Novada bāriņtiesa

Aktuālā informācija: 

Latvijā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis saistībā ar koronavīrusa izplatību. Ārkārtējā situācija ir spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža līdz šī gada 14. aprīlim.
Bāriņtiesa tikai attālināti pieņems ar notariālām lietām saistītos dokumentus ieskanētus vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz bāriņtiesas elektronisko pasta adresi : barintiesa@jaunjelgava.lv, sagatavos tos, bet izsniegs personām, vadoties pēc situācijas valstī (kad tiks atcelts ārkārtas stāvoklis).
Bāriņtiesa informāciju sniegs attālināti pa telefoniem :

  • S.Vilcāne -26954796
  • S.Stoķe – 26954797
  • I.Ozoliņa – 25618595
  • M.Jankovska – 27896860

jebkuras konsultācijas darba laikā par bērniem un jautājumos saistībā ar notariālām darbībām. Tiek atceltas bāriņtiesas nozīmētās sēdes līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai, izņemot gadījumus, ja ir apdraudēta bērnu vai personas ar ierobežotu rīcībspēju, dzīvība vai veselība. Beidzoties ārkārtējai situācijai, atlikto lietu izskatīšana tiks nodrošināta ārpus kārtas.

 

JAUNJELGAVAS   NOVADA   BĀRIŅTIESA

Bāriņtiesas  adrese: „Zvaniņš”, Sērene, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads, LV-5123.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Vilcāne,  26954796

e-pasts: barintiesa@jaunjelgava.lv

Apmeklētāju pieņemšana  Jaunjelgavas novada bāriņtiesā :

Sērenē bāriņtiesas telpās (tel. 26954797, darba laikā):

Trešdienās no plkst. 09.00-12.00

Adrese –  „Zvaniņš”, Sērene,  Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads, LV- 5123

Jaunjelgavā (tel.26954796. 26954797 – darba laikā):

pirmdienās: 08.00 – 18.00

trešdienās: 08.00-12.00

piektdienās: 08.00-12.00

Pusdienas laiks no 12.00-13.00

Adrese – Jaunjelgava,   Lāčplēša iela 11, LV-5134

Secē  “Pagastmāja” (tel.28909832):

Trešdienās: 8.00 – 12.00

Ceturtdienās: 14.00 – 18.00

Adrese – Sece:  ,,Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads, LV-5124

Sunākstē “Palmas” (tel.25618595, darba laikā):

Katra mēneša otrajā  un ceturtajā pirmdienā: 09.00-14.00

Adrese – Sunākste:   ,,Palmas”, Sunākste, Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads, LV- 5130.

Staburagā “Vīgantē”, (tel. 25618595, darba laikā):

Katra mēneša pirmajā un trešajā  pirmdienā: 08.00-12.00 un 13.00 – 18.00

Adrese –  Staburags: ,,Vīgante” , Staburags, Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads, LV- 5128,

Daudzevā bāriņtiesas telpās:

Ceturtdienās: 09.00 – 12.00

Adrese – Daudzeva:  ,,Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, LV- 5111

 

Darbinieki sniedz konsultācijas bāriņtiesas pamatdarbības jautājumos: plašāka informācija par bāriņtiesu darbu, kompetenci, vecāku un bērnu tiesībām un pienākumiem ir atrodama Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas mājas lapā www.barintiesuasociacija.lv

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »