskolas skolotājas, kā arī mūzikas un sporta skolotājas. Ar bērniem, kuriem ir nepieciešama runas un valodas korekcija, individuāli strādā logopēds. Latviešu tautas deju elementus un raitu soli palīdz apgūt deju skolotāja. Kopš 2012. gada oktobra skolotāja Ligita Lejiņa 5-6 gadīgajiem audzēkņiem rotaļu veidā māca angļu valodas pamatus. Tas ir maksas pakalpojums. Bez maksas interesanti var apmeklēt kristīgā pulciņa nodarbības.

Adrese;Liepu iela 23,Jaunjelgava,LV-5134

Tālr. 65152224, 65152237; mob.26954794

Vadītāja Raisa Bataraga

e-pasts; pii.atvasite@inbox.lv

mājaslapa: jaunjelgava.lv/atvasite 

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »