KĀ SAMAZINĀT IZMAKSAS – No padoma līdz izmaiņu pieteikumam Sadales tīkls e-vidē

Apzinoties, cik nozīmīga tieši šobrīd ir saimnieciska un tālredzīga elektrības pieslēguma izmantošana mūsu klientiem, un rūpējoties par valsts ekonomikas stabilitāti kopumā, Sadales tīkls ir apkopojis un dalās ar padomiem – risinājumiem izmaksu samazināšanai.

Izvērtējiet savu pieslēgumu laikus un pielāgojiet to «Sadales tīkls» e-vidē!
 Aprēķiniet, vai slodze ir atbilstoša elektrības lietošanas paradumiem. Slodzes aprēķina kalkulators
 Salīdziniet un izvērtējiet, vai tarifs ir efektīvs. Tarifu aprēķina kalkulators
 Izvērtējiet, vai pieslēgums šobrīd ir nepieciešams. Lasiet vairāk: Risinājumi izmaksu samazināšanai
Ja vēlaties saņemt individuālu padomu, aicinām mājaslapā ātri un vienkārši pieteikties e- konsultācijai.  Pieslēguma tehnisko informāciju aplūkojiet un nepieciešamās izmaiņas piesakiet mūsu
klientu portālā e-st.lv.
Pirms lēmuma pieteikt pieslēguma ierobežojumus uz laiku, būtiski pievērst uzmanību tam, kādi ir noteikumi, lai vēlāk tos atceltu. Vairāk informācijas: sadalestikls.lv
Sekojot līdzi ārkārtas situācijas raisītajām izmaiņām Latvijas iedzīvotāju ikdienā, Sadales tīkls aktīvi strādā, lai rastu pārdomātas un tālredzīgas iespējas efektīvai elektrības pieslēgumu lietošanai un veicinātu atbilstošu sabiedrības rīcību. Izvērtējiet situāciju izsvērti un atbildīgi, un mēs jūs atbalstīsim!

Kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, īpašumu un apkārtējo vidi!

Ir sācies astronomiskais pavasaris, kaut gan sezonai raksturīgais netikums – kūlas dedzināšana Latvijā norisinās jau no 16.janvāra, kad tika reģistrēts pirmais šā gada kūlas ugunsgrēks, kur Rīgā pērnā zāle dega 100m2 platībā. Šobrīd valstī reģistrēti jau 75 kūlas ugunsgrēki un aizvadīto dienu statistika liecina, ka pērnās zāles ugunsgrēku skaits strauji pieaug.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs prognozē, ka ilgākā periodā Latvijā gaidāms sauss laiks, kas varētu veicināt kūlas ugunsgrēku izplatīšanos, tādēļ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina: kūlas dedzināšana ir aizliegta un sodāma rīcība! Kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, veselību un īpašumu, kā arī nodara būtisku kaitējumu
dabai!

26.martā notiks Jaunjelgavas novada domes sēde

2020. gada 26.martā plkst. 13.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, 2.stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darba organizāciju ārkārtējās situācijas apstākļos

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.1. un 4.8., 4.34., 4.35. un 4.36. apakšpunktos minēto, informējam, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk-PMLP) no šī gada 23. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām visā Latvijā pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Tas nozīmē, ka no 2020. gada 23. marta klientiem tiks slēgtas visas 30 teritoriālās nodaļas.
Šajā laika posmā personām nebūs iespējams pieteikt un saņemt personu apliecinošus dokumentus (pasi, personas apliecības). PMLP informē, ja Latvijas Republikā izsniegtam personu apliecinošam dokumentam ir beidzies derīguma termiņš, tad šis personu apliecinošais dokuments joprojām ir izmantojams personas identificēšanai ārkārtējās situācijas izsludināšanas laikā.

Izmaiņas Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkas darba laikā.

Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī (Ministru kabineta 2020.gada 12. marta  rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ) lai pēc iespējas mazinātu iedzīvotāju kontaktēšanos, bibliotēka sestdienās būs slēgta līdz turpmākiem norādījumiem.

 

Darba kārtības izmaiņas novada iestādēs

Par Jaunjelgavas novada domes Kancelejas darbu noteiktās ārkārtējās situācijas laikā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12. marta  rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.1.punktu, no lēmuma pieņemšanas brīža noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, tiek noteikta šāda apmeklētāju pieņemšanas kārtība Jaunjelgavas novada domes Kancelejā (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā).
Ar 2020. gada 18. martu domes Kanceleja pārtrauc klientu klātienes apkalpošanu.
Dokumentus domes kancelejā var iesniegt tikai:
– Elektroniski (parakstītus ar drošu e parakstu), nosūtot tos uz domes e pastu dome@jaunjelgava.lv ;
– Pasta sūtījumā uz domes juridisko adresi Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV5134;
– Ievietojot tos korespondences kastītē pie domas Kancelejas Klientu apkalpošanas telpas (ēkas 1. stāvā, pa labi uzreiz aiz centrālajām ieejas durvīm.
– Izmantojot portālu www.latvija.lv.

Domes lēmumus, izziņas un citus dokumentus Kanceleja izsniegs personām:
– Nosūtot pasta sūtījumā uz iesniegumā norādīto adresi;
– Nosūtot elektroniski (parakstītus ar drošu e parakstu) uz personas norādīto e pastu;
– Izņēmuma gadījumā personīgi, ja tam būs pamatots iemesls un persona būs pieteikusies pa tālruni +371 65133656 un +371 27020335 vai e pastu dome@jaunjelgava.lv

Informācija un konsultācijas pieejamas Jaunjelgavas novada domes darba laikā pa tālruņiem +371 65152352, +371 27020477, +371 65133656, +371 27020335 vai e pastiem dome@jaunjelgava.lv un rudite.laurina@jaunjelgava.lv

Jaunjelgavas novada domes Kancelejas vadītāja
Rudīte Lauriņa
18.03.2020.

Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas nosacījumi ārkārtas situācijā

Tiem iedzīvotājiem, kuriem beidzas derīguma termiņš izziņai par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, kad valstī ir izsludināta ārkārtas situācija, tad šīs izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu. Izziņa tiek pagarināta uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtas situācijas beigām.
Uz izziņas pagarinājuma laiku ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai un maznodrošinātai.
Personai, kurai no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai kura ir nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā dienestā
vēršas attālināti (telefoniski- 65133653, izmantojot e-pastu vai ievietojot iesniegumu pastkastītē pie sociālā dienesta Oškalna ielā 3a.).

NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ SAZINĀTIES TELEFONISKI – 65133653

Ģimenes ārsti arī akūtajās stundās pacientus pieņems pēc iepriekšēja pieraksta

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka, lai ierobežotu COVID-19 izplatību, mazinot pacientu savstarpējo kontaktu iespējas, turpmāk ģimenes ārstu praksēs pacienti tiks apkalpoti pēc iepriekšēja pieraksta arī akūtajās stundās. NVD aicina iedzīvotājus nedoties pie ģimenes ārsta bez iepriekšējas pieteikšanās. Ģimenes ārsts zvana laikā, noskaidrojot pacienta sūdzības un veselības stāvokli, izvērtēs vai nepieciešams prakses apmeklējums klātienē. Ja ārsts pieņems lēmumu, ka pacientam ir nepieciešams ierasties klātienē, tad veiks pierakstu uz konkrētu apmeklējuma laiku, kas pacientam ir jāievēro. Tāpat, ņemot vērā, ārkārtējo situāciju, ģimenes ārsti ir tiesīgi pārcelt plānotās pacientu profilaktiskās pārbaudes uz vēlāku laiku.

Par izmaiņām Latvijas Pasta darbībā

Ņemot vērā ārkārtas stāvokli un nepieciešamos pasākumus koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī ņemot vērā faktu, ka daudzviet pārtraukta to iestāžu darbība, kuru telpās tiek nodrošināti pasta pakalpojumi, no 2020.gada 18.marta tiek pārtraukta klātienes pakalpojumu sniegšana 253 pasta pakalpojumu sniegšanas vietās lauku teritorijās visā Latvijā. Līdz ārkārtas situācijas beigām iedzīvotāji pasta pakalpojumus šajās teritorijās var saņemt pēc pieprasījuma savā dzīvesvietā, nepieciešamo pakalpojumu iepriekš piesakot pa tālruni.

 Lielākā daļa pasta pakalpojumu sniegšanas vietu lauku teritorijās atrodas vietējām pašvaldībām piederošu ēku telpās, kas līdz ar izsludināto ārkārtas stāvokli slēgtas apmeklētājiem, tāpēc, īstenojot drošības pasākumus, Latvijas Pasts no 2020.gada 18.marta līdz turpmākajiem lēmumiem pārtrauc klātienes pasta pakalpojumu sniegšanu visās 253 pasta pakalpojumu sniegšanas vietās lauku teritorijās. Pasta pakalpojumu sniegšanas vietās pasta pakalpojumi ierastajā režīmā to zemā pieprasījuma dēļ tika sniegti stundu dienā.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »